Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Image credits: Nosilla Ogra / CC-BY-SA-3.0

Det sägs att människans och schimpansens DNA 99% likt - är inte det ett bevis för att de är släkt?

6 Apr 2013

Utförligt svar

För det första: Det är ett sätt att tolka observationen på. Den skapelsetroende kan tolka det som ett bevis på intelligent design: en intelligent Designer (Gud) har "återanvänt" ett fungerande koncept, precis som en ingenjör skulle göra. Människan och schimpansen har många likadana behov och har därför många likadana egenskaper och organ. Att de gener som kodar för dessa också ser likadana ut är därför ganska naturligt. En jämförelse: kulan i en kulspetspenna, kulorna i ett kullager och kulan på undersidan av din datormus är exempel på där smarta människor återanvänder ett fungerande koncept (kulan); knappast någon skulle påstå att kulspetspennan skulle ha utvecklats ur datormusen eller kullagret!

För det andra: Siffror som 98% eller 99% nämns gärna för att de passar in i det evolutionistiska scenariot. Samma forskning har dock visat att schimpansen är närmare släkt med människan än vad den är med gorillan! - Men det brukar man inte prata högt om eftersom det inte passar in i evolutionsscenariot. Inte heller nämner man de experiment som visat att det inte är någon skillnad alls på DNA:t hos människa och schimpans!

För det tredje: Det finns många flera molekylära jämförelser som man har gjort mellan olika organismer, och som ger helt andra resultat än DNA-jämförelsen ovan. Om man exempelvis jämför hemoglobin så visar det sig att en människa och ett nejonöga (en slags "primitiv" fisk) är mer släkt med varandra än vad nejonögat är med grodan - vilket går helt stick i stäv med evolutionsmodellen!

Det är också så att olika sätt att jämföra DNA på, kan ge väldigt olika resultat. Om man tänker sig att man vill jämföra skillnaden mellan två böcker, så kan man till exempel antingen samla ihop en lista på alla ord som är gemensamma mellan böckerna, och sedan jämföra stavningsskillnaderna mellan dem en och en, eller, så kan man jämföra hela bokens textsekvens, från början till slut, och jämföra vilka ord som saknas eller har tillkommit mellan de två böckerna.

Genom den stora friheten i hur man väljer vad man vill jämföra, är det egentligen väldigt tveksamt att sätta en specifik siffra på procentuell likhet mellan två djurslag, utan att noggrant specificera vad siffran beskriver. Denna siffra kan nämligen betyda väldigt olika saker. Denna frihet att välja vad man jämför, öppnar också upp möjligheten att den förutfattade meningen om vilken förklaringsmodell som är den rimliga (skapelse eller evolution), kraftigt påverkar detta val. Detta problem belysis bland annat i artikeln under referens [1] nedan.

Så sammanfattningsvis: Resultaten av molekylära jämförelser är inte alls så entydiga som de verkar vara i massmedia. Och ev. likheter kan lika gärna tolkas som tecken på intelligent design som på ett gemensamt (evolutionärt) ursprung.

Man kan också fundera över varför människan och apan är så otroligt olika trots en ev. genetisk likhet. Endast människan har språk, självmedvetande, kultur etc.

Paul Annala & Webbredaktionen

Källor/vidareläsning: 

  1. Dr. Nathaniel T. Jeanson, Differences Between Chimp and Human DNA Recalculated, AnswersInGenesis.org, September 17, 2015, https://answersingenesis.org/genetics/dna-similarities/differences-between-chimp-and-human-dna-recalculated/
  2. Vesa Annala, Skapelsetro, intelligent design, Arfus, 2002, s. 115-118 
  3. Mats Molén, Vårt ursprung?, XP Media, 2000, s. 88-95 
  4. Jeffrey Schwartz, Sudden Origins, John Wiley and Sons, 1999

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda någon gång per månad! (Ett nytt fönster öppnas då, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler frågor & Svar » Fler videor » Fler händelser » Fler blogginlägg »