Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Badhusparken i Östersund. Sol och hagel under årskonferensen. Foto: Joakim Linder

Tillbakablick på Genesis Årskonferens 2018

13 Oct 2018. Lästid: Ca 5 minuter.

Genesis årskonferens 2018 hölls i år i ett höstligt Östersund, sista helgen i September. Värdförsamling var Equmeniakyrkan som ligger centralt i staden. Årets tema var ”Förnuft och tro i förening”. Under de tre dagarna föreläste Mats Molén, Anders Gärdeborn och Göran Schmidt.

Det är inte helt enkelt att försöka sammanfatta en helg späckad med mycket information och fakta. Men här är i alla fall ett försök till detta i ett mycket spänningsladdat ämne.

Göran föreläser i Equmeniakyrkan

Göran Schmidt, som är föreningen Genesis ordförande, sammanfattade på söndagens gudstjänst konferensen och förklarade att förnuftet styrker vår tro och att tron utmanar vårt förnuft, som en slags symbios.

När man inte tror, utan bara litar på sitt förnuft, kommer man en bit på väg, men inte så mycket längre. Om man har detta synsätt eller naturalismens ”glasögon” på sig, och betraktar världen genom detta filter, finns ingen mening, inget syfte och inget mål. Det blir ett likgiltigt universum. Jag vill utmana till att man vågar ta av sig dessa naturalistiska ”glasögon”, där man säger att allt ska förklaras av naturliga orsaker. Istället behöver man betrakta världen som den faktiskt ser ut.

Vi behöver ställa oss tre frågor: Kan verkligen statistiken och informationsteorins lagar förklara hur kaos kan bli information, hur slump kan generera meningsfullhet? Är det möjligt att kemins lagar kan förklara hur enkla gaser i en atmosfär, av sig själva slumpmässigt bildar livets komplexa molekyler, DNA mm? Slutligen, kan våra naturlagar förklara hur en encellig varelse genom självgenerering på något sätt kan skapa t.ex. människor och delfiner och allt annat levande?

Dessa tre frågorna har samma svar: Evidensen och föreningen Genesis svarar nej. Naturens lagar kan inte förklara det. Naturalister säger i det läget: Det måste ändå gått till på det viset, trots att evidensen säger något annat.

Vi förstår att dessa frågor kan vara kontroversiella och något man inte vågar ta upp i kyrkorna, eftersom det kan bli bråk och splittring. Tyvärr har detta lett till att de här frågorna inte tas upp alls.

Under ett av sina seminarier talade Göran över ämnet, ”Vägen till en saklig och allsidig undervisning om vårt ursprung”. Han menade att läroanstalter undviker att problematisera ursprungsteorierna och ett antal centrala skeenden som inte kan förklaras.

Evolutionsteorin, den naturalistiska skapelseberättelsen, har inga svar på många centrala frågor som: livets ursprung, de genetiska koderna och det regelsystem som finns i våra gener som styr levande varelser, hur det uppkom flercelliga organismer, hur sexuell förökning uppstod, bristen på fossila mellanformer, hur helt nya egenskaper kan uppkomma, komplexa organsystem som andning, cirkulation m m och självmedvetande. Det handlar inte om smådetaljer, det är grundläggande brister i evolutionsbiologin.

Göran berättade att föreningen i juni månad skickade en fråga till riksdagspartierna där man ställde frågan: ”Anser ni att läroplanens formulering ’med evolutionsteorin som grund’ utesluter att eleverna informeras om vetenskaplig evidens som problematiserar evolutionsteorin under biologilektioner?"

S, KD och SD svarade nej på denna fråga, vilket är vår hållning. Resten svarade inte, svarade ja eller avstod. Slutsatsen är då att det nu finns en majoritet i Riksdagen, (53 %) för att eleverna ska informeras om vetenskaplig evolutionskritik under biologilektioner. Mer information om denna undersökning finns i Genesis nummer 3, 2018.

Anders Gärdeborn föreläser

Anders Gärdeborn talade på sina seminarier bl a om Biblisk skapelsetro - grunden för struktur, mening och moral.

Han menade att många kyrkor är tysta med att tala om skapelsen och där man på sin höjd sjunger ”O store Gud, när jag den värld beskådar”. Men skapelsen vittnar ju om en Skapare.

Bibeln och vetenskapen är två sätt att inhämta kunskap om verkligheten. De kompletterar varandra – inte motsäger. Vetenskapen studerar funktioner och Bibeln studerar ursprung. Vetenskapen ska ju kunna upprepas, men det går ju inte, eftersom man inte kan experimentera om ursprunget. Vi har inte sett en enda gång att naturen kan skapa intelligens. Den bibliska världsbilden är därför grunden för en bättre vetenskap.

Anders menade att man inte ger Gud ens en chans.

Man har från början sagt att han inte finns, han är inte tillgänglig för vår begränsade metod. Detta är det stora problemet med våra institutioner, där man blivit slav under dogmen: Ingenting existerar om det inte kan studeras vetenskapligt. Tyvärr är det bara den naturalistiska vetenskapen som är tillåten på våra högskolor och universitet.

Man lurar sig när man säger att man inte tror på Gud, utan bara tror på det naturliga, det som man kan påvisa. Men då har man glömt att det inte finns något som helst naturligt med naturen. Naturen måste ha en övernaturlig förklaring! Att bara tro på naturen är ett fullständig meningslöst påstående.

På lördag förmiddag talade Mats Molén, naturvetare och geolog om att fossilfynden bekräftar Bibelns historia

Mats Molén föreläste och bemannade
föreningens bokbord

När jag började med de här frågorna var jag en helhjärtad evolutionist. Jag trodde att vi kommit från lägre stående varelser genom en utveckling under miljontals år. Men när jag skulle bli lärare ville jag ta reda på lite mer, och inte bara se på vad som stod i läroböckerna. När jag tittade på naturen, såg det ut som om någon skruvat ihop urtyperna. Sen läste jag om hur Gud har skapat efter sin sort.

Det har hittats hur många mellanformer som helst, men bara inom grupperna. Men så fort vi talar om makroevolution (mellan sorter eller arter), där det är större skillnader, hittar man inga fossiler. Det vi vet är att när man tittar på fossiler, är djur och växter fullt färdiga från början.

Den kristna tron bygger på verkligheten. Djur och växter har kommit till fullt färdiga. Mellanting fungerar inte, det är raka motsatsen till evolutionsteorin.

Mats Molén fortsatte sedan på söndagens gudstjänst med att tala om hur utvecklingsläran har påverkat det svenska samhället. Han visade kopplingen mellan att kristendomen plockades bort som ett eget ämne i skolan 1969 och om frikyrkans stora tapp efter detta.

Hur har den här tanken att vi kommit från apor påverkat Sverige? Ibland har vi i våra kyrkor blivit så andliga att vi har tappat bort verkligheten och fakta.

Helgens seminarier filmades av TBN Nordic och kommer att finnas tillgänglig på deras hemsida inom kort: www.tbnnordic.tv

Josef Sjöberg

Josef Sjöberg
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk