Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Vad säger ni om "mini-människan" man hittat på Indonesien?

6 Apr 2013. Lästid: Ca 2 minuter.

Utförligt svar

Det har varit mycket ståhej i media om den s.k. Homo floresiensis. Det man hittat är en kortväxt människa (c.a 1 meter lång), och med en hjärnvolym på ungefär 1/3 av vad människor har idag. Fynden har utgetts vara mellan 18 000 och 800 000 år gamla.

Jag vill avvakta med att ha några bestämda åsikter, innan fynden granskats mer. Men några preliminära anmärkningar kan man göra.

Fynden kring Homo floresiensis visar att hon använde eld, gjorde sofistikerade stenverktyg, och att de även jagade mini-elefanter. Allt detta tyder på att Homo floresiensis hade unikt mänskliga förmågor. Det faktum att de bodde på en ö tyder på att Homo floresiensis förfäder var sjöfarare.

Längden hos en individ ska inte överskattas. Tamara de Treaux, som bl.a. medverkade som E.T. i Steven Spielbergs kända film, var en dvärg 79 cm lång. Nutida dvärgar är naturligtvis fullt mänskliga! Miljöfaktorer eller genetiska faktorer kan förklara kortväxthet. Att det på samma ö fanns mini-elefanter skulle kunna tyda på att någon miljöfaktor (t.ex. näringsbrist) kunde orsaka att man inte växte till "normal" storlek. Fossila mini-elefanter (1 meter höga) har f.ö. hittats på Malta och Sicilien.

Hjärnvolymen är heller inte avgörande för mänskliga egenskaper. Den nutida människans hjärnvolym varierar mellan 900-1800 kubikcentimeter. Det finns även individer med hjärnvolymer neråt 700 kubikcentimeter. En nyfödd baby har en hjärnvolym på kring 400 kubikcentimeter. Så en människa med större hjärna är inte nödvändigtvis mer mänsklig än en människa med en mindre hjärna!

Själva fynden hittades i en fuktig grotta, och benen hade inte fossiliserats. Stämmer detta så är det förstås problematiskt för dem som hävdar att benen är väldigt gamla.

Namngivningen av det nya fyndet är förstås något ganska subjektivt; att fyndet döps till Homo floresiensis ger skenet av att man funnit en ny art - medan så inte nödvändigtvis är fallet. Mycket tyder på att Homo floresiensisi själva verket var något snarlikt Homo erectus, som skapelsetroende och även en del evolutionister hävdar är i själva verket bara en något mindre variant av Homo sapiens, dvs den moderna människan.

Jag skulle också vilja påpeka att man tror sig veta att det finns en utvecklingslinje fram till människan och därför måste alla fossila fynd som liknar apor/människor passa in i denna antagna linje. Därför skapar nya fynd också nya frågetecken och man skriver hela tiden om vår antagna utveckling. Om man inte tvingar in alla fynd i en utvecklingssekvens så får man inte heller så många frågetecken.

Ståhejet i media speglar detta: ingen ifrågasätter om fyndet skulle utmana själva evolutionstanken - nej, man tolkar fyndet utifrån denna evolutionstanke, och försöker passa in fyndet i det scenariot.

Paul Annala

Källor/vidareläsning: 
Carl Wieland, Soggy Dwarf Boneswww.answersingenesis.org/docs2004/1028dwarf.asp 
Mats Molén, Vårt ursprung?, XP Media, 2000 
bidrag till svaret även från Anders Gärdeborn

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk