Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Är Big Bang-teorin falsifierad? (Reviderad)

13 Nov 2013

Observera att detta är en bloggpost, där personen själv står för innehållet, däremot inte nödvändigtvis föreningen som helhet.

Reviderad: 2017-11-30, 2021-04-08 samt 2022-07-14

På medeltiden var det rådande paradigmet att jorden låg i solsystemets centrum. Att man då trodde att jorden var platt är en skröna som inte är sann. För att förklara planeternas observerade rörelser lade man till epicykler, så man fick det hela att gå ihop.

I dag är det Big Bang som är det rådande paradigmet. Universum sägs ha expanderat från en liten punkt med början för 13,5 miljarder år sedan. Den observerade rödförskjutningen tolkas som en dopplereffekt som uppkommer av att de observerade objekten rör sig utåt. De snabbare objekten har hunnit längre ut än de långsammare och har större rödförskjutning.

Vad man emellertid talar tyst om är de observationer som astronomen Willian G. Tifft rapporterade om 1973. Han observerade att rödförskjutningen inte ökade mjukt som funktion av avstånden till objekten utan stegvis. Om så är fallet så blir det svårt att förklara rödförskjutningen som dopplereffekt. Hur förklarar man nu det? Det finns flera möjligheter:

  • Man förnekar att observationerna är riktiga.
  • Man menar att universums objekt är organiserade i skal med oss i universums centrum.
  • Man överger tanken om att det handlar om dopplereffekt.

Det gjordes analyser av dessa observationer och det verkade till en början som om effekten inte gällde allmänt. När man tog hänsyn till dopplereffekten av vår rörelse i vår galax och de observerade objektens rörelser i sina galaxer, visade det sig att effekten var allmängiltig.

Man har också observerat att rödförskjutningen från vissa objekt har ändrats mellan två mätningar med något tiotal års mellanrum. Det verkar alltså som om dessa kvanthopp flyttar sig utåt som ringar på vattnet. Detta betyder att Hubbles dopplereffekt, som ska bevisa universums expansion, inte orsakar merparten av rödförskjutningen och därmed faller det viktigaste argumentet för BigBang-teorin och universums pågående expansion.

Ett annat problem är att den teorin uppvisar egenskaper som kräver förekomst av mörk materia och mörk energi. Är dessa mörka behov vår tids epicykler? Sådant utdelades det nobelpris för i fysik år 2011...

Det finns en teori som kan förklara hur allt detta kan hänga ihop men utan alla dessa konstgrepp (ad hoc-förklaringar), men den är inte accepterad av 'den moderna vetenskapen'. Anledningen till detta är att den implicerar att universum är ca 8000 år gammalt. Den har nu fått benämningen 'ZPE-plasmamodellen' och har utarbetats av Barry Setterfield med början på tidigt 80-tal.

Det började med att han i slutet av 70-talet fick en bok som tog upp anomaliteter inom fysiken. Bl.a. hade de ljushastighetsmätningar man gjort de senaste seklen visat att ljuset hastighet (c) avtagit. Det hela har utmynnat i en teori som säger att den primära orsaken till att c (och ett antal andra 'konstanter' ) har ändrats beror på att nollpunktsenergin ZPE ha ökat. Man kan se det som att vakuum har blivit 'tätare'. Jämför med att ljuset rör sig långsammare i ett tätare medium (som glas) än i luft.

Teorin var i början var ganska ofullständig men sedan 2010 knappast mött någon seriös kritik och den kritik man hittar har han bemött på sin hemsida. Det finns en del kritik mot hans teori på nätet, men granskar man den finner man oftast att den behandlar tidigare versioner som inte längre är aktuella. Merparten av kritiken verkar komma från sådana som inte har fattat vad det handlar om.

Det hela är ganska komplicerat och finns beskrivet på hans hemsida:

För att göra det mer lättfattligt har jag gjort en koncentrerad Powerpoint(PPT)-presentation på svenska som kan laddas ned från denna länk, samt inbäddat nedan:

Denna PPT är egentligen bara avsedd som en aptitretare för att styra in på hans hemsida där den utförliga informationen finns. Man kan också se föredrag med honom på nätet:

Det förefaller som att detta är saker som är mer eller mindre allmänt okända även bland professionella fysiker. En intressant sak är att teorin inte heller fått någon större acceptans inom kreationistkretsar. Detta beror förmodligen på att han inte som de, ifrågasätter de gängse dateringsmetoderna.

Setterfield räknar med två klockor. Den ena klockan bygger på gravitationen där ett år är den tid det tar för jorden att gå runt solen. Den andra klockans hastighet är proportionell mot ljusets hastighet c. De flesta moderna mätmetoderna bygger på radioaktivt sönderfall och sönderfallshastigheten är proportionell mot c. Mätningar gjorda med den ena klockan kan i princip räknas om till den andra.

Vissa teorier menar att den observerade kvantiseringen av rödförskjutningen betyder att objekten i universum måste ligga ordnade i 'skal' där vi befinner oss i centrum. För mig verkar det vara en ad hoc-lösning som inte har någon vetenskaplig grund. Det förklarar heller inte att 'skalen' verkar röra sig utåt.

Setterfield förklarar elegant den observerade kvantiseringen av rödförskjutningen som en atomär effekt av ökad ZPE (Nollpunktsenergi), som är oberoende av var man befinner sig i universum. Det krävs inte att vi befinner oss i universums centrum, men det motsäger det inte heller.

Teorier som menar att det är elektromagnetiska fenomen och inte bara gravitation som gäller i universum, börjar bli mer och mer gångbara:

Setterfield har för några år sedan inkorporerat detta i sin teori.

Till sist kan man ju fundera över vem som först blir inbjuden till nobelfesten, Barry Setterfield eller Jimmie Åkesson...

Reviderad: 2017-11-30

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk