Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Genesis svarar Skolverket

14 Jan 2016. Lästid: Ca 2 minuter.

Genesis ordförande Göran Schmidt svarar på Skolverkets replik efter en reaktion från fyra forskare och debattörer om vad de ansåg vara psuedovetenskap i skolan med efterföljande repliken från Genesis, i DN debatt.

Med anledning av repliken från Skolverksrepresentanterna Ulrika Lundqvist och Olof Andersson vill jag som representant för föreningen Genesis göra vissa förtydliganden och kompletteringar till mitt föregående inlägg. Först ska sägas att vi oreserverat delar Skolverkets åsikt att skolans undervisning skall bygga på vetenskaplig grund, liksom målet att eleverna skall utveckla sin förmåga att skilja mellan vetenskapliga och pseudovetenskapliga föreställningar, även när det gäller frågan om livets och livsformernas uppkomst, som är vår förenings fokus.

När frågan formuleras ”Vilka är de naturliga förklaringarna till livets och människans ursprung?” finns det bara plats för svar i termer av slump och naturlagar. Valet av ordet ”naturliga” sätter nämligen ramarna för vilka svar som ska anses som inomvetenskapliga och vilka som ska anses som utom- eller pseudovetenskapliga. Och som man ropar får man svar. Vetenskapens strävan är nu inte nödvändigtvis att finna de bästa förklaringarna till livet och livsformerna, utan de bästa materialistiska förklaringarna. Det är – tyvärr tycker vi – där vetenskapssamhället befinner sig idag.

Genesis verkar för att lyfta fram vetenskapliga fakta som studenter sällan eller aldrig möter i andra sammanhang, och för att visa på att det finns alternativa sätt att tolka naturvetenskapliga observationer inom bland annat just de vetenskapsområden som Lundqvist och Andersson refererar till – biologi, paleontologi och biokemi. Huruvida tolkningarna stämmer bättre eller sämre med fakta må vara en öppen fråga.

Skolverket bör beakta att begrepp som ”etablerad vetenskap” och ”beprövad erfarenhet” inte är helt oproblematiska som demarkationskriterier för vad som är vetenskap och inte. De flesta stora paradigmskiften inom vetenskapen har bevisligen inträffat genom att icke-etablerade vetenskapliga idéer sakta men säkert vunnit terräng parallellt med, och oftast under starkt ifrågasättande från, de dominerande vetenskapliga tankeströmningarna. Det har som regel oftare handlat om psykologi och sociologi än om idéerna som sådana. Kanske är den här debatten en illustration på just detta? Det återstår att se.

I mötet med ungdomar och elever får vi ständigt frågan: ”-Varför har vi aldrig fått diskutera det här i skolan?” Och frågan är berättigad - en så viktig och naturvetenskapligt och historiskt komplex fråga som tillblivelsen av alla jordens livsformer är värd större respekt än så i framtidens skola.

Vårt lands skolpolitik har under alltför många decennier genererat elever vars huvudsakliga fråga till läraren är ”‑ Kommer det här på provet?”. Skolverket har ett stort ansvar att förändra det förhållandet. Föreningen Genesis tror inte på munkavlar för landets lärare och studenter, vi tror på öppna och sakliga klassrumsdiskussioner med relevanta faktaunderlag under insatta och orädda pedagogers ledning.

Slutligen vädjar vi till Skolverket att inte ta med den direkt felaktiga formuleringen att ”undervisning om livets uppkomst … ska bygga på den vetenskapliga teorin om evolutionen”. Evolutionsteori är inte tillämpbar på kemins lagar innan livet existerade.

Föreningen Genesis
Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk