Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Image credits: Adapted (cropped) from Maris Hindrikson et al, PLoS One, DOI:10.1371/journal.pone.0046465 | License: creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Risk för korsning mellan varg och hund lyfter frågan om hybridisering och artbegrepp

19 Apr 2019. Lästid: Ca 3 minuter.

Den 23 mars skrev Wermlands Nya Tidning (NWT) om att ett antal personer i Värmland och Dalarna misstänks för att ha importerat och fött upphybrider mellan hundar och vargar. De har därför blivit anmälda till Nationella operativa avdelningen (Noa) hos polismyndigheten.

Det är alltså olagligt i Sverige att låta hundar och vargar fortplanta sig, men det beror inte på att det skulle vara olämpligt ur någon sorts etisk synpunkt. Det handlar i stället om att vi värnar om den vilda vargstammen. Man befarar att varg-hundhybrider som rymmer skulle kunna para sig med vilda vargar och att vargstammen därför skulle få inslag av hundgener i sin arvsmassa, vilket skulle kunna försvaga populationen på sikt.

Det låter säkert konstigt i mångas öron att det går att korsa hundar med vargar och få fram fertil (fruktsam) avkomma av dem. Men så är det, och det är ingenting som bör förvåna oss som tror på Bibelns skapelseberättelse. Det sker troligtvis ytterst sällan i naturen att hundar och vargar parar sig med varandra, men i fångenskap är det inte helt ovanligt.

När du läst det första kapitlet i Bibeln har du troligen lagt märke till ett uttryck som återkommer gång på gång. Beroende på vilken bibelöversättning du använt står det ”av olika arter” (B2000), ”efter deras slag” (SFB15) eller ”efter sina sorter” (NUB). Ordet ”art” är en mindre lyckad översättning av det hebreiska ”min” jämfört med slag eller sort. Det beror på att ordet betecknar organismer med förmågan att fortplanta sig med varandra. Det framgår även av 1 Mos 6:20, där Gud säger att ett par av varje slag ska gå in till Noa i arken ”för att förbli vid liv”. Här kommer vi i fortsättningen att använda ordet ”grundtyp” eftersom det uttrycker litet tydligare vad det handlar om.

Grundtypsbegreppet har en oerhört stor betydelse för en rätt förståelse av hur biologin fungerar och för att inse skillnaden mellan de faktabaserade och rent hypotetiska delarna av evolutionsteorin, det som brukar kallas mikro- respektive makroevolution. Mycket tyder på att de olika grundtyperna i de flesta fall tycks motsvara den nivå inom systematikenisom kallas familj.

Det här med hundar och vargar är en bra illustration på vad som menas med en grundtyp. Det faktum att hundar och varg kan hybridisera (få ungar med varandra) visar att de tillhör samma skapade grundtypii. Alla nu existerande hundraser härstammar ursprungligen från vargen. Det är människan som format ett levande ”material” så som hon ville ha det, genom att välja ut vilka av valparna i kullarna som skulle få tillfälle att få egna valpar. Den ursprungliga grundtypen hunddjur som Gud skapade liknade förmodligen vår tids vargar, bortsett från att de troligen var betydligt större och livskraftigare. Det kan man motivera med att inavel ofta påverkar de egenskaperna. Och jordens större kräldjur och däggdjur (inklusive människan) utsattes för en kraftig ”genetisk flaskhals” i samband med den globala översvämningen på Noas tid (alltså inte Nationella operativa avdelningen den gången

Källor

  1. Systematiken är det område inom vetenskapen som sysslar med att gruppera levande varelser. Många arter tillhör samma släkte. Flera släkten tillhör samma familj, flera familjer samma ordning och så vidare.
  2. Skapelstroende biologer brukar använda beteckningen ”baramin” för en grundtyp. Ordet är sammansatt av hebreiskans ”bara” – skapa och ”min” – slag/sort/grundtyp.
  3. Andrus Viidik, "1–3 procent neandertalgener i den moderna människan", Läkartidningen 09-10/2014.
    (kortare: krymp.nu/1yB)
  4. "Neanderthal genome project", Wikipedia
Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk