Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video
Image license: CC0 | Image source: pxhere.com

Konsten att ta härligheten från Guds skapelse

24 Mar 2018. Lästid: Ca 3 minuter.

"Himlarna vittnar om Guds härlighet, Himlavalvet förkunnar hans händers verk"

(Ps 19:2)

Guds verk och härlighet i skapelsen är fullt synliga för alla människor, troende som ateister. Det är Bibelns tydliga budskap både i det Gamla och Nya testamentet. Därför finns det ingen ursäkt för dem som förnekar Skaparens existens och byter ut och reducerar kunskapen om Honom till en uppsättning tomma människotankar:

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland (människorna), eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, med de blev dårar…

(Rom 1:18-22)

Skrämmande många duktiga och intelligenta människor inom forskarvärlden – däribland även många så kallade ”kristna evolutionister” - ställer sig bakom ett synsätt som berövar Skaparen Hans ära för sin skapelse, och reducerar Honom till en överflödig hypotes eller möjligen en utlösare av Urexplosionen.

Listan är tragiskt lång över alla de sätt på vilka dessa människor manipulerar sanningen för att få den att stämma överens med den evolutionära världsbilden. Här följer några exempel som vi som debatterar de här frågorna har stött på under åren:

  • Byt ut Guds skapelsevecka mot årmiljarder av ”naturliga processer”
  • Hävda att intrycket av meningsfullhet och design i naturen är mänskliga subjektiva illusioner
  • Definiera om skapelsens skönhet som enbart krass ändamålsenlighet
  • Hävda att själen och den andliga dimensionen är illusioner, spratt som våra utvecklade nervsystem kommit att spela oss under evolutionen
  • Reducera levande varelsers fantastiska strukturer och funktioner till myriader små slumpmässiga mutationer eller molekylrörelser
  • Hävda att mutationer inte behöver vara konstruktiva/nyskapande utan att det räcker att de är fördelaktiga i en viss miljö. Förändring är det centrala, om den är nedbrytande eller uppbyggande är likgiltigt.
  • Hävda att biologisk information är en falsk analogi som inte har med begreppet information att göra.
  • Avråd människor från att lita till sin intuition om att det måste finnas en Skapare
  • Hävda att fenomen som biologisk mening, mångfald och komplexitet lika gärna kan utgöra dess motsatser (se exemplet från Uppsala universitets Resurscentrum här ovanför)
  • Ge nedsättande och förlöjligande omdömen till skapelsetroende forskare och organisationer (som i Dan Browns nya bok)

Och listan kunde ha gjorts längre.

Hur försvarar vi oss mot sådant?

Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud.”

(2 Kor 10:4-5)

Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna, och klädda i rättfärdighetens pansar …Gör detta under ständig bön och åkallan, och be alltid i Anden.”

(Ef 6:14, 18)

Med andra ord – vi fortsätter oförtrutet att öppet lägga fram en sann och allsidig bild av evidensen för en värld skapad av en fantastisk Gud och samtidigt, och lika oförtrutet, påtala de grava bristerna i den naturalistiska Skaparlösa skapelseberättelsen. Du i ditt sammanhang, och vi i våra.

Konstigare än så är det faktiskt inte

Göran Schmidt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk