Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Avkragning av skapelsetroende präst

30 Jan 2020. Lästid: Ca 4 minuter.

Det var nog både en och annan tidningsläsare som satte julmusten i vrångstrupen när nyheterna strax före jul rapporterade om en präst i Luleå stift som ”avkragats” (det vill säga mist sin prästtitel) på grund av att hon delat sin syn på hbtq-frågan och skapelsen i en frågestund med sina konfirmander under ett konfirmationsläger i somras.

Vad den politiskt korrekta synen på hbtq innebär är vi alla medvetna om, så den frågan behöver vi inte fördjupa oss i här och nu – bara konstatera att även den har ett nära samband med skapelsesynen. Såvida man inte blankt förnekar Jesu egna ord, vill säga:

”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna”

Matt 19:4

Domkapitlet i Luleå stift under ledning av biskop Åsa Nyström fattade sitt enhälliga beslut i december månad efter att ha konstaterat att prästen bland annat ”motsatt sig Svenska kyrkans vetenskapssyn gällande evolutionsteorin”. Hon ansågs därmed ha ”skadat det anseende en präst bör ha” och till och med utgjort ett ”salighetshinder”, det vill säga genom att ha delat sina personliga tvivel på evolutionen hindrat konfirmanderna från att komma till tro. Det där sista är förstås helt taget ur luften. Tvärt om – föreställningen att Gud skapat genom evolution är bevisligen en skrämmande effektiv metod för avkristning av den unga generation som växer upp i våra kyrkor, något vi berört tidigare i detta nyhetsbrev (se t ex trailern till Fallout).

Nå - vad hade nu prästen sagt till konfirmanderna på sommarlägret som utgjorde denna dödssynd i paritet med pedofili och äktenskapsbrott och hustrumisshandel, hädelse och liknande som annars i undantagsfall kan leda till lika stränga bestraffningar? Av de offentliga handlingarna1 att döma hade hon berättat för sina konfirmander att:

 • kristna har olika syn på skapelsefrågan

 • hon tror att Gud har skapat en god värld

 • hon inte tror på evolutionsteorin och att vi kommer från aporna, utan att Gud skapade de första människorna, Adam och Eva, till sin avbild.

 • djuren på Bibelns tid kan ha sett annorlunda ut än idag.

 • man hittat rester av Noas ark på Ararat.

Allvarligt kan man ju tycka…

Den första punkten är ett obestridligt faktum, försåvitt vi i Genesis kan anses vara kristna. Det tycks ändå läggas henne till last av någon anledning.

Att punkt två över huvud taget kan nämnas i en anklagelseskrift måste bero på att domkapitlet lägger en annan innebörd i begreppet ”skapat världen” än vad prästen gör. Förmodligen – men det är inte direkt uttalat – handlar det om tidsperspektivet. På ett annat ställe i anmälan framkommer det nämligen tydligt att ”jordens fyra och en halv miljarder år långa historia” tas för given av domkapitlet. Står det månne så i Bibeln?

Angående punkt tre: Genom att berätta om sina tvivel på evolutionsteorin – det vill säga att naturliga förklaringar inte räcker för att förklara livets mångfald – menar domkapitlet att prästen inte redogjort för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära gällande denna fråga. Genom att ”förneka evolutionsteorin” har hon enligt domkapitlet ”… brutit de löften hon avgett vid sin prästvigning”. Man kan lugnt fråga sig hur pass insatta domkapitlets medlemmar är i vad som är evidensbaserat och vad som är spekulation inom evolutionsteorin. Av allt att döma inte alls. Avlägger man verkligen trohetslöfte till någon specifik vetenskaplig teori i samband med sin prästvigning? – Skulle knappast tro det…

Angående punkt 4: Prästen anklagas för att ha uttryckt raka motsatsen till det hon anklagas för – d v s att den levande världen skulle vara ”enhetlig och statisk”, alltså oföränderlig. Tvärt om har hon tydligen sagt till konfirmanderna att livet på jorden förändrats sedan skapelsen. Vi skapelsetroende menar ju att de slag av djur och växter som Gud skapade har förändrats över tid, men inom ramarna för sina grundformer. Det prästen sagt är alltså helt i linje med vad vi vet om biologin, inklusive mikroevolutionära processer (!). Så fel det kan bli!

Punkt 5. Om arken och Ararat. Det här är den enda punkt där prästen tycks ha gått utöver vad som kan beläggas vetenskapligt. Men det cirkulerar mycket fake news även inom den kristna världen, så värre ting än så har timat.

Dessbättre har domen överklagats.

I det välformulerade överklagandet2 framhålls bland annat följande:

 • Det saknas belägg för att prästens kritiska syn på evolutionsteorin skulle stå i strid med Svenska kyrkans lära. Tvärtom har de uppfattningar prästen ger uttryck för ”ett starkt stöd i Svenska kyrkans lärodokument”, helt i enlighet med ”Svenska kyrkans läro- och rättskällor”.

 • De dokument som domkapitlet hänvisar till som grund för avkragningen är juridiskt underordnade dessa skrifter.

 • Den renodlat materialistiska darwinismen där de bäst anpassade överlever på de mindre välanpassades bekostnad strider mot både Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

 • Tron på Guds aktiva hand i tillkomsten av jordens biologiska mångfald och människan som Hans avbild, skapad till att ha herravälde över världen, är däremot helt i överensstämmelse med Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det är domkapitlet som ”tillämpat en felaktig förståelse av Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.”

Vi har säkert inte sett slutet på den här historien ännu, men var säker på att vi kommer att bevaka den! Att sådant här kan ske i Sverige 2020 är ett tydligt tecken på hur viktigt föreningen Genesis arbete är. Vanföreställningar om både evolutionen och biblisk skapelsetro måste avslöjas och motbevisas. Sanningen måste lyftas fram. Guds beskydd och välsignelse över prästen som vågade!


 1. https://kyrkligdokumentation.nu/wp-content/uploads/2019/12/DK-191212-p-210-maskad-klar.pdf

 2. https://kyrkligdokumentation.nu/wp-content/uploads/2019/12/DK-191212-p-210-overklagande-20191223-maskad-klar..pdf

Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk