Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Gott om Darwinkritiska forskare!

1 Jan 2021. Lästid: Ca 4 minuter.

Det är närmast ett mantra som upprepas av företrädare för ortodox naturalism, i synnerhet evolutionsbiologer, att det råder fullständig enighet bland biologer om att darwinismen och dess mekanismer mutationer och selektion är fullt tillräckliga för att förklara evolutionen.

De vill få det att verka som om de enda som kritiserar den är kreationister, d.v.s. med deras definition religiösa fundamentalister som inte läst sina biologiläxor ordentligt på grundskolan.

Det är på grund av den föreställningen som Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik vid Uppsala universitet – som recenseras på annat ställe i denna tidning (Genesis 2018/3 reds. anm) – uttrycker saken som att ”(Evolutionsteorin) ifrågasätts inte av seriösa forskare idag”.

Men är det verkligen sant?

Långt därifrån. Den världsberömda framlidna biologen Lynn Margulis sade:

"Nya mutationer skapar inga nya arter, de leder till avkomma med nedsatta funktioner” [1]

Men Margulis var, och är, inte ensam. Den amerikanska kristna tankesmedjan Discovery Institute (www.discovery.org) tog redan 2001 initiativet till ett upprop med syfte att bevisa att den dominerande mediabilden av ett övertygat och enigt forskarsamfund kring evolutionens mekanismer är felaktig.

Uppropet har sedan dess växt till 1 000 forskare med doktorsgrad eller högre som undertecknat dokumentet ”Dissent from Darwinism” [2] som ett uttryck för att man inte håller med om att de klassiska evolutionsmekanismen mutationer och selektion kan förklara uppkomsten av nya biologiska strukturer och funktioner. Man påtalar behovet av ”en noggrann undersökning av evidensen för Darwins teori”.

Det betyder inte att forskarna är kritiska till mikroevolutionära förändringar, d.v.s. att mutationer och selektion bidrar till att levande organismer kan modifieras och anpassa sig till en föränderlig miljö. Den saken är alla rörande överens om. I stället är de kritiska till att man tar för givet att sådana små förändringar utan vidare kan användas som förklaring till de stora och genomgripande förändringar som krävs för uppkomsten av helt nya livsformer, det som brukar kallas makroevolution.

Alla dessa forskare är inte kristna och bibliska kreationister. Nej då, men det är heller inte det som är poängen med uppropet. Syftet är att visa att de som hävdar att alla forskare är eniga om evolutionen har fel, inklusive Nationellt resurscentrum. Åtminstone tusen välmeriterade forskare världen över ifrågasätter darwinismens grundmekanism på vetenskapliga grunder! Dessutom är mörkertalet betydande, eftersom kritik mot evolutionen ofta är ett hinder för vetenskaplig karriärutveckling. Den akademiska friheten är utsatt, och Sverige är inget undantag. Bland 28 europeiska länder tillhör för övrigt vårt land de sex lägst rankade i det avseendet [3]. Genesis har i dagsläget inga uppgifter om situationen för svenska skapelsetroende forskare, men det vore en intressant tråd att nysta i framöver.

Givetvis har uppropet Dissent from Darwinism väckt heta känslor. Bland annat startade amerikanska NCSE (National Center for Science Education) ett alternativt upprop med namnet ”Project Steve” där man ville visa hur överväldigande många fler forskare som accepterar evolutionen än som är kritiska genom att bara publicera namnen på forskare med förnamnet Steve, Stephen (och snarlikt), som inte har några invändningar mot teorin. Men man missar målet, eftersom de båda uppropen inte motsäger varandra. Det man skriver under på i Projekt Steve är att det ”inte finns något seriöst vetenskapligt tvivel om att evolution ägt rum eller att naturligt urval är en viktig mekanism när den sker”, men det skulle även Genesis redaktion skriva under på, nämligen i bemärkelsen mikroevolution (eller hellre: anpassning inom ramen för de skapade grundtyperna av levande organismer).

Det vore förstås ofullständigt att inte samtidigt påtala att också finns många forskare världen över som går betydligt längre än att bara uttrycka invändningar mot de evolutionära mekanismerna. CMI (Creation Ministries International) har upprättat ett motsvarande upprop [4] med över 220 meriterade forskare som, likt oss i föreningen Genesis, anser att den vetenskapliga evidensen stöder en bokstavlig läsning av Bibelns första bok. Även här finns det säkerligen ett stort mörkertal av skäl som redan nämnts.

Retorik är en sak. Sanningen ofta en annan.

Noter

  1. Lynn Margulis, citerad i Darry Madden, UMass Scientist to Lead Debate on Evolutionary Theory, Brattleboro (Vt.) Reformer (3 feb, 2006), förf. övers.
  2. https://dissentfromdarwin.org/
  3. https://www.svd.se/sverige-i-bottenskiktet-vad-galler-akademisk-frihet
  4. https://creation.com/scientists-alive-today-who-accept-the-biblical-account-of-creation. Vi rekommenderar även varmt den finländske bioingenjören Matti Leisolas självbiografi med titeln ”Heretic – one scientist’s journey from Darwin to Design”, 2018, ISBN-13:978-1-936599-50-9

Addendum

En läsare påtalade att vi glömt berätta att Lynn Margulis inte var kritisk mot evolutionsteorin som sådan, ”bara” mot de klassiska evolutionsmekanismerna mutationer och naturligt urval (dvs neodarwinism).

Det stämmer. Margulis tillhörde förespråkarna för det som i dagligt tal brukar kallas "tredje vägens evolutionsbiologi".

Så för att förtydliga, kan vi konstatera:

  1. Margulis var evolutionist.
  2. Neo-Darwinism (mutationer och naturligt urval) framställs fortfarande som de faktiska evolutionsmekanismerna, både i skolans läromedel, samt för bara några år sedan av framstående ateister/biologer i Sverige såsom Per Kornhall i Sverige.
  3. För det tredje - mutationer och naturligt urval anses fortfarande, tillsammans med andra mekanismer, göra evolutionen möjlig. Margulis konstaterande att mutationer är nedbrytande är därför problematiskt även för evolutionsteorin i dess modernare versioner.

/ Redaktionen

Redaktionen

Tidigare publicerad i: Genesis 2018/3

Denna artikel är tidigare publicerat i magasinet Genesis 2018/3, med temat "Skolan och skapelsen".

PrenumereraFler nummer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk