Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Image credits: Nosilla Ogra / CC-BY-SA-3.0

Det sägs att människans och schimpansens DNA 99% likt - är inte det ett bevis för att de är släkt?

3 Apr 2020. Lästid: Ca 5 minuter.

Kortsvar

Inte alls. För det första så stämmer inte siffran. Ny forskning visar på helt andra siffror. Dessutom är det så att likheter vi hittar i biologin inte alls automatiskt pekar på gemensamt ursprung, utan förklaras faktiskt bättre med en gemensam Skapare.

Utförligt svar

De 99 procenten stämmer inte

Innan vi går in på lite mer generella tankar om hur vi egentligen ska tolka sekvenslikheter, så vill vi understryka att siffrorna på 98-99% sekvenslikhet helt enkelt inte stämmer.

För det första är siffrorna baserade på jämförelser av enbart proteinkodande gener som bara utgör några procent av människans DNA. Tar man med mer av DNAt så blir det andra procentsatser redan där. Ännu värre är att siffrorna också är baserade på tidiga sekvenseringar av schimpansens DNA som har flera problem med så kallad humanisering, det vill säga att DNA-sekvensen kommit att likna människans DNA för mycket. Orsaken är att man använt människans DNA-sekvens som mall vid ihoppusslingen av de korta DNA-fragment som bildas vid sekvenseringen, samt problem med kontaminering av mänskligt DNA under analysen, något som även sekulära källor nu öppet redovisar [1].

I en ny stor studie från 2018 där man för första gången i en större studie pusslat ihop schmipans-DNAt utan mänsklig mall får man helt andra resultat [1]. Denna studie nämner inte ens en siffra på övergripande sekvenslikhet, utan bara för proteinkodande gener. En kristen forskare vid namn Richard Buggs har analyserat rådatat och kommit fram till en siffra på ca 85% övergripande likhet [2]. Denna siffra stämmer dessutom mycket bra överens med en uppskattning gjord av forskaren Jeffrey Tomkins på det skapelsetroende forskningsinstitutet ICR [3].

Not: Dessa uppgifter behandlas utförligt i följande artikel i magasinet Genesis 2020/1, som rekommenderas varmt för fördjupad läsning:

Låt oss nu titta lite på lite mer allmänna problem med den här typen av jämförelser.

Inte enda sättet att tolka resultatet

För det första: Det är ett sätt att tolka observationen på. Den skapelsetroende kan tolka det som ett bevis på intelligent design: en Intelligent Designer eller Förutseende Skapare (Gud) har "återanvänt" ett fungerande koncept, precis som en ingenjör skulle göra. Människan och schimpansen har ju många likadana behov rent biologiskt, och har därför många likadana egenskaper och organ. Att de gener som kodar för dessa också ser likadana ut är högst naturligt. Låt oss göra en jämförelse: kulan i en kulspetspenna, kulorna i ett kullager och kulan på undersidan av din datormus, är exempel på där smarta människor återanvänder ett fungerande koncept (kulan); knappast någon skulle påstå att kulspetspennan skulle ha utvecklats ur datormusen eller kullagret, bara för det!

Saker man inte talar högt om

För det andra: Siffror som 98% eller 99% nämns gärna för att de passar in i det evolutionistiska scenariot. Samma forskning har dock visat att schimpansen är närmare släkt med människan än vad den är med gorillan! - Men det brukar man inte prata högt om eftersom det inte passar in i evolutionsscenariot. Inte heller nämner man de experiment som visat att det inte är någon skillnad alls på DNA:t hos människa och schimpans!

Olika analyser ger olika resultat

För det tredje: Det finns många flera molekylära jämförelser som man har gjort mellan olika organismer, och som ger helt andra resultat än DNA-jämförelsen ovan. Om man exempelvis jämför hemoglobin så visar det sig att en människa och ett nejonöga (en slags "primitiv" fisk) är mer släkt med varandra än vad nejonögat är med grodan - vilket går helt stick i stäv med evolutionsmodellen!

