Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Bibeln som informationssystem

14 Oct 2023. Lästid: Ca 7 minuter.

Vi vet från välkända Bibelställen att Gud ska­pade universum genom ord. Ett annat sätt att uttrycka detta är att Gud skapade genom infor­mation. Genom hela 1:a Mosebok läser vi hur “Gud sade" och “det skedde så". Hebreerbrevets författare uttrycker samma sak så här:

“Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt."

Heb 11:3

Vi som kristna i informationsåldern har verkligen all anledning att sträcka på oss och komma ihåg att vår Fader och Gud är den verklige mästarnas Mästare vad gäller informationsteknik. Guds programmeringsspråk är så kraftfullt att det duger för att skapa universum! Vi vet också att Gud är den som står bak­ om Skriften. Till exempel skriver Paulus till Timoteus:

“... Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."

2 Tim 3:14-17

Med tanke på att Gud är författaren både till informationen i DNA som styr hur vi människor, djur och växter byggs upp, och till undervisningen i Bibeln, så kan det vara intressant att se om det finns några likheter mellan dessa. Det visar sig finnas en hel del, och vi ska titta på något exempel här.

Korslänkning inom och mellan kromosomer

Något som är fascinerande med DNA är hur informationen om hur det ska avläsas finns programmerat i DNA självt, och detta i flera avseenden.

För det första finns ritningen för de molekylära maskiner som används för att omtolka DNA till mellanforma­ tet RNA (RNA-­polymeraser) samt vidare från RNA till proteiner (ribosomer) båda beskrivna i DNA självt. Här finns ett klassiskt hönan-eller-ägget-problem för de som tror på storskalig evolution: Var det tolkningsmaskineriet eller DNA som uppkom först?, men det var inte det som var ämnet för denna artikel.

För det andra är DNA fullt av så kallade regulatoriska element eller sekvenser, som påverkar hur mycket andra delar av DNA ska avläsas och “uttryckas" som man brukar säga när DNA omsätts i tillverkning av RNA och/eller protei­ner. Det finns olika typer av sådana element. Både sådana som ökar och sådana som minskar uttrycket av andra delar av DNA. Tillsammans bildar dessa ett avancerat nätverk (kallat “regulatoriska gen­nätverk") av regulatoriska element som påverkar varandra. Dessa nätverk kan faktiskt liknas vid en sorts biologiska datorer, eftersom de genom logiska kretsar kan hantera och svara på olika typer av stimuli och signaler som vår kropp utsätts för, med väl uttänkta svarsreaktioner som gör att vår kropp kan hantera extremt skiftande fysiska omständigheter, bland annat.

Något som är intressant är hur in­teraktionerna mellan dessa regulatoriska element kan gå kors och tvärs mellan kromosomerna, samt även mellan ställ­en väldigt långt ifrån varandra på samma kromosom. Våra celler är nämligen väl­digt duktiga på att hantera organisering­ en av DNA i tid och rum. Vad har då detta för koppling till Bibeln? Jo, det visar sig att Bibeln också är full av ställen som säger viktiga saker om hur andra bibelställen ska tolkas. Tolkningsnycklar med andra ord. Det visar sig dessutom att dessa referenser går väldigt mycket kors och tvärs mellan de sextiosex böckerna i Bibeln. Detta är en av de saker som gör att vi tryggt kan hantera Bibeln som en helhet trots att den består av en rad böcker inom gan­ska vitt skilda typer av litteratur såsom historia, poesi och profetior. Det går nog knappast att hitta en enda Bibelbok som inte är mer eller mindre invävd i detta flätverk av referenser kors och tvärs. Det går utanför ramen för denna artikel att göra en komplett samman­ställning över alla dessa referenser, men låt oss se på några exempel. Då kan du sedan själv med hjälp av en Bibel eller en Bibel-app hitta långt fler liknande exempel, genom att hålla utkik efter sådana tolkningsnycklar och referenser.

Referenser från GT till NT

Något av det mest slående i Bibeln är alla mer eller mindre tydliga referenser i Gamla Testamentet till den Frälsare som skulle komma. Detta börjar som bekant redan i 1:a Mosebok med stället:

“Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."

1 Mos 3:15

Sedan fortsätter ställena genom i stort sett hela Gamla Testamentet, inklusive Psaltaren, och med Jesaja och en del av de tolv småprofeterna som bland de mest välkända och tydligaste profetiorna om Messias.

Referenser från NT till GT

Referenserna går dock inte enbart i en riktning, utan hänvisningarna från Nya Testamentet tillbaka till böckerna i Gamla Testamentet är många också de. Vi minns kanske att Jesus flera gånger bemötte sina åhörare med den retoriska frågan “Har ni inte läst ...", underförstått Skrifterna, vårt Gamla Testamente. I en vers som har stor implikation för för­ståelsen av människans ålder gentemot universums ålder, hänvisar Jesus tillbaka till de allra första kapitlen i 1:a Mosebok:

“Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna."

Mar 10:6

Versen ingår i ett sammanhang där äktenskapsbudet diskuteras, men det Jesus, Guds son, här säger, visar också vilken bokstavlig förståelse han hade av skapelseberättelsen: Människans tillblivelse, och dessutom uppdelning i man och kvinna, placeras tydligt och klart i skapelsens början. Inte mycket utrymme för årmiljoner av slumpvis “utveckling" där.

I Johannes 5:39 ser vi också att Jesus var väl medveten om hur tydligt Skrifterna vittnar om honom, alltså det vi tog upp i avsnittet ovan:

“Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig."

Joh 5:39

“Cirkeln är därmed sluten", kan man säga, mellan Gamla och Nya Testamen­ tet. De är tätt sammanvävda med varan­ dra.

Andra typer av referenser och tolkningsnycklar

Men detta var ju Jesus, som beskrivs i evangelierna. Honom tror vi på utan större invändningar, och det fanns gott om ögonvittnen som kunde informe­ra evangelisterna i de fall de inte själva bevittnat olika händelser, så att de kun­de skriva ner det de sett. Men hur är det med alla de brev som följer efter evang­elierna och apostlagärningarna? Det har i Sverige på sina håll dykt upp kritik mot inte minst Paulus, där man på olika sätt försökt undergräva hans status som apostel. Kanske även en del kristna bör­jat fundera på vilken status vi egentligen ska tillmäta honom.

Lyckligtvis behöver vi inte grubbla över den saken. Petrus, nära vän, ögon­vittne och av Jesus anförtrodd ledare för den första församlingen, ger oss nämligen en rätt tydlig beskrivning av hur vi bör se på Paulus skrifter:

“Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna."

1 Petr 3:14-16

Paulus är alltså tydligt en betrodd och respekterad Guds tjänare, enligt den Petrus som Jesus själv utsåg till ledare för den första församlingen.

Sammanfattning

Så här kunde vi fortsätta sida upp och sida ned. Kanske vore det ämne för en hel bok. Innan vi avslutar för denna gång kan vi passa på att notera ett ställe som är en mer generell tolkningsnyckel, och en viktig pusselbit för att rätt förstå hur vi ska förstå helheten i Guds ord:

“Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga."

Ps 119:160

Kung David gör klart att det är när vi tar hela Guds ord i beaktande som vi finner sanningen, vilket ger oss en varning för att rycka enskilda verser ur sitt sammanhang och använda tolkningar som uppenbart motsägs av andra ställen i Skriften (hela långa Psalm 119 är annars ytterst läsvärd när det gäller att få en full och rätt förståelse av Guds ord). Allt det vi gått igenom här kan förstås sammanfattas i det välkända talesättet “Låt Skrift tolka Skrift" - bara med lite fler ord. Det är i vilket fall som helst fas­ cinerande att se att vår Skapare använt samma principer som i Skriften, också i DNA-informationen i våra celler: “DNA tolkar DNA". Ett starkt vittnesbörd för att det verkligen är samme Skapare bakom både Skriften och DNA.

S.L.
Civ. Ing, Dr.

Tidigare publicerad i: Genesis 2019/4

Denna artikel är tidigare publicerat i magasinet Genesis 2019/4.

PrenumereraFler nummer
Kategorier: #Bibeln, #Information
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Språk
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19