Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender

Är skapelsefrågan viktig?

12 Feb 2014. Lästid: Ca 4 minuter.

Här följer del 1 av 5 ur Anders Gärdeborns artikelserie om skapelse och evolution, publicerad i tidningen Världen idag 2014.

I evolutionsläran är döden naturlig och nödvändig. I Bibeln är döden ett resultat av synd. (Foto: Kamyar Adl på flickr)

Evolutionsläran och Bibeln

Är skapelsefrågan viktig? Ska inte en kristens högsta mål vara att sprida evangelium om Jesus Kristus? Jovisst är det så, men skapelsefrågan är ett oerhört viktigt medel för att nå detta mål. Många människor ger aldrig Jesus en chans i sina liv eftersom de inser att evolutionsläran och Bibeln omöjligt låter sig förenas, och eftersom de tror att den förra är bevisad tvingas de överge den senare. Min önskan med denna artikelserie är att riva detta hinder och visa dels att evolutionsläran är dålig vetenskap och dels att Bibeln är trovärdig i allt den säger, inklusive det som går att pröva naturvetenskapligt. Genom hela artikelserien ber jag därför läsaren att betrakta skapelsefrågan som en grund för evangeliet, och inte som en konkurrent till det.

Är då verkligen Bibelns skapelsesyn omöjlig att kombinera med evolutionsläran? Jag menar det. I nedanstående fem områden är Bibel och evolutionsläran inte bara svåra att sammanjämka utan de är varandras diametrala motsatser:

  1. Om Gud har skapat genom evolution (kallas teistisk evolution) har vi en blodtörstig gud som i sin skapelsegärning använt sig av evolutionära mekanismer som konkurrens, dödande och utslagning av de svaga. Som kontrast finner vi i Bibeln en Gud som uppmanar oss att ta hand om den föräldralöse och änkan. Visserligen kan Bibelns Gud ta i med hårdhandskarna och ibland till och med beordra ut sitt folk i krig. Detta är dock Guds handlande i en redan fallen värld, medan dödandet är en del av tingens normala ordning om nu Gud ligger bakom evolutionen.
  2. Bibeln beskriver Guds fullbordade skapelse som mycket god (1 Mos 1:31). Efter syndafallet är den dock lagd under förgängelsen (Rom 8:20). Skapelsen börjar alltså på topp och sedan går det utför. I ett evolutionistiskt tänkande är det precis tvärtom. Här börjar allt med big bangs kaotiska urtillstånd och sedan har strukturer och komplexitet byggts upp med tiden. Bibeln beskriver en natur i nedbrytning, evolutionen en under uppbyggnad.
  3. I Bibeln är människan unik i skapelsen. Hon kallas Guds avbild och hon får uppdraget att råda över den övriga skapelsen. Evolutionsläran, å andra siden, ger inte människan någon särställning. Hon är en vidareutvecklad apa, ett däggdjur bland många andra.
  4. Döden är i evolutionen inte bara naturlig utan den är också nödvändig. Om inte våra förfädrar hade konkurrerat ut och slagit ihjäl sämre anpassade individer genom årmiljoner så hade vi inte funnits här som arten människa idag. Bibeln beskriver dock döden som en katastrof i skapelsen, något som inte alls var Guds ursprungliga avsikt. Livets Gud vill absolut inte död, men Han satte spelreglerna då Han varnade Adam att om denne inte ville följa sin Gud så måste han dö (2 Mos 2:17). I Bibeln är alltså döden inte naturlig utan ett resultat av synd.
  5. Skillnaden mellan Bibel och evolutionära blir allra tydligast i synen på Frälsaren. I Bibeln är Kristus en nödvändig lösning på ett problem, döden, som förorsakats av en historisk händelse, syndafallet. I evolutionsläran är döden inte ett resultat av synd, utan den har alltid funnits. Därför måste syndafallet mytologiseras. Döden är inte ett problem utan nödvändig för evolutionen. Och vem behöver en lösning på något som inte är ett problem? Det ligger nu nära till hands att mytologisera även Kristus verk. En Gud som använder döden som ett verktyg att skapa, och sedan säger sig vilja rädda oss från samma död, blir schizofren. Evolutionsläran rycker fullständigt undan mattan för evangeliet.

En ateist har sagt: Om vi tar bort Adam och Eva och deras ursprungliga synd, så finner vi de patetiska resterna av Guds Son bland den bråte som blir kvar av kristendomen. Uttrycket kommer visserligen från en desorienterad människa som inte känner till Gud, men i detta avseende är hans insikt knivskarp. Om vi ersätter Bibelns syn på döden som ett resultat av synd med evolutionslärans, där döden funnits under eoner av tid redan innan människan trädde in på scenen, återstår bara fantasier av det vi kallar kristendom.

På ofta förekommen anledning vill jag betona att jag inte betraktar någon som tror på evolution som en sämre kristen. Första Johannes brev (5:12) är tydligt: Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. Punkt! Evolution är en världsåskådning och en sådan vare sig frälser eller fördömer. Däremot menar jag att varje försök att pressa in evolutionsläran i Bibeln leder till en intellektuell dimma. Man tvingas förandliga Bibelns sanningar på ett sätt som i slutänden leder till våld på förnuft och konsekvens.

Del 2: Evolutionsläran utan bevis

Anders Gärdeborn
Har under många år arbetat med skapelsefrågan som författare och föreläsare och han har haft flera funktionärsroller inom föreningen Genesis. Numera pensionerad från ett arbete inom IT-världen.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk