Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Förfalskade illustrationer blev långlivade lögner

23 Jan 2015

Illustrationen ovan gjordes 1874 av den tyske biologen Ernst Haeckel, som var en stor beundrare av Charles Darwin och hans teori. Teckningarna, som föreställer ryggradsdjur vid olika stadier i fosterutvecklingen, bevisades vara förfalskningar redan under Haeckels livstid. Bluffbilderna har ändå levt kvar i många läroböcker, och lurat många att tro på evolutionsläran och överge sin tro på Skaparen.

Så här skriver New Scientist (en evolutionistisk tidskrift):

"Det är pinsamt men sant: Några av de mest inflytelserika teckningarna i biologins historia är felaktiga - överdrivna för att passa in i en teori. /.../ Haeckel ville övertyga sina läsare om att alla ryggradsdjur har en gemensam förfader, och att (som han uttryckte det) "ontogenin är en rekapitulation av fylogenin" - vår embryonala utveckling upprepar vårt evolutionära förflutna. Denna aforism motbevisades snart, men Haeckels teckningar höll sig kvar, särskilt inom utbildning."

Läs gärna en utförlig genomgång på creation.com, där det även finns bilder på hur dessa embryon egentligen ser ut.

Källa till citat: New Scientist

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev via e-post är under uppstart. Anmäl dig i formuläret nedan för att prenumerera! (Ett nytt fönster öppnas då, där ni får bekräfta er e-postadress)

* indicates required
Fler frågor & Svar » Fler videor »
Fler händelser » Fler blogginlägg »