Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Var tog upplysningens ideal vägen?

10 Oct 2007. Lästid: Ca 4 minuter.

"Eleverna måste skyddas från varje form av fundamentalism" säger skolminister Jan Björklund i måndagens DN och förbjuder skolan att upplysa om andra ursprungssyner än den evolutionistiska. Man sätter kaffet i vrångstrupen. Är inte själva definitionen på fundamentalism att förvägra uppfattningar som konkurrerar med den egna?

Regeringens ställningstagande för evolutionsläran som den enda tillåtna förklaringen ligger i tiden. Skolverket gick 2006-11-02 ut med direktiv där man stipulerar att intelligent design inte får vara något alternativ till evolutionsteorin i skolans undervisning. Europarådet gick 2007-10-04 ut med en resolution mot kreationism, vilket rikligt uppmärksammats av svenska media och bloggar. Som ofta annars diskuterar man dock om kreationister, inte med dem. Som talesman för den skapelsetroende föreningen Genesis, önskar jag därför belysa tre av de största missförstånden i debatten.

För det första hävdas att kreationister vill ersätta evolutionsläran med Bibelns skapelseberättelse. Det är inte sant. Vår verksamhet består av i huvudsak två delar. Den första är att på vetenskaplig grund kritisera evolutionsläran. Här pekar vi på avsaknaden av mellanformer mellan högre kategorier av organismer, samt på att man aldrig observerat att det naturliga urvalet har skapat ny genetisk information nödvändig för bildandet av nya organ och funktioner.

Om inte denna evolutionskritik ryms på skolans vetenskapliga agenda motsäger den sig vetenskapens eget anspråk på att vara självkorrigerande. Evolutionsläran har en självklar plats i läroplanen, men som vetenskaplig teori och inte som ovedersägligt faktum.

Kreationister sysslar också med att utifrån Bibelns skapelsesyn bilda sig en uppfattning om hur skapelsen gick till. Den kunskap vi får på detta sätt är dock inte vetenskaplig, och skall därför inte heller presenteras som sådan av skola eller andra. Därför har ateister och humanister inget att frukta. Vi önskar inte att skolan skall blanda ihop denna uppenbarade kunskap om naturen med den som vetenskapen ger oss. Skolans naturvetenskapliga ämnen skall lära ut naturvetenskap och ingenting annat, dock även den vetenskap som visar på evolutionslärans svagheter.

Det andra stora missförståndet i debatten gäller evolutionslärans status som bevisad. Ofta framförs att kreationister på religiösa grunder motsätter sig något som vetenskapen har visat vara ett obestridligt faktum. Men vi håller med om att evolutionen är rikligen bevisad om man med ordet menar biologisk förändring i naturen. Exempel på denna typ av evolution har vi i bakterier som blir resistenta mot antibiotika, hästar som historiskt har ändrat storlek, Darwins finkar på Galapagosöarna osv.

Men i våra läroböcker byter dock ordet plötsligt innehåll och börjar betyda gemensamt ursprung istället. Logiken blir att eftersom bakterier kan bli resistenta så härstammar människan från bakterien. Detta knep att bevisa evolution i en betydelse (biologisk förändring) och sedan hävda att den även är bevisad i en annan betydelse (gemensamt ursprung) är inte objektiv vetenskap. Det är inte ens logiskt hederligt. Det platsar helt enkelt inte in i skolans värdegrund att vara saklig och allsidig. Ändå talar humanister och ateister sig varma för att det skall få stå ohotat i läroböcker och läroplaner.

Kreationister (och andra) som försöker påvisa bristen misskrediteras som inkompetenta eller oärliga. Vart tog öppenheten vägen? Vart tog upplysningens ideal vägen? Vart tog skolans ambition att träna i kritiskt tänkande vägen?

Det tredje missförståndet gäller åtskillnaden mellan vetenskap och naturalism. Vetenskap studerar naturens mekanismer och drar förnuftsmässiga slutsatser utifrån det man hittar. Naturalism däremot, gör antagandet att samma natur uppkommit utan övernaturligt ingripande. I ateisternas och humanisternas argumentation ligger dock mer eller mindre underförstått, att det är mer vetenskapligt att tro på avsaknaden av ett intelligent ursprung än att tro på motsatsen. Därför vill man ge den naturalistiska vetenskapen monopol i våra skolor.

Men man kan tänka och arbeta precis lika vetenskapligt även med utgångspunkten att det finns en skapare bakom naturen. Teistens tro på Gud är inte mindre vetenskaplig än ateistens tro på icke-gud. Om vetenskapen skall vara det förutsättningslösa sökandet efter sanningen som skolan verkar ha anammat, så får vi inte sätta bojor på den och förbjuda Gud att existera.

Vi har hamnat i en märklig situation. Politiker och skolföreträdare propagerar verbalt för kritiskt tänkande och tolerans. Samtidig önskar man portförbjuda från skolans domäner möjligheten att naturen kan ha ett intelligent ursprung. Man gör detta med en oförmåga eller ovilja att förstå skapelsetroendes agenda, eller att skilja mellan vetenskap och naturalism. Resultatet är en skola som på många punkter blivit tvärtemot sina egna höga ambitioner. Toleransen är utbytt mot svartmålning av meningsmotståndare. Allsidigheten är utbytt mot en enda tillåten tolkning av naturvetenskapliga fynd. Det kritiska tänkandet är utbytt mot prägling i ateistisk evolutionism.

Anders Gärdeborn
Talesman för föreningen Genesis

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk