Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Det finns en ganska ny teori om att fåglarna egentligen är små dinosaurier. Vad säger ni om det?

6 Apr 2013

Utförlig fråga

Det finns en ganska ny [evolutionistisk] teori om att fåglarna egentligen är små dinosaurier. Hur har man motiverat detta? Vad säger ni om det?

Utförligt svar

Man har motiverat detta med att hävisa till de slående likheterna man har funnit i archaeopteryx ("urfågelns") vingar och therepoda (tvåbenta) dinosauriers främre extremiter. Therepodor brukar ju kallas för "fågel-lik" dinosaurie. Denna tanke har mött en hel del svårigheter eftersom man har kunnat visa att de ben som formar fågelns vingar och ben och ben i theropoda dinosaurier inte är lika i sin respektive fingeruppbyggnad. Man har inte heller funnit någon föregångare till urfågeln i de fossila serierna. Problemet blir ännu större när man ser på olikheter mellan fåglarnas och reptilernas lungor. Fåglarnas andningssystem är väldigt annorlunda jämfört med andra ryggradsjur. Det är som dr Denton har sagt "otroligt svårt att föreställa sig" hur fåglarnas andningssystem har kunnat utveckla sig från den väldigt annorlunda andningssystem övriga ryggradsdjur har. Nyligen gjorda fynd från Kina tyder på att therepodors andningssystem liknar krokodilernas snarare än fåglarnas. Vesa Annala

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev via e-post är under uppstart. Anmäl dig i formuläret nedan för att prenumerera! (Ett nytt fönster öppnas då, där ni får bekräfta er e-postadress)

* indicates required
Fler frågor & Svar » Fler videor »
Fler händelser » Fler blogginlägg »