Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Varför säger ni att de radiometriska metoderna förutsätter saker som inte kan bevisas?

6 Apr 2013. Lästid: Ca 2 minuter.

Utförligt svar

De radiometriska metoderna bygger på tre förutsättningar: kända startmängder av de ingående ämnena, slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt konstanta sönderfallshastigheter.

Alla radiometriska metoder bygger på antagande att man vet förhållandet mellan en radioaktiv isotop och dess dotter-isotop vid tiden noll. (Ofta antar man att dotterisotopen inte finns alls, och förhållandet således är 100% moderisotop.) Men hur kan man veta hur det såg ut för miljoner år sedan? C14-resonemanget ovan illustrerar svårigheten. Här antar man samma förhållande mellan C14 (moderisotop) och C12 (dotterisotop) som idag. Men som jag beskrev är detta ingalunda självklart.

Dessutom antar man slutna system, dvs studerar man en stens moder- och dotterisotoper måste man anta att inget (eller ett känt) utbyte med omgivningen skett. Ånyo, hur vet vi viket utbyte materialet hade med omgivningen för miljontals år sedan? Kalium-Argon-metoden har dessutom en gas som dotterämne, som svårligen sitter fast under denna ofantliga tid. Jag tror till och med att man ibland "vet" vilken ålder man vill få på den studerade stenen, och sedan beräknar man hur mycket utbyte den haft med omgivningen utifrån detta. Detta blir naturligtvis ett cirkelresonemang.

Det tredje antagandet är att sönderfallshastigheten för det radioaktiva materialen varit konstant under hela mätperioden. Men ibland verkar det som om sönderfallshastigheter påverkas av tryck och temperatur. En del forskare menar även att sönderfallshastigheterna kan påverkas på ett mer grundläggande sätt. Hur vet vi att de natur-"konstanter" vi har är konstanta i tiden? Hur vet vi att ljushastigheten var densamma för en miljard år sedan? Det finns kosmologiska teorier byggda på antagandet att den minskat i tiden. Och är det så har även de radioaktiva sönderfallshastigheterna minskat. Då kanske 90% av sönderfallet skedde på 10% av tiden. Jag vet dock inte om jag tror på denna teori själv. Jag vill bara visa att den finns alternativa, och lika vetenskapliga, sätt att tolka världen omkring oss som ger helt andra åldrar än de ofantligt långa som vi vant oss vid att tro på.

Anders Gärdeborn

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk