Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video

Många rapporter om biomolekyler i fossil

3 Oct 2020. Lästid: Ca 3 minuter.

I en nyligen utkommen reviewartikel sammanfattar två forskare så många som 85 olika fynd av biomaterial funna i fossil. Biomaterial är kända för att inte klara sig särskilt länge utan att brytas ned. Detta är därför starka indicier på att fossilen absolut inte kan vara miljontals år gamla, som man brukar hävda.

Men låt oss börja från början. De ämnen som bygger upp våra kroppar, liksom allt annat levande, brukar med ett gemensamt namn kallas för biomolekyler – livets molekyler. Det handlar om ämnen som nukleinsyror (DNA, RNA), proteiner uppbyggda av aminosyror, lipider som t ex olika slag av fett – och en mängd andra. Biomolekyler är nästan alltid energirika i bemärkelsen att det frigörs stora mängder värme när de förbränns. De förekommer också ofta i något som kemister brukar kalla ”reducerat tillstånd”. Det innebär att de oxideras och förstörs när de utsätts för fritt syre, vilket gör att de inne i cellerna skyddas på olika sätt från att komma i direkt kontakt med syre och andra oxiderande ämnen (det är delvis därför vi behöver så kallade anti-oxidanter, som t ex C- och E-vitamin). Många biomolekyler är väldigt ömtåliga och har inte särskilt lång livstid. RNA-molekyler ”går sönder” inom loppet av minuter eller timmar, medan andra kan bevaras under tusentals år under gynnsamma omständigheter.

Men även i djupfryst tillstånd sönderfaller molekylerna på grund av att det alltid finns rörelser i molekylernas värld. Bara vid absoluta nollpunkten (0 K = -273,15 ᵒC) står de helt stilla. Så även lämnade åt sig själva i en frysbox kommer de med tiden att skaka sönder på grund av värmerörelsen. Det är därför som forskare – tills ganska nyligen – aldrig hade kommit på tanken att analysera ett fossil med avseende på innehåll av DNA eller proteiner, eftersom det skulle ha inneburit att fossilet i fråga varit tusentals och inte miljontals år gamla. För hur skulle exempelvis ett fossil från ett kritalager (”146-65 miljoner år gammalt”) kunna innehålla bevarade biomolekyler?

Bibeltroende geologer har förstås en annan syn på de här frågorna. Eftersom man anser att merparten av de sedimentära bergarterna med deras innehåll av fossil bildades under den globala översvämningen på Noas tid som dokumenteras i 1 Mos 6-8, så är det snarare förväntat att vi skulle påträffa många fossil med bevarade biomolekyler.

Vart pekar då evidensen? De senaste decennierna har inneburit en – för en sekulär geolog – häpnadsväckande bekräftelse av den bibliska geologins förväntningar. Biomolekyler återfinns numera regelbundet i fossilens arkiv. I en vetenskaplig rapport1 , en så kallad review-artikeln2. publicerad i tidskriften Expert Review of Proteomics har forskarna Brian Thomas och Stephen Taylor vid Liverpools universitet gjort en sammanfattande analys av 85 vetenskapliga rapporter om proteiner i fossil. Utifrån den evidens som finns på området beskriver forskarna tre trender som enligt dem bör föranleda ett nytänk kring hur fossil bildas:

  1. Biomolekyler har alltsedan 1960-talet påträffats i fossil av en mängd olika organismer: växter, dinosaurier, fåglar, däggdjur, kräldjur, groddjur, svampdjur, maskar samt insekter och andra leddjur.
  2. I horisontell bemärkelse har dessa fossil (hittills) påträffats i alla världsdelar utom Australien, och möjligen Antarktis.
  3. I vertikal bemärkelse har de (hittills) hittats i berglager från de flesta av de geologiska erorna, närmare bestämt (uppifrån och ned) från perioderna: krita, jura, trias, karbon, silur, kambrium och prekambrium.

Det vore naturligtvis en sak om man återfunnit spår av biomolekyler hos någon enstaka organism någonstans i världen i något ytligt lager som t ex tertiär. Men nu visar forskarna att man i stället ofta hittar dem i rikliga mängder (inte minst i lager från krita), i global utbredning samt från de allra djupaste berglagren och i stort sett hela vägen upp.

Stämmer detta bäst överens med den klassiska synen på berglagrens svindlande åldrar, eller med Bibelns vittnesmål om en global översvämning? Bedöm själv. Även forskarna bakom rapporten ger sina läsare samma uppmaning att dra sina egna slutsatser.

Vill du läsa mer om det här intressanta området behöver du inte vänta särskilt länge. I årets sista nummer av Genesis som kommer i början av december har vi just den globala översvämningen som tema!

Källa: https://www.icr.org/article/eighty-five-reports-biological-remnants-fossils/ (kortare: krymp.nu/2GP). Originalartikeln är låst fram till 2020-12-20.


  1. https://livrepository.liverpool.ac.uk/3075439/ (kortare: krymp.nu/2GO)

  2. En review-artikel är en artikel som inte kommer med nya observationer, utan som sammanfattar flera tidigare studier.

Redaktionen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk