Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Image license: CC BY-NC-ND 4.0 courtesy authors of: Gerard D. et. al, "Possible hominin footprints from the late Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete?", Proc Geol Assoc, Vol 128, Issues 5–6, 2017, p 697-710, DOI:10.1016/j.pgeola.2017.07.006

Vart leder fotspåren?

9 Oct 2021. Lästid: Ca 3 minuter.

Evolutionsförespråkare brukar himla med ögonen över personer som hävdar att människan utvecklats från apor. – Det gick inte alls till på det viset, menar de, och påminner om att människor och schimpanser i stället utvecklats längs sina respektive utvecklingslinjer under ”de senaste 6 miljoner åren” utifrån en gemensam urmoder, inte någon modern apa. Men bortsett från tidsaspekten i det hela borde de naturligtvis fråga sig själva vad det var för slags djur som skulle passa bäst in på beskrivningen av denna urmoder om inte just en sorts apa.

Hur som helst – majoriteten av paleoantropologer (fossilforskare med inriktning på människans ursprung) anser att människans linje gick via Australopithecus afarensis, däribland den kända ”Lucy”. Det är också så det framställs i skolans läromedel.

När hon levde var Lucy ungefär en meter hög, det vill säga obetydligt högre än en nutida dvärgschimpans (bonobo) och med en hjärnkapacitet som en sådan (källa här). Man kunde kanske tycka att det skulle vara en naturlig slutsats när man finner ett skelett av ett djur som liknar en dvärgschimpans att det också skulle varit en sådan, i enlighet med talesättet att om någonting ser ut som en anka, kvackar som en anka och går som en anka så är det förmodligen en anka.

Men paleoantropologin är ett lite speciellt område. I stället avbildas Lucy i våra museer med människolika drag (t ex på naturhistoriska riksmuseet i Stockholm), med ögonvitor, mänskliga fötter och med upprätt gång.

Anledningarna till det är dels att åldern på det geologiska lager där man påträffade Lucy är daterat till 3,2 miljoner år, dels att man i vissa av Lucys skelettdelar tycker sig se människoliknande drag och inte minst den vedertagna övertygelsen om att människan verkligen har utvecklats från apliknande förfäder.

Det skulle bli en alltför lång artikel att redogöra för all evidens för och emot Lucy som mänsklig urmoder, så låt oss sammanfatta diskussionen. För det första - inga ögonfossil är bevarade, så att de ser mänskliga ut är helt och hållet konstnärens bidrag till berättelsen om Lucy. Att representanterna för Lucys släkte hade mänskliga fötter finns det ytterst sparsam och motstridig evidens för. Antropologerna kan sägas vara delade i tre grupper:

  • Den första gruppen anser att Lucy var trädlevande (de så kallade ”arborealisterna”). De menar att skelettdelar (t ex innerörat och stortår) från vissa afarensis-individer uppvisar tydliga tecken på ett liv bland träden. Det är i enlighet med svenska Wikipedia som säger att det ”framkommit att Lucy förmodligen dog efter att ha fallit från omkring 12 meters höjd. Antagligen då hon befann sig uppe i ett träd”.
  • En annan grupp menar att Lucy var mestadels marklevande (”terrestrialisterna” eller ”bipedalisterna”), och baserar det på skelettdelar från andra individer (t ex knäled och något fotben). Det är framför allt denna syn som ligger till grund för museernas avbildningar. Man stöder sig också på människoliknande fotspår från Laetoli i Tanzania som finns i samma geologiska lager som där man hittar australopitheciner.
  • Den tredje gruppen (”blandad hypodigm”) menar att fynden av Australopithecus afarensis utgörs av en blandning av ap- och människoben och att det är därför som tolkningarna blir så spretiga. Den kände antropologen Richard Leakey tillhör den här sistnämnda kategorin.

Det bibliska perspektivet på det här stämmer väldigt väl överens med den faktiska evidensen. Utifrån synen att Gud skapade både människor och olika slag av apor den sjätte skapelsedagen är det helt förväntat att finna spår av båda kategorierna i samma geologiska lager. Det är inte heller särskilt förvånande att sekulära tolkningar av evidensen blir spretig och motstridig när fossilen ska tvingas in i en evolutionär kontext.

De nyliga fynden på Kreta [1] av till synes mänskliga fotavtryck med en ”ålder” på ”5,7 miljoner år” gör inte saken bättre för de som vill se Lucy och andra A. sediba-representanter som en länk i människans evolution. Den förklaring som ligger allra närmast till hands är att människor och australopitheciner alltid existerat sida vid sida, och att Lucy därför tillhörde schimpanssläktet eller möjligen en fjärde och numera utdöd kategori människoapor vid sidan av nutida schimpanser, gorillor och orangutanger, väl åtskilda från människan genom historien.

Referenser

  1. Gerard D. et. al, "Possible hominin footprints from the late Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete?", Proc Geol Assoc, Vol 128, Issues 5–6, 2017, p 697-710, DOI:10.1016/j.pgeola.2017.07.006
Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk