Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video

Vårt ursprung i biologiböckerna

1 Jan 2021. Lästid: Ca 3 minuter.

Att göra en detaljerad granskning och jämförelse av alla de läromedel i biologi som finns för grundskolan och gymnasiet vore en omfattande uppgift.

Vi har inför den här artikeln i Genesis läst igenom fyra läroböcker, två avsedda för grundskolans årskurs 7­-9 [1], och två för gymnasiets Biologi 1-kurs [2]. Det är de klassiska evolutionsargumenten som behandlas i alla fyra böckerna. En av böckerna, Spektrum Biologi för grundskolans årskurser 7­-9, sticker emellertid ut i vissa avseenden, så vi begränsar oss därför huvudsakligen till att redogöra lite närmare för just den.

Först ska sägas att alla läromedlen helt förväntat, och i enlighet med läroplanerna, är författade med naturalismen och evolutionsteorin som självklar utgångspunkt, vilket i klartext betyder Big Bang, livets spontana uppkomst ur enkla kemikalier och en planlös evolution. Inget av läromedlen antyder att det existerar vetenskaplig kritik mot något av dessa områden. Båda gymnasieböckerna betonar dessutom särskilt att evolutionen saknar mål och mening.

Spektrum Biologi

Teorierna om universums och livets uppkomst och den biologiska evolutionen presenteras som om de vore bevisade en gång för alla. Utgångspunkten är den som dominerar och sedan länge har präglat den moderna naturvetenskapen: det finns naturliga och endast naturliga förklaringar till alla fysikaliska och biologiska fenomen. Utifrån de premisserna måste med nödvändighet kreationismen – synen att Gud skapade världen och livsformerna – vara objektivt felaktig.

Framställningen görs i en berättande form som inte lämnar utrymme för några invändningar. Mot denna bild utmålas kreationisters invändningar som religiösa. Bibeltroendes syn på arterna är, hävdar författaren till evolutionsavsnitten, Susanne Fabricius, att de är fixa och oföränderliga därför att det enligt henne står så i Bibeln (vilket det inte gör). Detta ställer hon mot den vetenskapliga synen att arter anpassar sig och förändras. Kreationism placeras i en gemensam fålla med astrologer, kristallterapi, UFO­logi och annan ockultism eller pseudovetenskap.

Halmgubben som konstrueras och angrips är alltså:

  1. att skapelsetroende menar att arterna är oförändrade sedan skapelsen
  2. att evolutionskritiken är av religiöst slag

Båda är felaktiga. Ingen skapelsetroende alltsedan Linnés tid betvivlar att arter av levande organismer kan förändras. De är anpassningsbara, bland annat genom naturligt urval, men även genom andra, ännu då- ligt utforskade epigenetiska mekanismer. Evolutionskritiken är naturvetenskaplig och hämtar argument från vetenskapsgrenar som kemi, biologi och informationsteori, inte från Bibeln eller någon annan religiös urkund.

De avsnitt i läroboken som behandlar evolutionen mer ingående innehåller i princip bara ett par enstaka formuleringar som kan tolkas som någon sorts medgivanden av att vetenskapen ännu inte har alla svar på frågan om vårt ursprung, medan antalet formuleringar som uttrycker tvärsäkerhet om vad som hände är legio.

Eftersom vi inte granskat fler läromedel vore det fel av oss att rekommendera något specifikt läromedel i biologi. Utifrån vad vi tagit del av kan vi däremot bestämt avråda från att använda Spektrum Biologi i undervisningen i årskurs 7­-9. Dels på grund av Fabricius tvärsäkra men gravt felaktiga påståenden om kreationism, och dessutom för att evolutionsteorin insprängts i den löpande texten på många olika ställen. För att underlätta en saklig och mer allsidig presentation av evolutionsteorin bör lärare i stället välja ett läromedel med evolutionsavsnittet koncentrerat till ett begränsat kapitel av boken.

Genomläsningen av läroböckerna aktualiserar behovet av ett läromedel som inte går längre än evidensen medger, ett som ärligt försöker definiera gränsen mellan vad som är belagt och vad som är spekulativt inom vetenskapen. Ett som inte ger sken av att vare sig Big Bang eller evolutionen är bevisade faktum. Det är nog hög tid att ta itu med den uppgiften.

Noter

  1. 2009 TitaNO Biologi, Anders Henriksson och Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-66117-3 och
    2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB, ISBN 978-91-47-08594-1
  2. 2011 Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren, Mikael Thyberg och Liber AB, ISBN 978-91-47-08537-8 och
    2011 Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman och Liber AB, ISBN 978-91-47-08523-1
Redaktionen

Tidigare publicerad i: Genesis 2018/3

Denna artikel är tidigare publicerat i magasinet Genesis 2018/3, med temat "Skolan och skapelsen".

PrenumereraFler nummer
Kategorier: #Skolan, #Läromedel
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk