Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?

6 Apr 2013. Lästid: Ca 3 minuter.

Kortsvar

Många vetenskapliga metoder pekar på en ung jord på bara några tusen år (t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, trycket i oljekällor, osv). Radioaktiva metoder däremot ger ofta orimliga resultat eller sådana som utesluter varandra helt.

Sammanfattning

De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfälliga. Radiometriska metoder förutsätter grundläggande saker som inte kan bevisas och ger ofta orimliga eller inkonsekventa resultat, eller resultat som utesluter varandra. Detta medan andra vetenskapliga metoder pekar på en ung jord, t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen osv. Många metoder ger en maximiålder på cirka 10.000 år för jorden. Utgående från Einsteins allmänna relativitetsteori kan dessutom universum vara gammalt trots att jorden är ung. Enligt en teori kan materien inuti ett vitt hål ha en klocka medan materien utanför har en annan, och jorden kan därmed vara under 10.000 år samtidigt som universum kan vara miljarder år (sett från jorden) trots att de skapades samtidigt. Bibelns åldrar skiljer sig alltså inte från naturvetenskapens om man inte väljer bort vissa bevis - de bevis som talar emot en gammal jord.

Utförligt svar

Det finns olika uppfattningar i skapelsetroende kretsar om jordens och universums åldrar. Vår förening, GENESIS, har inget officiellt ställningstagande i åldersfrågan. Vi har medlemmar som tror på en ung jord, och vi har de som tror på en gammal. Det som förenar oss är tron att jorden och universum är skapade med design och syfte och inte utvecklade genom slump och tid.

Undertecknads personliga uppfattning är att jorden är ung, i storleksordningen tiotusen år. Jag läser alltså Bibeln rätt bokstavligt här. Jag tror också att denna låga ålder inte behöver göra våld på förutsättningslös och förnuftig vetenskap. Därför är frågan varför Bibelns åldrar skiljer sig från naturvetenskapens, en aning felaktigt ställd. Den vanligaste uppfattningen bland naturvetare må vara att jorden är gammal, men det behöver för den skull inte vara mindre vetenskapligt att tro på en ung jord.

Jag grundar min tro på en ung jord på tre saker, en biblisk och två naturvetenskapliga:

  1. Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.
  2. De vetenskapliga metoder som sägs peka på en gammal jord är mycket bristfällliga. Alla de radiometriska metoderna förutsätter t.ex. tre saker som de inte kan bevisa. De är 1) kända startmängder av de ingående ämnena, 2) slutna system (eller åtminstone känt utbyte med omgivningen) samt 3) konstanta sönderfallshastigheter. Detta är ingalunda några självklarheter, speciellt med tanke på att vi talar om saker som man antar hände för miljarder år sedan. Otillförlitligheten visar sig också i att de radioktiva metoderna ofta ger orimliga, inkonsekventa eller varandra uteslutande resultat.
  3. Det finns andra, lika vetenskapliga, metoder som pekar på att jorden är ung. De är t.ex. jordens avsvalning, erosion av kontinenterna, kol-14-metoden (rätt tolkad!), trycket i oljekällor, existensen av kortperiodiska kometer, minskningen av jordmagnetismen, mängden helium i atmosfären och många andra. Många av dessa metoder ger maxåldrar för jorden på cirka 10.000 år. Alla ger maxåldrar som ligger mycket långt från de ofta antagna 4,5 miljarder åren.

Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus.

Då materien passerar hålets "händelsehorisont" händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad.

Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.

Anders Gärdeborn

Mer läsning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Språk
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19