Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Antologi om skapelsetro: I Början Skapade Gud

7 Oct 2019. Lästid: Ca 4 minuter.

Nu är den här! En bok som vi är övertygade kommer att göra avtryck i vårt land. Boken är en antologi, d.v.s. en samling fristående artiklar längs en röd tråd som på olika sätt behandlar den bibliska skapelsetron utifrån naturvetenskapliga och apologetiska perspektiv. En rad författare, de flesta bekanta i Genesis-sammanhang, har bidragit till denna bredsida mot naturalismens ideologi och för Bibelns trovärdighet när det gäller frågan om ursprunget för den värld vi lever i. En given julklapp, eller kanske skolstartsgåva, för nära och kära. Inte minst för den yngre generationen (från högstadieåldern och uppåt). Sprid gärna information om boken till dem du tror kan vara intresserade!

Så här skriver Sjöbergs förlag om bakgrunden till boken:

Hur blev allting till? Universum, jorden, livet, djuren, växtriket, människan?

I vår tid ägs sådana frågor av företrädare för en naturalistisk världssyn. En slumpmässig evolution har format den värld vi lever i, är den fastslagna sanningen.

Många har förkastat Bibelns skapelseberättelse som ovetenskaplig, en mytisk saga utan förankring i modern forskning. Men stämmer verkligen den uppfattningen?

Andra letar efter kompromisser mellan de två ursprungsberättelserna: den evolutionistiska och Bibelns. Men går de att förena?

I den här antologin hittar du stöd för Bibelns påstående att Gud skapade allt, och inte bara utifrån argument såsom ”Det står ju i Bibeln”, utan baserat på vetenskapliga rön inom områden som geologi, biologi, fysiologi, kosmologi.

Frågan är om vetenskapens nya upptäckter fortsätter att peka mot evolution som den bästa förklaringsmodellen, eller om dessa upptäckter avslöjar en intelligent designad skapelse.

Antologin förklarar varför den kristna skapelsetron bättre än evolutionsläran kan svara på enkla frågor som: Varför är naturen vacker? Varför är människan målmedveten och driven? Varför är jorden perfekt anpassad för att kunna vara värd för liv?

Ur bokens inledning

Boken du håller i din hand har vuxit fram utifrån ett behov. De allra flesta i vårt samhälle får en mycket ensidig information om alltings tillblivelse – den evolutionistiska berättelsen. Man kan tala om ren indoktrinering. Den evolutionistiska ursprungsberättelsen har fått monopol i skolan, i medierna och i nästan alla tänkbara sammanhang. Några andra alternativ får knappt komma fram. Den evolutionistiska berättelsen berättas med en stor vetenskaplig auktoritet, som om det var ett bevisat vetenskapligt faktum att naturen vittnar om årmiljonernas slumpvisa utveckling.

Naturen och vad man kan observera där och hur dessa observationer tolkas är nämligen det enda den evolutionistiska berättelsen kan utgå ifrån. Vi kan inte gå tillbaka i historien och empiriskt bevisa någonting om alltings ursprung över huvud taget.

Självklart är det så också med den klassiska kristna skapelsetron; vi kan inte gå tillbaka i historien och empiriskt bevisa att allting fick sin början genom en gudomlig skapelseakt. I bägge fall är det fråga om hur vi tolkar det vi i dag kan observera och forska i. Därför behövs större objektivitet och bredd i dessa tolkningar; alternativ till evolutionsberättelsen måste också få läggas fram. I bägge fall är det fråga om en världsåskådning.

Förutom det man kan utforska i naturen har dock den klassiska kristna tron (liksom en del andra religioner) ändå någonting i historien att gå tillbaka till: mycket gamla skriftliga dokument som berättar om alltings ursprung, alltsedan cirka 3 300 år före Kristus. Det finns gott om gamla skapelse- och flodberättelser runt omkring i världen, som alla vittnar om mänsklighetens kollektiva minne av någon form av gudomlig skapelseakt. Många av dessa berättelser vittnar också om ett syndafall som förklaring till ondskans och dödens ursprung, samt om en global syndaflod. Ju äldre dessa berättelser är, desto närmare kommer de generellt sett den bibliska berättelsen. De är många och har fått olika versioner genom tidernas gång men bör inte förbises.

Den relativt unga evolutionistiska berättelsen har bara några, sena och begränsade motsvarigheter i historien, men något kollektivt minne, jämförbart med skapelsen, kan man inte tala om. Den evolutionistiska berättelsen har egentligen tagit form först från och med upplysnings­tiden och är knuten till västvärldens materialistiska och ateistiska kulturmiljö, med några få rötter i grekisk filosofi från och med århundradena före Kristus. Skriftliga dokument är viktiga fakta när det gäller historien, så det bör noteras att de urgamla skriftliga dokumenten vittnar just om en skapelse, inte om någon form av utveckling.

Boken i din hand är i en bemärkelse lite grand en fortsättning på dessa årtusenden gamla skriftliga dokument om alltings ursprung genom en gudomlig skapelseakt, kombinerad med moderna vetenskapliga och vardagliga observationer i naturen. Vi som skriver i denna antologi representerar den klassiska kristna skapelsetron, den tro som varit förhärskande i vår kultur fram till bara några hundra år tillbaka i tiden. De kristna har i alla tider läst ”Guds två böcker” – Bibeln och naturen – och vi anser oss där finna en bättre förklaring till alltings ursprung än vad den evolutionistiska berättelsen kan erbjuda.

Redaktionen
Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar! Fler händelser » Fler videor »
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda någon gång per månad! (Ett nytt fönster öppnas då, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler frågor & Svar »
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Datering
# Historia
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk
Fler blogginlägg »