Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Finns det vetenskapliga bevis på att vi skulle komma från Bibelns Eva och Adam?

6 Apr 2013

Utförligt svar

DNA från en viss del av cellen kallad mitokondrie ärvs endast från moder till barn. Med hjälp av detta DNA menar forskarna att alla idag levande människor härstammar från en enda urmoder som man (lite lustigt tror man) kallar Eva. Man menar att hon levde för 100.000 - 200.000 år sedan, vilket är en åldersbestämning färgad av evolutionistiska antaganden. Ser man på mutationsfrekvensen idag och jämför den med det totala antalet mutationer som mitokondrie-DNA genomgått kommer man fram till c:a 6000 år, dvs ett tidsperspektiv väl förenligt med den bibliska berättelsen om Eva och Adam.

Anders Gärdeborn

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev via e-post är under uppstart. Anmäl dig i formuläret nedan för att prenumerera! (Ett nytt fönster öppnas då, där ni får bekräfta er e-postadress)

* indicates required
Fler frågor & Svar » Fler videor »
Fler händelser » Fler blogginlägg »