Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Evolution är en myt

4 Feb 2014

Observera att detta är en bloggpost, där personen själv står för innehållet, däremot inte nödvändigtvis föreningen som helhet.

Evolution är en typisk myt. Evolution pågår mer eller mindre hela tiden överallt men den exakta tiden och platsen är undflyende. De viktiga förändringarna har inträffat någon annanstans än där man tittar. Det centrala temat är kampen om överlevnad och vinnarna hyllas som sin samtids superhjältar. Livet utvecklas av kaotiska konflikter. Allting hänger samman men inget sitter fast.
 
Bibeln beskriver världen med lagbundenhet och begränsningar. Den kristna traditionen angav att världen i sig var förutsägbar så därför startades vetenskapliga akademier där man arbetade med att beskriva de naturliga processerna i tillvaron. Evolution är dock inte förutsägbar utan beror på miljö och konkurrens. Det är endast med facit i hand man kan säga vilken individ som var bäst lämpad. I evolutionen är det gränslös variation och naturligt urval som utgör navet, det samlar på lämpliga egenskaper och gör formgivning överflödig.
 
Tom Wright har påpekat att det inte var på grund av några galapagosfinkars näbbar som Darwins idéer fick genomslag, utan för att man tänkte som Epikuros. Epikuros förnekade att naturens under skapats av en formgivande intelligens, utan försäkrade att allt uppstod genom en blind opersonlig materiell process med slumpmässiga kollisioner av atomer. Dessa idéer gick Paulus till angrepp mot i Romarbrevet där han slår fast att Guds storhet är synlig i skapelsen och att de som inte tror på Gud därför är utan ursäkt. På den tiden var det epikuréer, idag är det evolutionister som försäkrar att organismer är resultatet av en naturlig process istället för ett medvetet formgivande.
 
Idén med evolution var aldrig att förklara hur Gud skapade världen utan att förklara hur världen blev till utan Gud. Alla organismer härstammar från en gemensam förfader genom en planlös och meningslös naturlig process, nämligen naturligt urval av slumpmässiga mutationer, och att detta åtminstone ur ett vetenskapligt perspektiv är en fullkomligt tillräcklig förklaring till människans väsen. För ateister gör teorin ateismen intellektuellt hederlig.
 
Många kristna idag tror att evolutionen är bevisad och menar att Gud använde den för att skapa djur och växter. Samma personer kan mena att människan är en avbild av Gud. Tror de att evolution förklarar hjärta och armar och flygande bin men inte musikens skönhet och människans samvete? Evolutionen gör anspråk på alla levande egenskaper och vi har inga belägg för att den kan ge upphov till det ena men inte det andra. En sådan gränsdragning blir högst arbiträr.
 
Teistisk evolution är en modern variant av gnosticism. Gnostiker förnekade att världen initialt skapades helt god – de ansåg att materia var ond och att den materiella världen var förvriden från start. Gnostiker förnekade också att Gud primärt och specifikt skapat människan. De trodde att världen skapades av en förvirrad gudom vanligtvis kallad Demiurg. Både Gnosticism och Teistisk evolution friar Gud från primärt ansvar för en bristfällig skapelse full av lidande, men människan fråntas allt ansvar och försoningen blir svårbegriplig. Att göra upp med evolutionen är lika viktigt som det var för den tidiga kyrkan att göra upp med gnosticismen. Lika mycket står på spel idag som det gjorde då. Den som förnekar Guds explicita skapargärning förnekar Kristus.
 
 
Bifogade filer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk