Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender

Bibeln förklarar naturen bättre

5 Mar 2014. Lästid: Ca 4 minuter.

Skapade efter sina slag

I förra artikeln kallade jag evolutionsläran för usel vetenskap på grund av dess oförmåga att empiriskt kunna visa på en utveckling i naturen. Är då Bibeln bättre? Kan den på ett trovärdigare sätt förklara den natur vi ser omkring oss? Ja, faktiskt. All naturvetenskap går ut på att göra gissningar, så kallade hypoteser, om hur naturen är beskaffad och sedan testa och se hur pass väl dessa hypoteser stämmer med verkligheten. Detta kan en skapelsetroende också göra. Visserligen har han inte kommit på hypoteserna själv, utan hämtat dem i Bibeln, men det gör inte angreppssättet mindre vetenskapligt. Det avgörande är hur pass väl hypoteserna står pall mot den vetenskapliga prövningen mot naturen. Och eftersom hypoteser från Bibeln på ett bättre sätt stämmer med naturen än evolutionslärans hypoteser, är skapelsetro bättre vetenskap än evolutionsläran. Märk alltså att man som skapelsetroende samtidigt kan ha en tro på Bibeln och tänka vetenskapligt. I denna artikel vill jag visa hur en sådan hypotes grundad på Bibeln på ett utmärkt sätt förklarar det vi ser i naturen.

En nyckel till förståelse av den bibliska skapelsen är att Första Mosebokens första kapitel upprepade gånger beskriver hur Gud skapar djur och växter efter deras slag. Detta blir vår hypotes och vid jämförelsen med naturen hittar vi dessa skapade slag eller grupper. Vi finner hunddjuren inom deras slag, kattdjuren inom deras slag, hästdjuren inom deras slag och så vidare för hela den biologiska världen. Visserligen finns vi en rik variation inom de skapade grupperna, men vattentäta skott mellan dem. Det är precis vad vi kan förvänta om Gud är smart. Han skapar djur och växter inom sina grupper men med en inbyggd förmåga till variation, vilket gör att organismerna kan anpassa sig till ett ändrat klimat eller miljö, istället för att dö ut. Därför har polarräven tjock päls medan ökenräven har tunn päls. De är båda hunddjur, dvs de kommer från samma skapade slag, men de har anpassat sig till olika miljömässiga behov.

Bilden ovan visar sambanden. De fem träden är fem olika skapade slag som genomgått en biologisk variation, vilket ibland kallas mikroevolution. Denna typ av förändring är alla överens om. De streckade linjerna i den högra bilden är dock evolutionära gissningar. De finns i våra läroböcker men ingen hittar dem i naturen. Denna så kallade makroevolution är en ren skrivbordsprodukt som olyckligt och felaktigt fått högsta vetenskapliga status.

Det forskningsområde som kallas molekylärbiologi har på senare år förstärkt den bibliska förklaringen ytterligare. Det har nämligen visat sig att då en organism anpassar sig till en ny miljö så bildas/utvecklas inga nya gener. Den biologiska variationen, mikroevolutionen, handhas av genetiska switchar som slår av och på redan befintliga gener efter miljömässiga behov. Gud har alltså redan från början gjort en komplicerad genetisk verktygslåda innehållande både gener och reglermekanismer som kan kombinera ihop generna på ett för individen optimalt sätt. Inte ett spår av evolution här inte.

Ovan talade jag om vattentäta skott mellan de skapade grupperna. Naturen saknar alltså mellanformer mellan de former Gud skapat. Ibland säger man felande länkar. Även om det finns en rik variation av hunddjur och en rik variation av kattdjur, så finns det inga hund-katter. Nu tror naturligtvis ingen på hund-katter och de ska inte finnas evolutionistiskt heller. De ska inte finnas idag vill säga. Men hund-katten borde ha funnits tidigare i form av hundens och kattens gemensamma förfader. Från denna borde hunden ha utvecklats åt sitt håll och katten åt sitt. Nu är det så lyckligt att vi vetenskapligt kan studera hur livet såg ut förr i världen. Vi kan göra det genom de fossila lämningar som finns av tidigare liv. Och hör och häpna, vi hittar inte hundens och kattens gemensamma förfader här heller. Tvärtom förstärker det fossila vittnesbördet kraftfullt Bibelns modell med skapade slag. Här finner vi grupperna med i stort sett samma utseende nedifrån och upp i berget (dvs ingen makroevolution) och enorma utseendemässiga gap mellan grupperna (dvs inga mellanformer). Allt är precis som man kan förvänta sig utifrån Bibelns historiebeskrivning.

Längst ner i berget, i ett lager som kallas prekambrium, finns nästan inga fossil alls. I nästa lager, kambrium, dyker i stort sett alla huvudgrupper (kallas stammar) av djur upp, fullt färdiga och utan spår av evolutionära förfäder. Här hittar vi fullt utvecklade andnings-, nerv- och blodcirkulationssystem och vi hittar djurvärldens kanske mest komplexa ögon. Alla dessa komplexa organsystem gör entré utan att föregås av några halvfabrikat, dvs någonting som genom evolutionens trial-and-error process håller på att bli fungerande. Allt bekräftar 1 Mos 2:2: På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk.

Som ung kristen upplevde jag ibland att jag behövde ursäkta Bibeln bland min vetenskapligt sinnade omgivning. Idag förstår jag bättre.

Del 4: Syndaflod dokumenterad i naturen

Anders Gärdeborn
Har under många år arbetat med skapelsefrågan som författare och föreläsare och han har haft flera funktionärsroller inom föreningen Genesis. Numera pensionerad från ett arbete inom IT-världen.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk