Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender

Evolutionsläran usel som vetenskaplig teori

19 Feb 2014. Lästid: Ca 4 minuter.

Här följer del 2 av 5 ur Anders Gärdeborns artikelserie om skapelse och evolution, publicerad i tidningen Världen idag 2014. (Första delen finner du här.)

Evolutionsläran utan bevis

Evolutionsläran är en av världens största villfarelser någonsin. Dess förespråkare vill gärna få oss att tro att den är bevisad bortom rimligt vetenskapligt tvivel, vilket helt enkelt är fel. Låt mig förklara varför.

Alla de bevis som en gång användes för att göra evolutionsläran populär har visat sig vara misstag, fabriceringar eller ibland rena bedrägerier. Teckningarna av mänskliga foster som skulle visa vår likhet med våra evolutionära förfäders foster, var förfalskade av upphovsmannen Haeckel. Björkmätarfjärilarna som mörknade i takt med brittiska industrialismens björkstammar, satt aldrig naturligt på björkstammar utan var ditnålade av forskaren Kettlewell. Piltdownmannen som under 40 år utgjorde tyngsta beviset för människans släktskap med apan, var en ren förfalskning. Lucys knäled som skulle visa att apan hade börjat gå upprätt, var upphittad 3 kilometer från det övriga fyndet. Och de rudimentära organen som antogs vara värdelösa kvarlämningar från tidigare utvecklingsstadier, har visat sig ha värdefulla funktioner.

Dessa falska evolutionsbevis biter sig envist fast i skolans läroböcker och i människors medvetande. De är dock i allt väsentligt övergivna av kunniga forskare, men innan de avslöjades hann de skapa världshistoriens kanske största myt: evolutionsläran. Idag använder man sig av andra fynd som sägs bevisa evolution, men som alla vid en kritisk granskning visar sig bräckliga. De flesta kan sorteras i två kategorier:

  1. Man antar att likheter mellan organismer beror på ett gemensamma ursprung, och bygger upp evolutionsträd utifrån denna förmodan. Hur man än ritar sina träd, finns det dock alltid likheter som inte passar in i mönstret. För sådana diskrepanser tar man till andra förklaringar än ett gemensamt ursprung. Likheter bevisar alltså evolution utom i de fall de inte gör det, vilket naturligtvis är ett resonemang ovärdigt seriös vetenskap. (Från ett skapelseperspektiv beror likheter på att alla organismer har en gemensam Konstruktör som kombinerar ihop dem på ett ändamålsenligt sätt utifrån organismernas behov.)
  2. Man blandar ihop biologisk variation med storskalig evolution. Ingen förnekar att organismer förändras. Detta kallas ibland mikroevolution och i den betydelsen är även jag evolutionist. Ingen har dock visat att mikroevolutionen kan utsträckas till att förklara uppkomsten av nya organ. Den kan förändra, inte nyskapa. Ett ofta framfört evolutionsbevis är bakteriers utveckling av resistens mot antibiotika. Detta är dock bara ett exempel på variation eller anpassning. Att utifrån detta exempel dra slutsatsen att människan härstammar från bakterien är absurt.

Det övre trädet visar Darwins äkta utveckling av hypotetiska arter. Det undre trädet visar motsatsen: en hypotetisk utveckling av äkta arter. En äkta utveckling av dessa äkta arter existerar dock inte.

Bilderna ovan visar två utvecklings-träd. Det första är Darwins eget och det andra en modern variant. Darwins träd avser illustrera evolutionen nedifrån och upp där varje förgrening motsvarar ett bildande av en ny art. Bokstäverna i trädets toppar representerar arter, som dock inte är verkliga utan hypotetiska. Man kände ju inte till så mycket om fossil på Darwins tid. Det moderna trädet däremot, har verkliga arter i sina toppar. Därför sägs det bekräfta Darwins ursprungliga tanke och bevisa evolution. Ingenting kan vara mer fel. Ett äkta utvecklingsträd ska ha förälder-barn-relationer utefter sina grenar och eftersom det är arter som utvecklas ska både föräldrar och barn bestå av arter. Så är det också för Darwins träd, men inte för det moderna där olika organ återfinns utefter grenarna. Ibland står det gruppbeteckningar istället som däggdjur eller fiskar. Oavsett vilket så är det moderna trädet inget utvecklingsträd utan ett klassificeringsträd. I viss betydelse är det raka motsatsen till Darwins träd. Darwins träd visar en riktig förälder-barn-utveckling, men av hypotetiska arter. Det moderna trädet visar en hypotetisk utveckling, dock av riktiga arter. Var finns då ett riktigt utvecklingsträd av riktiga arter? Ingenstans, åtminstone inte i naturen! Och en släktforskare som bara hittar syskon och kusiner, men inte några föräldrar och barn, bör söka sig nytt jobb. Att blanda ihop sådana klassificeringsträd med utvecklingsträd är idag lika vanligt som bedrägligt. Utan en redan förutfattad mening om evolution har de ingenting med evolution att göra.

Kort sagt: Evolutionsläran är usel som vetenskaplig teori. Därför vinner man i alla fall inga vetenskapspoäng på att försöka sammanjämka den med Bibeln. Att den blivit så anammad av så många har helt andra orsaker. Kan det vara att den bedrägligt lovar människan att slippa stå till svars för sitt liv inför universums Skapare?

Del 3: Skapade efter sina slag

Du kan diskutera detta inlägg på: facebook.com/GenesisSverige

Anders Gärdeborn
Har under många år arbetat med skapelsefrågan som författare och föreläsare och han har haft flera funktionärsroller inom föreningen Genesis. Numera pensionerad från ett arbete inom IT-världen.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk