Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Photo by Ben White on Unsplash

Motsäger evolutionsteorin skapelseberättelsen?

6 Apr 2013. Lästid: Ca 2 minuter.

Kortsvar

Ja, de motsäger varandra i själva grundprinciperna.

Sammanfattning

Ja, och detta huvudsakligen av tre orsaker: 1. Bibelns skapelseberättelse upprepar att "Gud sade... och det blev..." och att allt utspelades på sju dagar, utan utrymme för den utvecklingsprocess och långa tidsperioder som evolutionsteorin förutsätter.2. Skapelse och evolution kan inte båda vara rätt - De två modellerna står i motsatsförhållande till varandra där den ena förutsätter en Gud, en ung ålder för jorden (och universum) där den andra förutsätter ungefär motsatsen. Därför kan inte båda ha rätt. Evolutionsteorin har fler problem än skapelseteorin. 3. Evolution är inte förenligt med den Gud säger sig vara. En del tror att Gud skapar med hjälp av evolution men det framstår som oförenligt med Bibelns bild av en kärleksfull Gud som värna om den svage. Evolution bygger däremot på den starkes överlevnad medan de svaga går under.

Utförligt svar

Bibeln och evolutionen motsäger varandra huvudsakligen av tre orsaker:

1. Bibelns egen utsaga

Skapelseberättelsen i Bibeln säger gång på gång: "Och Gud sade... och det blev..." Där berättas också att Gud skapade på sju dagar, och det hänvisas till det på andra ställen i Bibeln, bl.a. i ett av de tio budorden står det om vilodagen: "... ty på sex dagar skapade Gud ..." (2 Mos 20:11). Bibeln verkar alltså själv tolka skapelseberättelsen bokstavligt, dvs att Gud skapade genom sitt ord, och att han gjorde det på bokstavligt sju dagar. I det finns inte utrymme för vare sig någon utvecklingstanke eller de långa tidsperioderna evolutionsteorin förutsätter.

2. Skapelse och evolution kan inte båda vara rätt

Skapelsemodellen och evolutionsmodellen är i sig väldigt olika. Det ena förutsätter en Gud, en ung ålder för jorden (och universum), en intelligent designer bakom allt osv; det andra förutsätter ungefär motsatsen: att Gud _inte_ är inblandad, långa tidsåldrar och slumpmässiga händelser. Det vi kan se och förstå med hjälp av vetenskaperna och resonera oss logiskt fram till säger att båda inte kan ha rätt; den ena (eller möjligen båda!) teorierna måste felaktig. Själv tycker jag att evolutionsteorin har fler problem än skapelseteorin.

3. Evolution är inte förenligt med vem/vad Gud säger sig vara

Evolutionsteorin som "Guds skapelsemekanism" (bl.a. en del kristna försöker få skapelseteorin och evolutionsteorin att gå ihop genom att säga att Gud skapar med hjälp av evolution) tycker jag är oförenlig med Bbelns bild av en kärleksfull Gud. Hur kan Gud å ena sidan vara kärleksfull och värna om den svage, men å andra sidan använda evolution, som bygger på den starkes överlevnad, och som innebär många misslyckade mutationer för varje lyckad sådan?

Paul Annala

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk