Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Grunderna i Skapelsetron - Samuel Ärlebrandt

12 Oct 2013

En lättfattlig introduktion till de grundläggande skapelseargumenten, med efteröljande frågestund, av Samuel Ärlebrandt, som arbetar som pastor i pingstkyrkan i Luleå.

Föredraget spelades in på föreningen Genesis årskonferens 2013 i pingstkyrkan i Umeå.

OBS, ljudet har försvunnit under frågestunden! Se separat video för frågestunden här:

Kommentarsregler