Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Den akademiska friheten i fara

7 Nov 2020. Lästid: Ca 5 minuter.

I somras kunde vi läsa i tidningen Världen Idag (2020-07-08) om de båda forskarna Ola Hössjer och Steinar Thorvaldsen som fått en evolutionskritisk artikel om finjusteringen i biologins värld publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Theoretical Biology. Eftersom det var förväntat att evolutionister skulle göra allt i sin makt för att sätta stopp för publiceringen av artikeln i pappersversionen av tidskriften i början av hösten, valde vi att rapportera om det först i september månads nyhetsbrev. Artikeln kan du läsa här ifall du missade den.

Vi på reaktionen ”visste” naturligtvis redan på förhand vad som skulle hända, efter att ha lyssnat till samma visa otaliga gånger genom åren:

Någon forskare publicerar en evolutionskritisk artikel i någon ansedd vetenskaplig tidskrift och presenterar inget annat materialistiskt alternativ, varefter ursinniga försvarare av evolutionistisk politisk korrekthet omedelbart kastar sig över tidskriftens redaktörer, som sedan av hänsyn till tidskriftens äventyrade anseende upplever sig nödsakade att publicera en offentlig ”disclaimer” (att man i redaktionen tar avstånd från forskarnas slutsatser och att artikeln i fråga aldrig borde ha publicerats).

Det var också exakt vad som hände här och nu. Låt oss se hur redaktionen för tidskriften formulerade sig:

Editorial: The Journal of Theoretical Biology and its co-Chief Editors do not endorse in any way the ideology of nor reasoning behind the concept of intelligent design. Since the publication of the paper it has now become evident that the authors are connected to a creationist group (although their addresses are given on the paper as departments in bona fide universities). We were unaware of this fact while the paper was being reviewed. Moreover, the keywords “intelligent design” were added by the authors after the review process during the proofing stage and we were unaware of this action by the authors. We have removed these from the online version of this paper. We believe that intelligent design is not in any way a suitable topic for the Journal of Theoretical Biology.

(förf. understrykningar)

Här finns flera intressanta saker att notera:

  • Att man först och främst motiverade sitt beslut med att artikelförfattarna vid sidan av sitt vetenskapliga arbete har ”samröre med en kreationistgrupp.” (första understrykningen)
  • Att man uttryckligen skriver att man inte varit medvetna om detta under granskningsprocessen (andra understrykningen). Det är en illa dold bekännelse att om man känt till att författarna haft samröre med kreationistkretsar så hade detta sannolikt gjort att det inte varit aktuellt med publicering.
  • Att artikeln passerade hela vägen genom granskningsprocessen ända fram till publicering. Det visar att det inte fanns någonting i sak att anmärka på författarnas faktiska metoder eller slutsatser.
  • Att man inte drar sig för att censurera forskares texter (tredje understrykningen) om de refererar till andra forskare med koppling till intelligent design (eller kreationism).

Vad betyder detta i praktiken?

För det första erkänner tidskriftens redaktörer öppet att de har en uttalat anti-kreationistisk och anti-ID-agenda. Det här är inget unikt för just denna tidskrift, utan gäller alla de stora och inflytelserika naturvetenskapliga tidskrifterna. Här kan vi alltså genomskåda det argument som nu och då brukar nämnas i debatten, nämligen att företrädare för kreationism och intelligent design inte skulle producera forskning värd att publicera i vetenskaplig press. Sanningen är i stället att sekulär media aktivt selekterar bort alla forskningsresultat som inte passar in i den naturalistiska/evolutionistiska ramen. Det faktum att en lång rad kristna forskare, tillsammans med Ola och Steinar, detta till trots verkligen regelbundet får sina resultat publicerade bevisar kvalitén på dagens skapelsebaserade forskning (den här länkade listan är begränsad till ett antal exempel från ID-nätverket).

Och för det andra innebär det att forskare är skyldiga att redogöra för sina privata relationer och engagemang för att deras artiklar ska tillåtas publicering – i den händelse att man nu råkar vara evolutionskritisk, vill säga.

En enad europeisk universitetsvärld har publicerat ett styrdokument för sin forskningsverksamhet som särskilt understryker vikten av den akademiska friheten:

”Forskning kan bara bidra till en blomstrande och hållbar framtid om den bedrivs i enlighet med vissa grundläggande principer. Forskare behöver frihet att tänka och ställa frågor för att främja kunskap, liksom frihet att kommunicera resultaten av sin forskning och utbilda nästa generation av kritiska tänkare. Dessa principer sammanstrålar i den centrala grundsats - akademisk frihet - som måste tillämpas av hela det vetenskapssamhälle som är involverat i forskning, lärande och undervisning. (förf. övers.)

Det vi här ännu en gång har fått bevittna är med andra ord inget mindre än ännu ett allvarligt angrepp på den akademiska friheten, angrepp som alltför länge tyst accepterats och inte tillräckligt uppmärksammats. Skribenten på Evolution News (en av ID-rörelsens webbplatser) drar rentav en parallell till det andra världskrigets judestjärnor. Den akademiska friheten tycks inte gälla för forskare som på sin fritid har någon koppling till någon skapelseorganisation. En sådan forskare är skyldig att visa upp sina ”judestjärnor” innan de visas på ytterdörren med sina forskningsrapporter under armen. Borde inte fler röster höjas till försvar för den akademiska friheten än vår i föreningen Genesis?!

Finns det då inga förmildrande omständigheter? Det skulle i så fall vara att Journal of Theoretical Biology nöjde sig med en disclaimer i stället för att dra tillbaka artikeln från sin webbplats. Är man optimistiskt lagd skulle man kunna se det som en liten ljusstrimma i det annars tämligen kompakta mörkret som råder i fråga om den akademiska friheten att tänka utanför boxen i ursprungsfrågan.

Personligen går tankarna osökt till en snarlik erfarenhet som jag själv gjorde för en hel del år sedan, som påminner en hel del om den Hössjer och Thorvaldsen råkat ut för. Det var efter att jag publicerat en evolutionskritisk artikel i tidningen Biologen – de svenska biologilärarnas tidskrift. Den intresserade kan ta del av dokumentationen av vad som då hände på min webbplats här.

Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk