Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Vad säger Darwins teori och hur svarar bibeln på det?

6 Apr 2013

Utförligt svar

Darwins teori (och de efterföljande) lär att alla levande djur och växter härstammar från en urcell som fanns för drygt 3 miljarder år sedan och som sedan utvecklats mot mer och mer komplexa livsformer genom slumpmässiga mutationer och selektion (urval) av de mest anpassade för den aktuella miljön. Inga andra drivkrafter för detta finns än slump och tid.

Bibeln lär att livet finns här med ett syfte. Någon har tänkt människa och skapat henne med tanke och mening för sitt speciella ändamål.

Anders Gärdeborn