Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Bibeln och Vetenskapen förstärker och berikar varandra

2 Feb 2018. Lästid: Ca 2 minuter.

Många som ser orden ”Bibeln” och ”vetenskapen” tillsammans får negativa associationer, och ser framför sig kristna som försöker tvinga in den fysiska verkligheten i en trång ram av antika föreställningar om världen.

Men det är lätt att glömma de historiskt starka banden mellan bibeltron och vetenskapen. Är det en tillfällighet att så många av den moderna vetenskapens grundläggare var bibeltroende kristna? Berodde det helt enkelt på att de råkade leva i en kristen kultur när de gjorde sina upptäckter, eller finns det en djupare förklaring?

Enligt somliga skulle den moderna vetenskapen aldrig ha kunnat uppstå i något annat idémässigt sammanhang än just det reformerade bibliskt kristna. Vad finns det för fog för att tro det?

Det beror på den speciella kombinationen av två olika men förenade perspektiv på människans natur som båda uppenbaras i de första kapitlen av vår Bibel.

För det första handlar det om människan i egenskap av Guds egen avbild. Som en unik biologisk varelse har hon blivit utrustad till att råda över hela skapelsen, vilket innefattar viljan och förmågan att lära och dra logiska slutsatser av sina erfarenheter och formulera hypoteser om hur världen fungerar.

Det andra perspektivet på människan är hennes trasighet som en konsekvens av ett historiskt syndafall. Hennes resonemang och slutsatser är sedan dess präglade av ofullkomlighet och bristfällighet och behov av korrigering, från Gud och från medmänniskor.

De här båda perspektiven i kombination utgör själva essensen i den vetenskapliga eller experimentella metoden. I förordet till den digra (tusen sidor) boken “Theistic Evolution – A Scientific, Philosophical, and Theological Critique” gör den amerikanske filosofen och sociologen Steve Fuller följande intressanta iakttagelse:

Medan det är allmänt accepterat att den protestantiska reformationen överlappade med den vetenskapliga revolutionen, så brukar detta ofta betraktas som en ren historisk tillfällighet. Men i själva verket råder det närmast ett orsakssammanhang mellan de två skeendena. Den drivkraft som fick människor att läsa Bibeln på egen hand innebar den första rörelsen i människans historia som bemyndigade vanliga människor att på egen hand väga evidens mot varandra.

Den vetenskapliga revolutionen utvidgade sedan den där ”avgör själv”- attityden till hela den fysiska verkligheten genom att uttryckligen behandla naturen som en andra ’helig bok’. Därför är det inte förvånande att Francis Bacon, som är den man brukar förknippa den ’vetenskapliga metoden’ med, också bidrog till framtagandet av King James Bibelöversättning.”

Bibeln och vetenskapen är därför alls inte varandras motsatser - tvärt om - de förstärker och berikar varandra. Det är därför föreningen Genesis slår vakt om bådadera, och arbetar aktivt såväl mot ovetenskap som mot falska och ofruktbara filosofiska tankebyggnader.

Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk