Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Den mörka materian

6 Nov 2013

Observera att detta är en bloggpost, där personen själv står för innehållet, däremot inte nödvändigtvis föreningen som helhet.

När jag blev kristen var mitt första stora intresse i naturvetenskapliga frågor astronomi och kosmologi. Jag fascinerades av kosmos. Jag fick "veta" att vi lever i en expanderande universum. Edwin Hubble var mannen som sades ligga bakom denna idé. Sedan dess har man tagit denna idé som en given sanning. Vi lever med andra ord i ett expanderande universum.

Snart fick man dock problem. Varför expanderar inte galaxerna? Vad är det som håller ihop galaxerna? Man har vetat att det är gravitationen som håller galaxerna ihop. Problemet var bara att den totala massan av galaxer är alldeles för låg. Sökandet efter den s.k. felande massan blev akut. Idag "vet" man att bara ca 4 % av universums massa består av den vanliga (synliga) materian dvs. atomer. Vad är den resterande 96 % och var? Snart fick denna felande massa namnet "mörk materia" av den enkla anledningen att den inte kan upptäckas. Den varken avger eller reflekterar elektromagnetiskt strålning. Därför är det så svårt att upptäcka den.

Utöver den mörka materian som är ca 27 % av universums totala massa, består universums massa av ca 68 % av så kallad mörk energi. Det är den mörka energin man tror penetrerar hela universum och som antas ligga bakom universums expansion. Ingen vet vad denna mörka energi är för något. Men den är en nödvändig storhet i den moderna kosmologins expanderande universum.

Hur är läget idag? Har man hittat den "mörka materian"? I dagarna (30 oktober) hade man en nyhet i Nature med rubriken "No Sign of dark matter in underground experiment". Försöket har fått namnet LUX (Large Underground Xenon experiment). Talesmannen för experiment klargjorde att We find absolutely no events consistent with any kind of dark matter" dvs. att de inte fann några som helst tecken på den mörka materians existens. Man hade hoppats på att de partiklar som man tror den mörka materian består av skulle ge sig till känna i experimentet, men nej. M.a.o. forstätter gåtan med den felande massan bara att bli än mer akut!

Den mörka energins existens är minst lika gåtfull. Den kan inte heller upptäckas av astronomins redskap. Man "behöver" dock den energin för att kunna förklara universums antagna expansion. Någonting måste kunna motverka den allmänna gravitationen.

Med all den kunskapen måste vi kanske komma till den slutsatsen att vi inte lever i ett expanderande universum! Enligt den bibliska berättelsen skapade Gud ett fullfärdigt universum. Ingenting tycks vara "evolverande". Men låt oss vara öppna. Bibeln säger ingenting om att Gud skapade ett expanderande eller ett statiskt universum.

"Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk", skriver David i Psalm 19:1

Big bang-kosmologins problem tycks dock hopa sig och blir allt mer påträngande!

Bifogade filer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk