Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Skola

22 Sep 2015. Lästid: Ca 4 minuter.

Vi får ofta frågor från elever, föräldrar och lärare kring innehållet i såväl läroplan som läromedel. Det kan handla om tveksamheter i det som beskrivs, efterlysning av alternativt undervisningsmaterial, eller en undran om vad som är tillåtet enligt läroplanen. För att möta dessa behov utvecklar vi nu denna helt nya avdelning inom föreningen. Återkom gärna hit till genesis.nu/skola med jämna mellanrum!

Vad säger läroplanen?

Det finns ingenting i skolans styrdokument som förbjuder att biblisk skapelsetro tas upp i undervisningen. Tvärtom påbjuds att olika perspektiv framförs i undervisningen. I gällande läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står det så här, i avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag:

"Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen."

Dessa är grundprinciperna som garanterar att även skapelsetro kan ha en plats i undervisningen. Även om det inte vore för denna text, eller liknande formuleringar i läroplanen, finns det aldrig något som hindrar framförandet av vetenskapligt grundade argument som motsäger evolutionsteorin. (Och sådana finns det gott om.)

Hur går debatten?

Somliga vänder sig emot den ovan citerade ordningen och vill av olika skäl försvåra, och allra helst förbjuda, att uppfattningar framförs som strider mot evolutionsteorin. Som förening ser vi det som ett av våra uppdrag att "verka för att alternativet skapelse som förklaring till tillvaron skall få komma till tals i skola och samhälle" (Genesis stadgar, §3). Därför försöker vi som förening delta i debatten i den mån vi hinner och ges utrymme till, särskilt när det gäller elevers rätt till en saklig och allsidig undervisning. Se t ex dessa repliker (ur en debatt som initierades i DN i janurari 2016):

Låt eleverna diskutera livets uppkomst, Göran Schmidt
Genesis svarar Skolverket, Göran Schmidt
Den pseudovetenskapliga teorin om evolutionen, Vesa Annala

Föreningen Genesis har en ständigt stående inbjudan till att forsätta debattera denna fråga, eller någon av sakfrågorna kring skapelse och evolution! Hör gärna av dig om du vet någon som kan arrangera en sådan debatt.

Rätta din lärobok!

Trots skollagens krav på saklighet och allsidighet i undervisningen är dagens läroböcker starkt vinklade till förmån för naturalistisk filosofi. Till exempel lyfts evolutionsteorin fram i biologiböcker som om den vore ett bevisat faktum och den enda tänkbara förklaringen till uppkomsten av alla levande organismer. På motsvarande vis presenteras ofta Big Bang som det enda alternativet i fysikböcker, medan Bibelns skildringar beskrivs som en myt bland alla andra i exempelvis religionsböcker. Tyvärr kan listan göras lång över osakliga påståenden och vilseledande formuleringar.

Vi vill ge dig möjlighet att rapportera sådant som du misstänker är felaktigt eller som brister i saklighet och allsidighet. (Du får naturligtvis vara helt anonym om så önskas.) Vi kommer att göra ett urval av de synpunkter vi får in och skicka vidare dem till respektive läromedelsförlag, tillsammans med våra förslag på ändringar.

Till formuläret: Rätta din lärobok!

Tips till dig som är elev

Så, du är alltså skapelsetroende och det har blivit dags för prov eller tenta om evolution. Du måste göra provet eller uppgiften för att bli godkänd på kursen. Men du vill inte gå emot din övertygelse och skriva sådant som du vet är felaktigt och som du inte tror på.

Inga problem! Eftersom du inte betygsätts efter vad du anser om utan vad du har för kunskaper om evolutionsteorin, så går det alldeles utmärkt att helt sanningsenligt inleda dina svar med, t ex, ”Enligt evolutionteorin…”. Om du vill är det helt i sin ordning att tillägga en disclaimer: ”Men det tror inte jag. Jag tror istället att… eftersom…” Läraren får inte ge dig något poängavdrag eller lägre betyg för att du skriver på det sättet. Vad du däremot inte bör göra är att enbart svara med vad du själv tror på. Du betygsätts ju baserat på vilka kunskaper du uppvisar om evolutionsteorin. Skriver du bara ”Jag tror inte på det här…” kan du därför inte räkna med att få några poäng.

Det går alldeles utmärkt att lära sig om evolutionsteorin – och skriva om den – utan att själv tro på den. Faktiskt vore det inte så dumt om alla skapelsetroende här i landet gick in för att lära sig så mycket som möjligt om evolutionsteorin. Ju mer du kan om den desto tydligare kommer du att förstå dess brister, och då blir det också mycket lättare att berätta för andra om vad du själv tror på.

Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor! Och som sagt efterlyser vi rapporteringar om fel i läroböckerna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk