Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Tog Darwin tillbaka sin evolutionsteori innan han dog?

6 Apr 2013

Kortsvar

Nej

Sammanfattning

Nej. Darwin dog som agnostiker.

Utförligt svar

Historian om hans omvändelse på dödsbädden och tillbakatagandet av evolutionsteorin hittades kanske på av några välmenande kristna. Sedan dess har denna felaktiga omvändelsehistoria cirkulerat bland kristna.

Vesa Annala

Källor: 
Francis Darwin, The Autobiography of Charles Darwin and Selected Letters, Dover, 1959. Se särskilt kapitel III som handlar om Darwins religiösa utveckling från kristen till agnostiker. Francis Darwin var Charles Darwins son. 
James Moore, The Darwin Legend, Baker Books, 1994

Externa länkar: