Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Var "Lucy" mänsklig?

6 Apr 2013

Sammanfattning

Lucy liknade mest dagens chimpanser. Den hade ungefär samma hjänstorlek som moderna chimpanser. För övrigt var dess kroppsbyggnad mycket ap-lik.