Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video

Bokrecension: Det kan inte bara ha hänt

5 Sep 2018. Lästid: Ca 4 minuter.

I sin bok ”Det kan inte bara ha hänt!” (Pärlan förlag) tar Lawrence O. Richards upp en del ursprungsfrågor som han presenterar utifrån ett bibliskt perspektiv. När boken utkom på engelska fick han en utmärkelse för den och jag tror mig kunna förstå varför. Han inriktade sig nämligen på tonåringar och gav inte bara bibliska svar utan återger också hur evolutionister resonerar kring frågorna för att sedan diskutera de problem som är knutna till denna evolutionistiska förståelse. På så sätt är boken unik och läsaren kan själv ta ställning. Betydelsen av boken för den svenska marknaden ligger i det att den är den enda som inriktar sig på just tonåringar. Som bekant är alla böcker som tar upp dessa ämnen fullmatade med enbart evolutionistiskt tankegods och därför är det glädjande att denna bok finns tillgänglig.

Bokens första av fem delar behandlar jordens plats i universum. Vetenskapens kosmologi utgår från en planlös gigantisk explosion (Big Bang) som orsak till vårt universum. Författaren argumenterar emot denna förklaring genom att peka på den enorma ordning som verkar finnas inom universum trots förväntat kaos som det mest troliga resultatet av en stor explosion. Inte minst vår egen planet har en märklig särställning i vårt solsystem som visar sig vara utrustad med mängder av helt osannolika inställningar när det gäller planetens temperatur, sammansättningen av luften och en mängd andra saker. Detta kan nog bara peka på en sak - det måste finnas en intelligent designer bakom detta! Det är helt orimligt att tro att alla dessa märkligt noggranna inställningar skulle blivit till av en tillfällighet. Däremot stämmer verkligheten som hand i handske med Bibelns berättelse om vår jord som skapad av Gud! Sen är det väl lite synd att författaren inte tar ställning i fråga om jordens ålder.

Bokens andra del handlar om livets mysterium, om DNA och den centrala frågan hur livet har uppstått. Richards berättar hur vetenskapens arbetsmetoder ser ut och pekar då på de oöverkomliga problem som finns när vetenskapen försöker förklara livet som resultatet av enbart en slump! Även den enklaste cellen, om man nu överhuvudtaget kan tala om enkelt, är alldeles för komplex - jämförbart med självkopierande fabriker! - för att kunna bli till av en tillfällighet!

Mycket utrymme ges också för att förklara skillnaden mellan djurens anpassningsförmåga och makroevolution. Det är den senare som är central inom darwinismen, men man kan inte ge bevis för den tanken även om man vill få det att se ut så.

”Under åttio år har man arbetat med en bananfluga ... Man har sett tusentals generationer av denna bananfluga ... och många mutationer."

Ändå summerar forskaren Francis Hitching resultaten så här:

”Bananflugorna vägrar att bli något annat än bananflugor oavsett vilka omständigheter vi hittills planerat.”

(s.102)

Även det tysta beviset i form av fos­s­iler tas fram som bevis mot att makroevolution skulle ha lett till jordens fauna och flora. Det borde ju finnas oändligt många mellanformer, men de lyser med sin frånvaro trots vissa långsökta försök att betrakta vissa utdöda djur som mellanformer.

Tredje delen tar upp det viktiga argumentet inom evolutionsteorin att det helt enkelt måste finnas släktskap mellan de oli-
ka djursorterna på grund av deras likheter i kroppsbyggnad (homologi-argumentet). Men det upplöses lika snabbt när man inser att det blir rätt ologiskt att tro att argumentet gäller även när ett stort antal organ är fullständigt annorlunda trots att skelettet visar tecken på släktskap (delfiner (däggdjur!), fiskar). Homologi nämns därför som ett argument för design!

I del fyra hamnar författarens fokus på oss människor. Hur ska vi betrakta oss själva? Som en speciell skapelse eller som en synnerligen välutvecklad primat? Piltdownmänniskan med flera nämns men alla bevis för evolution försvinner när fynden betraktas närmare. Olika fascinerande designaspekter av människokroppen tas upp som argument för att motsäga möjligheten av en planlös utveckling. Design pekar på skapelse!

Sista delen handlar om Bibeln, om frågan hur pass trovärdig en 2000-årig bok kan vara för nutidsmänniskan. Många saker tas upp som brukar användas som argument mot att Bibeln skulle vara trovärdig, men författaren ger också många motargument.

Alla kapitel avslutas med en sida som kallas ”Bara på skoj” Där finns några frågor som man kan försöka besvara för sig själv eller ta upp i en grupp.

Det behöver nämnas att boken också har fått en del kritik. Boken har drygt 30 år på nacken även om ursprungsutgåvan har reviderats under tiden. På faktasidan finns tyvärr ett och annat att anmärka. En erratalista finns tillgänglig här på hemsidan. Det är naturligtvis synd att Kol-14-metoden inte har beskrivits korrekt. Kol-14 faller inte sönder i Kol-12 utan i Kväve-14. Som sagt, det är synd och dessa små fel kan lätt användas för att angripa bokens trovärdighet. Den som tycker att man ska avfärda boken av den anledning kastar dock ut barnet med barnvattnet. Dessutom är det så att vad vetenskapen idag presenterar som sanning/fakta kan vara annorlunda nästa år. Den grundläggande kritik mot evolutionsteorin som presenterats i boken har dock inte ändrat sig genom åren. På så sätt förblir boken aktuell. Därför finns det all anledning att sätta denna bok i händerna på ungdomar, att läsa den tillsammans i familjen och att använda boken när man tänker prata om evolutionsteorin i ungdomssamlingar. Ungdomar som inser att det verkligen finns befogad kritik mot evolutionsteorin och att väldigt mycket talar för skapelsen lär inte så lätt tappa sin tro som de som aldrig fått veta att evolutionsteorin alls inte är så trovärdig som den saluförs.

Theodor van der Waard
Socionom, varit verksam inom bankväsendet tidigare. Jobbar numera inom socialtjänsten. Sedan tidig ålder intresserad av kopplingen mellan ursprungsfrågor och Bibeln.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk