Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Ägget - Göran Schmidt

14 Apr 2014

Göran Schmidt från föreningen Genesis håller ett kort föredrag om "Ägget"

Kommentarsregler