Det är också så att olika sätt att jämföra DNA på, kan ge väldigt olika resultat. Om man tänker sig att man vill jämföra skillnaden mellan två böcker, så kan man till exempel antingen samla ihop en lista på alla ord som är gemensamma mellan böckerna, och sedan jämföra stavningsskillnaderna mellan dem en och en, eller, så kan man jämföra hela bokens textsekvens, från början till slut, och jämföra vilka ord som saknas eller har tillkommit mellan de två böckerna.

Vilseledande med enkelt mått på likhet

Genom den stora friheten i hur man väljer vad man vill jämföra, är det egentligen väldigt tveksamt att sätta en specifik siffra på procentuell likhet mellan två djurslag, utan att noggrant specificera vad siffran beskriver. Denna siffra kan nämligen betyda väldigt olika saker. Denna frihet att välja vad man jämför, öppnar också upp möjligheten att den förutfattade meningen om vilken förklaringsmodell som är den rimliga (skapelse eller evolution), kraftigt påverkar detta val. Detta problem belysis bland annat i artikeln under referens [1] och [2] nedan.

Inga entydiga resultat - kan lika gärna betyda motsatsen

Så sammanfattningsvis: Resultaten av molekylära jämförelser är inte alls så entydiga som de verkar vara i massmedia. Och eventuella likheter kan faktiskt lika gärna tolkas som tecken på intelligent design som på ett gemensamt (evolutionärt) ursprung(!) Man kan också fundera över varför människan och apan är så otroligt olika trots en eventuell genetisk likhet. Endast människan har språk, självmedvetande, kultur med mera.

Olika roller i skapelsen

Allt som lyfts fram ovan och i de länkade artiklarna, tyder på något som egentligen är uppenbart på ett intuitivt sätt till och med för barn: Människan och aporna är ämnade för helt olika roller i skapelsen. Endast människan har förmågan - och därmed ansvaret - att vara förvaltare av skapelsen, precis som Bibeln säger. Har du någon gång hört någon anklaga gorillorna för att inte engagera sig tillräckligt mycket i frågan om förstörelsen av regnskogarna? Nej, tänkte väl det. Vi människor har alltså en helt annan förmåga och ansvar att ta initiativ för att förvalta skapelsen, vilket på ett dramatiskt sätt avskiljer oss från djuren. De stackars djuren, inklusive aporna, har istället blivit offer för den syndiga människans egoism och ovilja att leva efter Guds uppmaningar, vilket har lett till den deprimerande utveckling vi ser idag ifråga om bland annat miljön och naturen.

Redaktionen, baserad på text av Paul Annala
Senast uppdaterad 2022-03-22.

Källhänvisningar

  1. Kronenberg, Zev N., et al. High-resolution comparative analysis of great ape genomes. Science. 360.6393 (2018): eaar6343. DOI:10.1126/science.aar6343
  2. Buggs, Richard, How Similar Are Human and Chimpanzee Genomes?, Läst 2019-12-18.
  3. Tomkins, Jeffrey P. Comparison of 18,000 De Novo Assembled Chimpanzee Contigs to the Human Genome Yields Average BLASTN Alignment Identities of 84%. Answers Research Journal. 11 (2018): 205-209.
  4. Dr. Nathaniel T. Jeanson, Differences Between Chimp and Human DNA Recalculated, AnswersInGenesis.org, September 17, 2015, answersingenesis.org/genetics/dna-similarities/differences-between-chimp-and-human-dna-recalculated
  5. Tomkins, J. and B. Thomas. 2010. New Chromosome Research Undermines Human-Chimp Similarity Claims. Acts & Facts. 39 (4): 4-5. www.icr.org/article/new-chromosome-research-undermines
  6. Vesa Annala, Skapelsetro, intelligent design, Arfus, 2002, s. 115-118 
  7. Mats Molén, Vårt ursprung?, XP Media, 2000, s. 88-95 
  8. Jeffrey Schwartz, Sudden Origins, John Wiley and Sons, 1999

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk