Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Frågor & Svar

Nedan listar vi några av de vanligaste frågorna som kommit in till föreningen.
Om du vill ställa en fråga som inte finns besvarad här, se vår kontaktsida!


Skapelse vs. Evolution

Vad talar mest emot evolutionsteorin?

Observationer visar på nedbrytning men inte uppbyggnad, information uppstår inte av sig själv, komplexa organ fungerar inte i mellansteg i en steg-för-steg utvecklingsprocess (icke-reducibla), generna ...

Är kreationismen en vetenskaplig teori? Min lärare säger att den inte är det!

Min lärare säger att kreationism inte är en vetenskaplig teori, bl.a. för att den inte försöker falsifieras. Eftersom jag inte kan så mycket om just kreationismen eller definitionen av en vetenskaplig ...

Motsäger evolutionsteorin skapelseberättelsen?

Ja, och detta huvudsakligen av tre orsaker: 1. Bibelns skapelseberättelse upprepar att "Gud sade... och det blev..." och att allt utspelades på sju dagar, utan utrymme för den utvecklingsprocess och l ...

Vad talar mest mot skapelseteorin?

Skapelseteorin stämmer med Bibeln och föreningen Genesis tror att den är vetenskapligt tillförlitligare än evolutionsläran, och att den saknar sådana avgörande motargument som evolutionen som saknar m ...

Vad anser ni talar mest för skapelseteorin?

Vad talar mest för skapelse? Det finns en oerhörd mängd positiv evidens från många olika vetenskapsområden som alla vittnar om samma sak – en Skapare av himmel och jord. Här ska vi i korthet nämna nå ...

Om det skulle bevisas med 100% säkerhet t.ex. att jorden är mycket äldre än 10000 år, skulle ni ändå hålla fast vid att den inte är det?

Nej, självklart inte. Att strunta i ett 100% vattentätt bevis skulle vara som att skjuta sig själv i foten, men något sådant bevis existerar inte, däremot finns gott om motbevis. ...

Vilka brister finns det i utvecklingsläran?

Frågan är alldeles för omfattande för att kunna ge ett utförligt svar på begränsat utrymme. Några korta punkter med nackdelar med teorin: Ett experiment i en naturvetenskaplig teori skall gå att up ...

Varför ska man tro på en skapelse och inte de vetenskapliga teorierna?

Att tro på Bibelns skapelseberättelse står inte i motsats till någon vetenskaplig teori. ...

Vad säger Darwins teori och hur svarar bibeln på det?

Darwins teori (och de efterföljande) lär att alla levande djur och växter härstammar från en urcell som fanns för drygt 3 miljarder år sedan och som sedan utvecklats mot mer och mer komplexa livsforme ...

Varför är inte utvecklingsläran vetenskapligt godtagbar?

Man kan inte säga generellt att utvecklingsläran inte är vetenskapligt godtagbar eftersom det beror på vilka kriterier men ställer upp för vetenskaplighet. Evolutionsläran uppfyller dock inte själv de ...

Har kristna accepterat utvecklingsläran?

Ja, det är riktigt att utvecklingsläran är accepterad även i många kristna sammanhang. Men långt ifrån alla. Det vanligaste i Sverige är nog att ett samfund inte har någon officiell inställning i fråg ...

Tror ni att bara ni har rätt och alla andra har fel?

Frågan är inte enkel att svara på. Vi tror att det även i existensiella frågor (sådana som har med livets mening att göra) finns sant och falskt. Om Du hävdar att 1+1 är 2 och jag säger att 1+1 är 3, ...


Människans utveckling

Det sägs att människans och schimpansens DNA 99% likt - är inte det ett bevis för att de är släkt?

De 99 procenten stämmer inte Innan vi går in på lite mer generella tankar om hur vi egentligen ska tolka sekvenslikheter, så vill vi understryka att siffrorna på 98-99% sekvenslikhet helt enkelt inte ...

Vilken hudfärg hade Adam och Eva? Hur uppkom de andra hudfärgerna?

Enligt skapelsescenariet så skapades människan från början med genetisk information för både mörk och ljus hudfärg. Att vissa människor idag har ljusare och andra mörkare hudfärg beror på att olika mi ...

Vilka klara bevis finns det på att vi inte kommer från aporna?

Det finns inga entydiga bevis för detta, lika lite som det finns bevis för motsatsen. Men den mest närliggande förklaring då vi studerar naturen är, enligt min mening, att människor och apor skapades ...

Finns det vetenskapliga bevis på att vi skulle komma från Bibelns Eva och Adam?

DNA från en viss del av cellen kallad mitokondrie ärvs endast från moder till barn. Med hjälp av detta DNA menar forskarna att alla idag levande människor härstammar från en enda urmoder som man (lite ...

Om det från början bara fanns två människor, hur kan det då bli flera miljarder människor på bara några tusen år?

Ja, det gör det! Antag för enkelhets skull att i varje generation fördubblas antalet människor. I första generationen finns det 2 människor, i nästa 4, i det tredje 8, i det fjärde 16 osv. Vet du hur ...

Var "Lucy" mänsklig?

Lucy liknade mest dagens schimpanser. Den hade ungefär samma hjänstorlek som moderna chimpanser. För övrigt var dess kroppsbyggnad mycket ap-lik. Nya rön har ytterligare bekräftat att Lucys hjärna ver ...

Är inte likheterna mellan människa och apa vad gäller anatomi, socialt betende m.m. bevis för evolution?

Det finns likheter mellan människa och apa vad gäller anatomi, socialt betende (t.ex. språk, moral etc.). Är inte denna likhet bevis för en evolution? ...

Vad säger ni om det nya fyndet av ett 7 miljoner år gammalt kranium?

Vad säger ni om det nya fyndet av ett 7 miljoner år gammalt kranium som forskare påstår är en blandning av apa (orangutang) och människa? ...

Vad säger ni om "mini-människan" man hittat på Indonesien?

Det har varit mycket ståhej i media om den s.k. Homo floresiensis. Det man hittat är en kortväxt människa (c.a 1 meter lång), och med en hjärnvolym på ungefär 1/3 av vad människor har idag. Fynde ...


Arternas Utveckling: Mikro- och Makroevolution

Är inte blindtarmen ett bevis för evolution?

Blindtarmsbihanget är inte ett bevis på att evolution äger rum. Bihanget består av lymfkörtelvävnad och producerar antikroppar med en funktion i kroppens immunförsvar. Den är extra viktig hos nyfödda ...

I böcker kan man hitta nästan kompletta utvecklingen för hästen. Vad säger ni om det?

Ni säger att det inte finns bevis på mellanformer. I böcker kan man hitta nästan kompletta utvecklingen för hästen. Vad säger ni om det? ...

Varför kan man motivera mikroevolution och inte makroevolution, och var går gränsen?

I första Mosebok står att Gud skapar "inom sina sorter" eller "inom sina slag", vilket de flesta förstår som att Gud skapar vissa grupper, inom vilken korsningar och variation är möjlig (=mikroevoluti ...

Är inte resistens hos bakterier exempel på hur nya positiva egenskaper tillkommer genom mutationer?

Ofta nämns resistens (t.ex. mot antibiotika) hos bakterier som bevis för att mutationer kan skapa nya, positiva egenskaper. Hur kan man förklara detta ur ett skapelseperspektiv? ...

Det finns en ganska ny teori om att fåglarna egentligen är små dinosaurier. Vad säger ni om det?

Det finns en ganska ny (evolutionär) teori om att fåglarna egentligen är små dinosaurier. Hur har man motiverat detta? Vad säger ni om det? ...

Är det vetenskapligt bevisat att det uppstår nya arter?

Ja, det finns gott om exempel på artbildningar. Men detta är på intet sätt ett argument för evolution. I sin vishet skapade Gud varelser som kan anpassa sig till förändringar i miljön istället för at ...

Stämmer det att kroppsdelar som inte behövs eller används försvinner?

Tanken som du för fram var ganska allmänt accepterad i 1800-talets början i o m Jean Baptiste de Lamarcks arbete. Han trodde att användningen av kroppsdelar påverkade dem positivt. Denna påverkan gic ...


Jordens ålder och ålderbestämningsmetoder m.m.

Hur fungerar kol-14-metoden?

Genom att mäta mängden kol-12 och kol-14 och jämföra förhållandet mellan dessa, försöker man räkna ut hur länge sedan djuret eller växten dog. Metoden bygger dock på antagandet att förhållandet mellan ...

Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?

De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfälliga. Radiometriska metoder förutsätter grundläggande saker som inte kan bevisas och ger ofta orimliga eller inkonsekventa re ...

Hur bestämmer man ålder på berg? Finns det några bevis på att bergen inte är så gamla som man tror inom evolutionsteorin?

"Bevis" kan betyda olika saker. Ett matematiskt bevis visar på en sanning med 100% säkerhet. Denna typ av bevis finns det sällan i naturvetenskaperna. Därför kan man inte bevisa att bergen är unga. Ma ...

Har allt land suttit ihop i "superkontinenten" Pangea?

Tanken att de olika kontinterna en gång suttit ihop i en sammanhållen superkontinent kallas Pangea. Idén om en sådan superkontinent skulle kunna stämma överens med skapelsetron på en ung jord. Själva ...

Vet man att ljusets hastighet är konstant? Om ljusets hastighet inte är konstant, då är väl inte tiden heller "konstant"? Hur inverkar det i så fall på åldersbestämningar?

Jag undrar om man vet att ljusets hastighet verkligen är konstant? Om ljusets hastighet inte är konstant, då är väl inte tiden heller ...

Hur kan man tro på en "ung" jord när så många dateringar t.ex.med C14 -metoden har visat att fossiler är flera miljoner år?

Radioaktivt kol, C14, har en halveringstid på 5730 år. Detta innebär att man använder C14-metoden för att datera arkeologiska föremål som är några tusen år gamla. Som en absolut bortre gräns för metod ...

Hur har Grand Canyon bildats enligt skapelsetron?

Det är mest troligt att Grand Canyon formats som ett resultat av en jättelik "damm-katastrof". Det är troligen så att två jättelika sjöar tömde sina vatten i syd-ost riktning när jordvallarna gav efte ...

Hur förklarar skapelsemodellen varifrån olja kommer?

Olja bildas av växter under högt tryck och hög temperatur på några veckor. Detta är gjort i laboratorier. Långa tidsrymder är alltså inte nödvändiga, även om de flesta tror detta. I skapelsescenariet ...

Varför säger ni att de radiometriska metoderna förutsätter saker som inte kan bevisas?

De radiometriska metoderna bygger på tre förutsättningar: kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter. ...

Stämmer det att tjockleken av stoftlagret på månen talar för att den är ung?

Ett argument som ofta använts för att stödja teorin om att månen är relativt ung, är att månens stoftlager är för tunt (bara några centimeter tjockt) för att ha kunnat bildas under miljarder år. Om de ...


Universums och Livets ursprung

Vad har ni för motbevis vad gäller Big Bang-teorin?

Det finns flera problem med Big Bang-teorin, men låt mig ge vad jag tycker är de största problemen med Big Bang: Big Bang förklarar egentligen inte hur materia/energi uppstod; den utgår från att de ...

Om skapelsen skedde för ca 10 000 år sedan, hur kan man se stjärnor miljarder ljusår bort?

Om skapelsen ägde rum för ca 10 000 år sedan, hur kan man då se stjärnor som ligger flera miljoner eller miljarder ljusår bort? Ljuset borde inte ha hunnit hit! ...

Kan liv uppstå ur död materia?

Nej, det är väl närmast att betrakta som en naturlag att liv endast uppstår ur liv. Ingen har lyckats göra ett experiment där liv skulle ha uppstått ur död materia. ...

Jag har hört att det skulle finnas bakterier på Mars: hur har de hamnat där?

Jag har hört att det skulle finnas bakterier på Mars, så min fråga blir då: Finns det bakterier eller nån form av liv på andra planeter som man vet? Om det finns det, hur har de då hamnat där? Har de ...

Är universum slutet eller öppet?

Också inom "vetenskapen" finns olika uppfattningar. Einsteins allmänna relativitetsteori finner att materien kröker rummet. Finns det tillräckligt mycket materia i universum kröks det till en "boll" o ...


Bibelns skapelseberättelse

När skapades jorden enligt Bibeln?

Ibland har man försökt att räkna ut ett exakt datum för skapelsen. En sådan beräkning slutar på en skapelse år 4004 före Kristus. Metoden är att följa de släktkrönikor som finns i Bibeln, där det står ...

Om Gud skapade bara två människor, Adam och Eva, drabbas inte då släkten utav inavel / incest?

Om Gud skapade bara två människor, Adam och Eva, drabbas inte då släkten utav inavel / incest? ...

Guds söner, Nefilim och jättarna - Vilka var dom?

Före floden fanns två mänskliga släkten på jorden, Kains släkt och Sets släkt. Sets släkt kallades Guds folk (tex i 5 Mos 28:10 och 2 Krön 7:14). De som i 1 Mos 6:2 kallas "Guds söner" är synonymt med ...

Varför det finns två skapelseberättelser i Bibeln? Vad är det för olikheter/likheter mellan dem?

När du nämner två skapelseberättelser syftar du antagligen på 1 Mos 1:1 - 2:4a och 2:4b-23 som två separata skapelseberättelser. Egentligen finns det bara en skapelseberättelse i Bibeln. (1 Mos 1:1 - ...

Finns dinosaurier omnämnda i Bibeln?

Ja, antagligen nämns dinosaurier i Bibeln. I Job 40:10-19 beskrivs ett djur som kallas Behemot, ett stort landdjur vars beskrivning skulle kunna passa in på en stor dinosaurie. Ingen vet vad Behemot ( ...

Hur kunde människan leva tillsammans med en dinosaurie som Tyrannosarus Rex (T-Rex)?

Hur kunde människan leva tillsammans med en dinosaurie som Tyrannusarus Rex, som man vet var det värsta rovdjur världen skådat? ...

Att växter dör och bryts ner, att djur äts upp av andra djur osv: Hur går det ihop med Edens paradis? Skapade Gud dessa ekologiska samband?

När ett blad faller av ett träd äts det upp och bryts ner av en mängd organismer - svampar, bakterier, insekter m.m. Näringsämnena används sedan för tillväxt i t.ex. ett annat träd. Hela kretsloppet i ...

Finns det hemliga koder i Bibeln?

Jag tolkar frågan som att den syftar på "hemliga" koder i stil med de som Michael Drosnin skrev om i sin bok Bibelkoden. Svaret är: nej. Bibelns centrala uttrycksformer är ord, inte enstaka bokstäver. ...

Hur kan Bibeln säga att regnbågen blev till först efter Noas flod?

Om det före floden fanns ett ånghölje då fanns inget direkt solljus, och då kan inga regnbågar bildas. Men om ånghöljet regnade ner kunde man se regnbågen först efter floden. ...

Hur kommer det sig att människor levde i flera hundra år enligt Första Mosebok?

Människans kropp förnyas hela tiden: gamla celler dör och nya bildas. Åldrandet och döden beror på att denna process avbryts. Men skulle processen inte avbrytas skulle människan kunna leva mycket läng ...

Varför just Bibelns skapelseberättelse? Varför inte någon annan religions?

Man kan på vetenskaplig grund argumentera för att naturen är skapad, t.ex. genom att studera den design som finns i naturen. Man kan dock inte använda vetenskap för att få svar på frågan om vem som sk ...

Kan ni se något samband mellan bibelns skapelseberättelse och andra länders skapelsemyter?

Ja, det kan mycket väl finnas likheter. Om det är samma historiska händelse som ligger bakom de olika berättelserna är det ju naturligt att det finns likheter. Muntlig tradition kan naturligtvis förvr ...


Noas flod

Vad hände egentligen vid Babels torn? Skulle språken och kulturerna härstamma därifrån?

Det är två saker som händer vid Babels torn: Människan beslutar att bygga en stad och ett "himmelshögt" torn i syfte att hålla ihop och inte bli kringspridda ut över hela jorden. Gud stiger ner fö ...

Fick alla djuren plats i Noas ark? Hur fick maten plats och hur kunde rovdjuren samsas med andra djur?

Fick alla djuren få plats i Noas ark? Hur fick man plats med all mat? Hur kunde rovdjuren samsas med de andra djuren i arken? ...

Hur kan istiderna ha hunnits med på bara några tusen år? När slutade den senaste istiden i så fall?

På grund av ett skyddande ånghölje kring jorden tiden före floden var klimatet och världshaven varmare. Ånghöljet regnade ner och nedkylning från rymden kunde bli större, och detta i kombination med v ...

Vart tog allt vatten vägen efter syndafloden?

Alltihop finns på jorden, eftersom jorden i princip är ett slutet system (om man bortser från t.ex. solstrålning som ger jorden ljus och värme, och värmestrålning som försvinner från jorden ut i rymde ...

Hur kunde Mount Everest vara täckt av vatten?

Det är orimligt att tänka sig att t.ex. Mount Everest med sina nästan 9 km skulle ha varit täckt av vatten. Men enligt skapelsemodellen bildades de höga bergen kort efter Noas flod. Om det nu bara fan ...

Varifrån kom allt vattnet i syndafloden som övertäckte det högsta berget Mount Everest med 15 alnar?

Bibeln nämner två källor för vattnet. Dels "bröt alla det stora djupets källor fram" och dels "öppnade sig himmelens fönster" (1 Mos 7:11). Himmelens fönster var naturligtvis regn. En vanlig teori är ...

Vad säger ni om Ron Wyatts påståenden om att man hittat Noas Ark?

Man kan nog inte helt förkasta Wyatts fynd, men man skall använda dem med stor försiktighet (t.o.m. skeptisism) eftersom de inte är helt vetenskapligt "rumsrena".Som skapelsetroende får vi ofta kämpa ...

Hur förklarar ni de olika religionernas ursprung?

Om alla människor härstammar från samma ställe (Adam och Eva) så borde ju alla ha samma religon från början. När människan spred sig över Jorden borde ju alla ta med sig den religonen, men om vi titta ...

Om alla nu levande landdjur överlevde med arken, hur förklarar man den biogeografiska fördelningen?

Om alla levande landdjur vi ser i dag på jorden stammar från djuren i arken, hur kan man förklara den biogeografiska fördelningen av djuren runt om på jorden? ...

Hur förklarar ni att olika djur hittas i olika geologiska lager?

Den evolutionistiska förklaringen till att olika djur hittas i olika geologiska lager är att de levt vid olika tidpunkter och lagren härstammar från dessa olika epoker. Den skapelsetroende förklari ...

Vad säger ni om teorin om flera istider?

Det finns starka och faktabaserade skäl att tro att jorden varit med om en istid. Däremot finns inga direkt faktabaserade orsaker att tro på flera istider. De som gör detta (vilket är de flesta geolog ...


Gud

Om Gud skapade allt, vem eller vad skapade då Gud själv?

Gud skapade allt, men vem eller vad skapade då Gud själv...? Har han funnits i all evighet och hur definierar ni evigheten? ...

Kan Gud skapa en så tung sten att inte ens han själv orkar lyfta den?

Om Gud är allsmäktig, kan han då skapa en så stor sten att han inte själv kan lyfta den? Och om han kan det, då är han inte allsmäktig eftersom han inte kan lyfta den. ...

Har Gud skapat djävulen och det onda?

När Gud hade skapat världen såg han att allt var ...

Hur kan det finnas en Gud, när ingen har sett/känt honom? Ni har ju inga vetenskapliga bevis!

Gud kan man inte känna genom vetenskap. Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud har skapat den vä ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk