Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Genesis i debatt i DN om skapelsetro i skolan

12 Jan 2016. Lästid: Ca 2 minuter.

I början av november var två professorer inbjudna att föreläsa på en inspirationsdag vid Linnéuniversitetet i Växjö. Inga mindre än Skolverket och Kungliga vetenskapsakademin stod som arrangörer, och temat för dagen var Naturvetenskapen och meningen med livet. "Har naturvetenskapen verkligen lyckats ge nya och hållbara svar på de existentiella frågorna? Och är dessa frågor alls meningsfulla i naturvetenskaplig belysning?" Så stod det i inbjudan.

Ämnet behandlades enligt skolboken, dvs med evolutionsläran som grund. Allt tycktes vara frid och fröjd, tills det i slutet av dagen skulle hållas en paneldiskussion mellan dagens föreläsare. Då inträffade något som var så traumatiskt för de båda professorerna att de, tillsammans med två likasinnade, kände sig nödgade att bearbeta det hela i en debattartikel. Den publicerades igår i Dagens Nyheter. Så här beskrev de hä(n)delsen:

I samband med en fråga om hur man bemöter barn och ungdomar som uppfostrats i kreationistisk anda inträffade något märkligt.

Ett par lärare började argumentera för att den vetenskapliga synen på livets utveckling kan ställas bredvid den kreationistiska och att man som lärare inte behöver övertyga eleverna om vilken som är rätt. Det vore till och med direkt fel att göra det och ”i strid med en god lärargärning”. Dessutom är det ju ett välkänt faktum, hävdade lärarna, att vetenskapen inte representerar någon absolut sanning. Panelen hamnade efter dessa inlägg i chock och inspirationsdagen avslutades i förvirring.

Dagens Nyheter, 2016-01-11

I artikeln gick de särskilt till angrepp mot att skapelsetro tillåts få utrymme i skolan, och beklagade sig över att läroplanen tillåter (ja, den till och med påbjuder) att sådant utrymme ges. I slutet av artikeln vädjade de till lagstiftare, skolledare och lärare att engagera sig och åstadkomma en ändring av denna ordning.

Genesis svarar

Som förening ser vi det som ett av våra uppdrag att "verka för att alternativet skapelse som förklaring till tillvaron skall få komma till tals i skola och samhälle" (Genesis stadgar, §3). Därför har vi som förening svarat på debattartikeln, genom vår ordförande Göran Schmidt, i en replik som publicerades idag:

Ta fasta på läroplanernas formuleringar om att undervisningen ska vara saklig och allsidig. Låt både argument för och mot en planlös, materialistisk uppkomst och utveckling av livet på jorden presenteras för elever och studenter. Arbeta tematiskt och ämnesöverskridande med ursprungsfrågorna. Förse eleverna med argument av olika slag. Låt sedan eleverna väga argumenten mot varandra och diskutera deras utgångspunkter och implikationer. Avslöja och avfärda eventuella ovetenskapliga argument. Låt dem träna på att skilja mellan fakta och tolkningar av fakta, och mellan tro och vetande.

Dagens Nyheter, 2016-01-12

Läs gärna hela repliken: Låt eleverna diskutera livets uppkomst

Och berätta gärna hur du ser på saken (t ex i kommentarsfältet nedan).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk