Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Fossilbildning

3 May 2012. Lästid: Ca 2 minuter.

Det kanske mest konkreta vi kan studera från forntidens växt- och djurvärld är fossil. Men de flesta djur och växter som dör förstörs på olika sätt genom den omgivande miljön, som en naturlig förruttnelseprocess eller genom rovdjur och asätare. Det är förhållandevis få som förstenas och blir till fossil.

Forskarna har gjort olika experiment för att se vad som händer med marina livsformer under deras första år som fossil (den övervägande delen av fossil består av bottenlevande havsdjur). Man vill bland annat se vilka temperaturförhållanden, vattendjup och kemiska processer som bäst bevarar fossilen. Och man har också fått igång mineraliseringsprocessen så att fossil börjat bildats. Men det har enbart skett vid laboratorieförsök som liknar förhållanden med mycket snabb katastrofartad begravning, inte ute i naturliga miljöer på havsbottnarna.

Numera ser man ofta i artiklar som rapporterar om nyupptäckta fossilfynd att forskarna pekar på hur snabbt fossilbildningen måste gått till. Men fortfarande finns många beskrivningar i såväl vetenskapliga publikationer som populära media om hur lång tid det kan ha tagit för fossil att bildats. Som exempelvis hur en organism kan ha sjunkit till havsbottnen då den dött och sedan legat där länge i bottenslammet innan den slutligen förstenats och blivit till fossil. Hur ett sådant fossil skulle undgått en naturlig förruttnelseprocess är något av en gåta.

Den översvämningsmodell som skapelsetroende forskare lagt fram håller bra som förklaring till hur fossilen bildats. Denna går ut på att olika djur och växter snabbt begravts under stora mängder sand, lera och annat löst material. Översvämningsmodellen förklarar också varför så mycket av det liv som fanns längst ner på havsbottnen bevarats, medan man mer sällan finner fossil av däggdjur och fåglar.

Enligt denna översvämningsmodell bildades de flesta fossil man finner världen över under en kort period i jordens historia, då mycket speciella omständigheter rådde. Över hela jorden kan man se spår efter en gigantisk översvämningskatastrof, inte bara genom de fossil som bildats, utan också i en mängd olika geologiska strukturer och formationer.

Källor: Science 1993 vol 262 sid 1207, Fox How to Make a Fossil och Mats Molén: Vårt ursprung 2000 sid 149-167

Kategorier: #Fossil
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk