Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video

Alger blir till olja

1 Jan 2022. Lästid: Ca 3 minuter.

Vetenskapsmän i USA har arbetat fram en metod som kan omvandla alger till råolja på mindre än en timma. En blandning av grönalger och vatten, som påminner om ärtsoppa, utsätts för en temperatur på 350°C och ett tryck på 3000 PSI, vilket bryter ner algerna till olja och gas. Vetenskapsmännen kom fram till att en blandning med upp till 80-90% vatten utgjorde den bästa "algsörjan" för processen.

Precis som råolja från oljekällor, kan den producerade oljan enkelt raffineras och bli flygbränsle, bensin, diesel och andra produkter, och gasen kan omvandlas till naturgas med många användningsområden som uppvärmning av bostäder, elektricitet och bilbränsle. [1]

Det har under årtionden varit en vedertagen uppfattning att det tog miljoner år för "fossila bränslen" som olja och gas att bildas ur alger och växter (och annat organiskt material - se särskild ruta), efter att långsamt ha inneslutits i berg och utsatts för jordens värme och tryck under eoner av tid.

Men nu vet vi att dessa miljoner år inte alls är nödvändiga. Denna industriella process (som inte kräver några kemiska tillsatser) visar att värme och tryck är tillräckligt för att olja ska omvandlas på extremt kort tid. Och både värme och tryck finns "naturligt" tillgängliga när organiskt material begravs 2 djupt i jordens innandöme, något som kan ha skett i gigantisk skala i samband med syndafloden. De tusentals år som gått sedan dess är alltså långt mer än tillräckliga för att producera de enorma avlagringar av fossila bränslen vi har idag.

Intressant att notera är att det krävs en hög andel vatten för att förvandla alger till olja. Evidensen tyder på att en del av vår fossila gas och olja härrör från omfattande algblomningar i hav och sjöar under den årslånga, globala översvämningen, förorsakade av vulkanisk aktivitet som förändrade vattnets temperatur och kemiska balans. Vi vet att algblomning äger rum idag när miljön utsätts för stress. Enorma mängder alger skulle ha begravts i sedimentära avlagringar under översvämningen för ungefär 4 500 år sedan.

Nästan varje gång det läggs fram evidens för att bildning av fossila bränslen inte kräver långa tidsrymder formuleras rapporterna: "En process åstadkommer på några minuter det som för naturen tar miljoner år".

Kommer all råolja från begravt växteller algmaterial?

Säkert inte. Vissa oljeavlagringar, särskilt de från Venezuela, innehåller höga halter av grundämnet vanadin, vilket man tror beror på att detta brukar anrikas i marina organismer, i första hand musslor och snäckor.

Observera att begravt växtmaterial som utsätts för värme och tryck först kan bli kol, som också kan bildas på kort tid. Kolet kan sedan omvandlas till olja om det utsätts för ännu högre temperaturer och tryck. Oljefyndigheterna i Bass Strait i Australien bär till exempel en kemisk markör som antyder att den härrör från det geografiskt närbelägna Gippslands brunkolslager. Man tror att olja håller på att bildas där, eftersom kolskikten pressas allt djupare ner i marken. [3]

Det finns också tecken som tyder på att en del olja kan bildas direkt från metangas från stora djup i jordens innandöme. Viss olja hittar man i vulkaniskt berg, där ingenting tycks ha begravts i sediment. I det fallet tror man att förklaringen är mikrobiell aktivitet. [4]

Noter

  1. Rickey, T., Algae to crude oil: Million-year natural process takes minutes in the lab, pnnl.gov, [17] december 2013
  2. Och förhindrar härigenom att materialet ständigt utsätts för syre, vilket skulle resultera i nedbrytning i stället för oljeproduktion.
  3. Snelling, A.A., The recent origin of Bass Strait oil and gas, Creation 5(2):43-46, 1982; creation.com/bass-gas.
  4. Wieland, C., Oil not always a ‘fossil fuel’, Creation 32(2):56, [2010]; creation.com
Jonathan O’Brien
O'Brien har en examen i geovetenskap och har arbetat som undersökande geolog. Arbetar idag deltid på CMI i Australien som skribent, redaktör och forskare.
Carl Wieland
Doktor och grundare av CMI.

Tidigare publicerad i: Genesis 2018/1

Denna artikel är tidigare publicerat i magasinet Genesis 2018/1, med temat "Är evolutionsteorin bevisad?".

PrenumereraFler nummer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk