Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Darwinismens falska evangelium

9 Feb 2016. Lästid: Ca 4 minuter.

Trots att man hävdar att ateismen inte är en religion, krävs det en mycket stark tro för att vara ateist. Man måste tro och ta ställning för att det fantastiskt väldesignade och ordnade universum som vi observerar har ”skapat” sig självt.

Vetenskapen fortsätter att avslöja allt större komplexitet på den kosmiska såväl som på den mikroskopiska nivån, t ex den genetiska uppbyggnaden av allt levande. För att kringgå den naturliga slutsatsen av dessa observationer, att det finns en övernaturlig Skapare, Bibelns Gud, så är även välrenommerade forskare och lärare beredda att ta ett annat stort steg i tro, att proklamera att osynliga utomjordingar helt har övervunnit fysikens lagar som man känner dem, för att starta och/eller övervaka livet på jorden. Ironiskt nog skulle detta faktiskt göra dem till kreationister (dock inte bibliska sådana).1

Liksom de flesta religiösa rörelser, har också darwinismen en messiasliknande figur till grundare, som inspirerar sina anhängare. För att ateismen ska fungera måste molekyl-till-människa-scenariot, dvs evolutionen, vara möjlig. Som Richard Dawkins, den moderna antikreationistiska affischpojken för humanisterna, konstaterade: "Darwin gjorde det möjligt att vara en fullfjädrad ateist utan att göra våld på sitt intellekt.”2 Den avgörande frågan är fortfarande synd (uppror mot Gud). Om det inte finns någon skapare, kan en människa leva fri från moraliska begränsningar som "påtvingats" av denne skapare.

Den ateistiska Bibeln?

Darwins ”trosuttalande" i sin bok On the Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Om arternas uppkomst), gjorde många förutsägelser eller "profetior" som inte har gått i uppfyllelse. Han förutspådde att upptäckter i fossillagren så småningom skulle bekräfta hans teori, men det har de inte. Darwin visste ingenting om komplexiteten hos en cell och hur den fungerade. Då han publicerade sin andra bok The Descent of Man (Människans härstamning), underblåste hans felaktiga idéer om människans påstådda evolution diskriminerande rasistiska idéer till en dittills oöverträffad nivå. Harvard-evolutionisten professor Stephen Jay Gould noterade:

"Biologiska argument för rasism må ha varit vanliga före 1850, men de ökade med tiopotenser efter att evolutionsteorin blivit accepterad.”3

Den moderna genetiken har dock visat att alla människor är nära besläktade. Darwin hade helt enkelt fel!4 Liksom Gould medgav professorn i genetik Richard Lewontin sin blinda tro på darwinismen, men erkände öppet att denna filosofi har misslyckats med att berika livet för sina anhängare och samhället i stort, något som de flesta religioner strävar efter att göra. Han sade:

"Vi tar [den evolutionära] vetenskapens parti trots den uppenbara orimligheten i några av dess konstruktioner, trots dess misslyckande med att uppfylla många av dess extravaganta löften om hälsa och liv, trots att det finns en tolerans inom den vetenskapliga världen till förmån för ogrundade det-bara-är-så-historier, för att vi har en överordnad förpliktelse, en skyldighet att hålla oss till materialism ... för vi kan inte tillåta att en gudomlig fot kommer in innanför dörren.” 5

Och Creation Ministries Internationals Dr Carl Wieland skrev en gång:

"Om Darwin hade rätt, då finns det ingen yttersta mening eller syfte med livet utom det vi väljer. Du föds, du lider, du dör – det är allt. Kanske, om du har tur, kan du få återvinnas som organisk gödsel – men utöver det är du bara ett tal som råkade dyka upp i universums stora kasino.”6

Naturligtvis skulle darwinisterna hävda att denna artikel inte behandlar ämnet korrekt eftersom evolutionen handlar om vetenskap, inte religion. Men det är en felaktig uppfattning. Eftersom evolutionen handlar om en serie av påstådda tidigare händelser, har den mer att göra med historia och övertygelser än om empirisk, testbar vetenskap. Denna enorma blinda fläck är det som tyvärr leder till den stora tro som många evolutionister har i sin religionsliknande filosofi. Moderna upptäckter fortsätter bara att utmana evolutionsteorin (det är därför den fortsätter att modifieras), samtidigt som dessa upptäckter bekräftar Skriften. Den kristna tron och dess historiska dokument (Bibeln) har inte visats ha fel – och det har inte heller dess grundares anspråk på att vara Sanningen (Joh 14:6), källan till all sanning och liv.

Referenser och noter

  1. Då det gäller den uppenbara frågan "Vem skapade de utomjordiska skaparna?", är svaret de skulle ge att de måste ha utvecklats. Ett sådant svar driver bara livets ursprung ut i rymden där påståendet inte kan testas.
  2. Dawkins R., The Blind Watchmaker, Penguin, London, s. 6,1991
  3. Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny, Belknap – Harvard Press, sid 127-128, 1977.
  4. Carter, RW, Adam, Eva and Noa vs Modern Genetics, creation.com/noah-and-genetics
  5. Richard Lewontin (Prof, of Genetics), "Billions and billions of demons",The New York Review, januari 9,1997, s.31 .
  6. Wieland, C., 101 Signs of "Design,Master Books, Green Forest, 2002,s. 83.
Gary Bates
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk