Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender

Debatt om vetenskaplighet i skolan i GP

19 Apr 2019. Lästid: Ca 5 minuter.

Fredagen 5 april skrev Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén en debattartikel i Göteborgs-Posten (GP) med rubriken ”Kunskap kan inte vara kränkande”. Fahlén förfasade sig över religiösa skolor i allmänhet, men inte minst för de kristna friskolor som tagit sig friheten att ifrågasätta ”vad vetenskapen säger om exempelvis livets byggstenar, uppkomst och utveckling”. Hon vill få det att låta som om man läst Bibelns ”skapelsemyter” på biologilektionerna i stället för att undervisa om evolutionen, vilket med största säkerhet är taget helt ur luften. Däremot har man på de namngivna skolorna lika säkert tillåtit evolutionskritiska argument på biologilektionerna, men det är naturligtvis är helt i sin ordning så länge argumenten bygger på naturvetenskapliga fakta. Och dessutom finns det en politisk majoritet i Riksdagen för att göra just så, vilket vi visade i nr 3-2018 av Genesismagasinet.

Henrik Krondahl kommenterade Fahléns debattinlägg, vilket i vanlig ordning genererar en viss indignation hos förespråkare av evolutionen. Även Genesis ordförande gav sig in i leken.

Tyvärr går det inte att skriva mer än 1 500 tecken i debattinläggen vilket gör det svårt att argumentera ordentligt för sina åsikter. Görans debattreplik var därmed för lång för att kunna publicera i dess helhet på GP men publiceras därför här istället. Den lyder som följer:


Kunskap kan inte vara kränkande, men ensidig undervisning kan nog vara det!

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén hade en hel del klokt att säga i sitt debattinlägg i GP 5/4 angående de religiösa friskolorna.

Hon har exempelvis helt rätt i att skolan ska meddela eleverna vetenskapsbaserad kunskap, att vetenskap och religion inte ska blandas samman och att evolutionsteori ska läras ut på biologilektioner.

Lika rätt har hon när det gäller skolans viktiga uppgift att uppmuntra till kritiskt tänkande och källkritik för att avslöja samhällsfenomen som fake news och pseudovetenskap.

På ett område gör sig emellertid Åsa Fahlén skyldig till just det misstag som hon vill bekämpa inom svensk skola. Två gånger i sin artikel betonar hon att undervisningen ska bygga på ”vad vetenskapen säger om exempelvis livets byggstenar, uppkomst och utveckling.” Hon gör det med udden riktad mot de konfessionella friskolor som uttryckt betänkligheter mot att lära ut evolutionen som ”enda sanning”. Låt mig illustrera hennes misstag:

För det första: Livets byggstenar i form av nukleinsyror (som DNA och RNA) och proteiner går att framställa endast tack vare vår tids kunskaper inom kemisk ingenjörskonst. Kemins lagar stöder inte föreställningen att de kan uppstå spontant ur blandningarna av enklare molekyler. En av vår tids främsta kemister inom området kemisk design, James Tour, säger angående hur den första levande cellen uppstod:

”De som säger, ’Det här har vi en bra bild av’, de vet ingenting – ingenting – om kemisk syntes – ingenting.”

(från ”An Inside Story – 2016 Lectures”)

För det andra: Livets uppkomst ur livlösa kemikalier är alltjämt ett mysterium, oavsett om alla ingredienserna hade råkat befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är en händelse som tas för given inom naturvetenskapen, inte därför att den kemiska evidensen talar för det, utan för att vi har utvecklat tankevanan att allting måste ha ”naturliga förklaringar”. Det är lätt att glömma att ingen ännu vet vad liv är. Den vetenskapsman – eller lekman – som tvärsäkert hävdar att vetenskapen förklarat hur livet uppstått definierar därför sig själv som pseudovetenskaplig, eller i bästa fall som iklädd en övertro på naturvetenskapen (scientism). I stället tyder evidensen på att den komplexitet vi finner i levande organismers strukturer och informationssystem är av ett slag som inte låter sig förklaras av banala små förändringar som ansamlats under miljarder år. Redan själva existensen av en vetenskapsgren kallad bioinformatik illustrerar det.

För det tredje är teorin om den biologiska evolutionen idag en teori utan någon trovärdig mekanism. Mutationer och naturligt urval påverkar visserligen levande organismer och populationer genom att specialisera dem, men till priset av genetisk utarmning. Det är en evolution i fel riktning. Detta debatteras flitigt på vetenskapliga konferenser, men aldrig i vanliga media eller läromedel.

Det ovan nämnda handlar inte om några religiösa fantasier, utan om kemiska och biologiska realiteter. Man behöver egentligen varken vara kemist eller biolog för att inse det – det räcker att fundera en stund över scenariot att en kemisk soppa utan anledning organiserar sig till trollsländor, påfåglar och människor.

Förses Sveriges elever och studenter med redskap i form av fakta och argument för att kritiskt kunna analysera och diskutera ursprungsfrågan under sin utbildning? Alltför sällan. Åsa Fahlén förfasar sig rentav över blotta tanken på att det likväl förekommer här och var. När det kritiska tänkandet sätts på selektivt undantag kan det bli så. För att relatera till LR:s kampanj: Åsa – Hur vet du det här?

Men att Åsa Fahlén uttalar sig så kategoriskt är naturligtvis inte bara hennes fel. Hon tycker att naturvetenskapens officiella företrädare verkar trovärdiga och därför lutar hon sig förtröstansfullt mot dem när de uttrycker sig kategoriskt i ursprungsfrågan. Det är därför ytterst de som bär ett större ansvar för att undervisningen ska bli saklig och allsidig.

Precis som Åsa skriver – ”alla barn har rätt till en skola baserad på vetenskaplig grund” – de har rätt att få tillgång till relevanta och allsidiga fakta under sina biologilektioner, även i fråga om ursprunget till livet och dess mångfald. DET bör Åsa Fahlén verka för – inte för att med sin retorik motarbeta en öppen diskussion som kunde ge eleverna ett balanserat perspektiv på den mest grundläggande av alla frågor – den om varifrån vi kommer.


Se även

Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk