Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video

Förekomsten av fotspår och ägg mellan lagren förklaras bra av översvämningsmodellen.

Dinosauriemysterier

28 Apr 2016. Lästid: Ca 5 minuter.

Det är sagt att dinosauriernas existens i forntiden och deras försvinnande utgör ett svårt problem för skapelsetroende. Det är sant att flera saker i samband med dinosaurierna utgör utmaningar. Det som ofta glöms bort eller förtigs är att de utgör ett minst lika stort problem för evolutionister.

På Genesis konferens i Umeå i slutet av september 2013 föreläste Michael Oard från Montana i USA över ett antal olika ämnen. Han har ägnat 40 år av sitt liv till att se om olika utmaningar för bibeltroende kan låta sig förklaras på ett vetenskapligt sätt. Det han kommit fram till är att verkligheten stämmer bättre överens med Bibelns beskrivning än med evolutionistiska hypoteser. I Genesis nr 4 2013 beskrevs utmaningarna som finns beträffande istiden och mammutarna. I den här artikeln beskrivs några olika saker beträffande dinosaurierna. Michael Oard har samlat förklaringar till dessa utmaningar i sin rätt nyligen utkomna bok Dinosaur Challenges and Mysteries.1

Några av problemen för evolutionstroende:

  1. Vad är dinosauriernas ursprung och vart tog de vägen? Var kom dinosaurierna ifrån? Denna synbarligen enkla fråga har varit föremål för intensiv debatt bland forskare i över 150 år,…” (The Natural History Museum Book of Dinosaurs, 1998, s 12) Då det gäller deras utdöende försöker man sig på mängder av olika förklaringar, men det finns inte ens en enkel majoritet till någon av förklaringarna. De brottas alla med olika svåra problem.
  2. Hur kunde dinosaurierna leva på så höga breddgrader och nära polerna? ”Skall vi nu tänka oss att dinosaurierna var värmeisolerade varmblodiga djur som plöjde genom snödrivor och skrapade loss is från marken för att hitta föda?” (Benton, Polar dinosaurs and ancient climates, Trends in Ecology and Evolution, 1991, vol 6, s 28)
  3. Varför kan man hitta icke-fossilerade dinosaurieben och mjuk dinosaurievävnad? ”Det var precis som att titta på en skiva från ett nutida ben. Men givetvis kunde jag inte tro att det var så. Jag sa till laboratorieteknikern: ’Benen är trots allt 65 miljoner år gamla. Hur kan blodkroppar överleva så länge?’” (Mary Schweitzer, Montana State University Museum of the Rockies, Science 261:260, 9 July 1994.) Mjuk vävnad i T. rex-ben: ”… flexibla och elastiska och när de sträckts återgår de till sin ursprungliga form.” (Mary Schweitzer, Science 307(5717), 25 March 2005.)

Några utmaningar för skapelsetroende:

  • Hur kan det finnas dinosauriespår i fossillagren om de dog i Noas flod som orsakade dessa fossillager?
  • Hur kan det finnas dinosaurieägg och dinosauriebon i fossillagren?

Dinosauriespår

  • Det finns djupa lager av sediment under dinosauriespåren och det har ibland funnits tusentals meter av sedimentlager över spåren - sediment som eroderat ner. Spåren är alltså inte från tiden före Noas flod, sägs det, och inte heller från tiden efter floden. Michael Oard förklarade att bästa förklaringen är att de gjordes mellan ca dag 40 och dag 120 (före dag 150 då alla berg täcktes) av den världsvida översvämningen. Michael Oards högintressanta bok som kan köpas via CMI:s webbutik. Se not 1.
  • Det finns mycket få spår efter mycket små dinosaurier och mycket få spår av den typ av dinosaurier som man kan förvänta sig simmar sämst, de med stora benplattor och horn.
  • Spåren förekommer nästan alltid i en mycket rak linje. Så avsätter djur spår främst när de springer. – Spåren hittas så gott som uteslutande på plana stora sandytor, inte i bergsterräng med växtlighet. Ibland förekommer spår, från samma slags dinosaurier, i lager ovanpå varandra med sedimentlager mellan sig.

Dinosaurieägg och bon

Dinosaurieägg förekommer också med djupa sedimentlager under sig. Tjocka nereroderade lager har också funnits över dem. De förekommer nästan uteslutande på släta sandytor, dvs sedimentytor. De har inga växtdelar över sig och nästan aldrig i en liten grop, ett näste, för att skydda mot uttorkning, som är det vanliga för den här typen av ägg som inte har så täta skal. De bon (nästen) man hittat är mycket få och består av små fördjupningar i sanden.

Förklaringen

Förklaringen till att spåren förekommer på detta sätt är att endast de dinosaurier som kunde springa och simma ganska bra kunde fly undan till högre terräng från vattnet som steg mer eller mindre hastigt i början av Noas flod, t ex genom tsunamiliknande vågor. Sedimentlager avsattes medan dinosaurier hade trängts ihop på höga punkter. Samtidigt som sedimentlager byggdes upp sjönk vatten undan (och steg igen senare) pga olika mekanismer som rörelser i jordskorpan (jordbävningar), tidvatten och vattenströmmars rörelser.Djuren spred ut sig dit de kunde, dvs till stelnande sandlager med i princip inget att äta. De åt på varandra, de som kunde. Uppenbarligen lade de många ägg. Vattnet forsade tillbaka och de sprang undan till högre terräng igen. På en del platser drog sig vattnet undan igen så att fler spår kunde avsättas ovanpå högre lager. Till slut steg vattnet så högt att de tusentals individer som fösts ihop, ibland efter art (de höll ihop), på olika höga punkter, inte kunde klara sig längre. I en massgrav i USA har man hittat fossilben efter ca 10 000 anknäbbsdinosaurier. Ingen normal händelse kan åstadkomma något sådant.

Stora dinosaurier var uppenbarligen bra på att komma undan vattnet och bredde kortvarigt ut sig igen då vattnet tillfälligtvis sjönk undan, men tillgången på mat kan inte ha varit stor.
Stora dinosaurier var uppenbarligen bra på att komma undan vattnet och bredde kortvarigt ut sig igen då vattnet tillfälligtvis sjönk undan, men tillgången på mat kan inte ha varit stor.

Det behövs en enorm katastrof för att förklara detta – den världsvida översvämningen på Noas tid, ibland kallad syndafloden. Tidpunkten för denna händelse ligger inte 65 miljoner år bakåt i tiden. Den kan räknas i några tusentals år, annars skulle man inte kunna hitta riktiga dinosaurieben (inte fossil) med mjuk elastisk vävnad och blodkroppar. Den förklaring till problem med dinosaurierna man hittar med hjälp av Bibeln stämmer bättre med fakta, än de förklaringar som sekulära forskare försöker sig på utan hjälp av Bibeln.

Not

  1. Boken kan köpas från CMI:s brittiska avdelning. Det finns också ett föredrag på engelska att lyssna till här.
Erik Österlund
Skribent och f.d redaktör för Genesis och Bitidningen i ca 30 år
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Språk
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19