Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender

Image source: Wikimedia Commons | License: CC By SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik vid Uppsala Universitet

24 Mar 2018. Lästid: Ca 4 minuter.

Jag vet inte om du har hört talas om Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik vid Uppsala universitet? Jag hade det inte, förrän jag blev tipsad om det av en bekant häromdagen. Tanken är att det ska vara en resurs för lärare i biologi och NO att kunna göra undervisningen mer spännande och intressant för eleverna.

Om man klickar i tur och ordning på flikarna Resurser – Evolution – Evolutionens mekanismer, så hamnar du här - och kan läsa följande:

Efter Darwin

Det går inte att säga att utvecklingen generellt går från enklare till mer komplicerade strukturer och organismer, eller från något sämre till något bättre. Evolutionen har lett till mer komplexa former likaväl som till förenklingar. Den har i sig inget mål och inget syfte, och är en process som ständigt pågår. Evolutionen är en vetenskaplig förklaringsmodell, en teori, som genomsyrar hela den biologiska vetenskapen. Den ifrågasätts inte av seriösa forskare idag.

De flesta lärare och elever som läser de här raderna kommer säkert att köpa budskapet utan att reflektera över om det är sant och trovärdigt eller inte. Det är ju trots allt duktiga personer på Uppsala universitet som formulerat det. Och då måste det vara sant.

Men låt oss ta några minuter och dissekera stycke för stycke vad man faktiskt skriver:

Det går inte att säga att utvecklingen generellt går från enklare till mer komplicerade strukturer och organismer, eller från något sämre till något bättre.”

Evolutionsteorin säger oss att livet på jorden började med en enda levande, primitiv bakterie. Och att alla nutidens livsformer som simmar, krälar, kryper, springer, hoppar och flyger i regnskogar, öknar, prärier, korallrev och djuphav är besläktade med denna bakterie i rakt nedstigande led. (Liksom alla nu levande bakterier som förblivit sig tämligen oförändrade, men det brukar man inte tala så högt om).

Betrakta för ett ögonblick den lilla ensamma bakterien. Flytta sedan blicken och betrakta livets mångfald i dagens värld. Jämför. Vad är det Uppsala Resurscentrum vill få våra lärare och elever att acceptera? Att det inte går att urskilja någon generell utveckling från enklare till mer komplex struktur eller organism.

Är det vad vi ser?

Knappast!

Vad vi ser är en närmast obegränsad tillkommande komplexitet, med organismer svindlande mycket ”bättre” än den ensamma, primitiva för-bakterien. Men det vill Uppsala Resurscentrum uppenbarligen att vi inte ska låtsas om. Kanske för att det skulle försvåra för oss att acceptera en planlös och riktningslös evolution som orsaken till alla fantastiska skapelser i naturen.

Evolutionen har lett till mer komplexa former likaväl som till förenklingar.”

Förmodligen tycker sig personerna bakom Resurscentrum finna stöd i det faktum att det naturliga urvalet struntar blankt i om en viss egenskap är konstruktiv eller inte, så länge som den är fördelaktig för individen. Och det är en korrekt iakttagelse. Men den leder vetenskapen inte ett uns närmare förklaringen till livets mångfald.

Påståendet är sant förutsatt att evolution definieras som förändring utan hänsyn tagen till förändringens riktning, så som evolutionister har för vana att göra. Förenklingar (som grottfiskar som förlorar sin syn genom mutationer och selektion – se senaste numret av Genesis för fler exempel) har omfattande stöd i evidensen. Motsatsen har det inte. Att evolutionen leder till mer komplexa livsformer och nya organ och egenskaper är till 100% en evolutionär förväntan med 0% evidens. Men riktning spelar roll. Det vet den som orienterar.

Den har i sig inget mål och inget syfte, och är en process som ständigt pågår.”

Det här är ingen vetenskaplig utsaga. Det är en religiös. Mer korrekt vore att säga att under förutsättning att den naturalistiska/materialistiska världsbilden är en sann beskrivning av verkligheten, har evolutionen inget mål eller syfte. Men i den vetenskapliga objektivitetens namn bör man då tillägga: ”Men om den inte är det, så kan evolutionen vara en totalt felaktig förklaringsmodell för livets mångfald, och livsformerna kan vara lika proppfulla av mål och syfte som vi alla upplever dem vara”.

Evolutionen är en vetenskaplig förklaringsmodell, en teori, som genomsyrar hela den biologiska vetenskapen.”

Det är sant. En teori som, så långt den stöder sig på evidens, kan förklara ett antal fenomen som rör populationers anpassning till skiftande miljöförhållanden. Men också en teori som antagits som förklaringsmodell för uppkomsten av nya livsformer, funktioner och byggnadsplaner, trots att evidensen inte ger något stöd för det. Evolutionsteorin genomsyrar den biologiska vetenskapen först och främst av filosofiska/religiösa skäl. Inte naturvetenskapliga.

Den ifrågasätts inte av seriösa forskare idag.”

Mer korrekt formulering vore: Den ifrågasätts inte av någon seriös forskare idag, såvida ett av kriterierna för att vara seriös är att okritiskt acceptera evolutionens faktum.

Vi har nu sett ännu ett exempel på en evolutionistisk strategi för att göra evolutionen trovärdig. I ett av våra nyhetsbrev i oktober (nr 9) beskrev vi reduktionismen som en sådan strategi. Vad ska vi kalla den här? – Varför inte Neo-Orwellianism?!

Krig är fred.
Frihet är slaveri.
Okunnighet är styrka.

(George Orwell, 1948)

... 70 år passerar…

Komplex är enkel
Sämre är bättre
Utveckla är att förenkla

(Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik, Uppsala universitet, 2018)

Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk