Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video

Ger BioLogos Foundation trovärdiga svar?

27 Apr 2020. Lästid: Ca 6 minuter.

När vi i detta nummer av Genesis [Genesis 2018/2 reds anm.] belyser ämnet ”teistisk evolution” är det nog omöjligt att bortse från webbsidan ”BioLogos”, som blev till på initiativ av Francis Collins, den kände forskare som ledde det prestigefyllda projektet som kartlade det mänskliga genomet i början på 2000-talet.

I sin bok ”Guds språk – när vetenskapen möter tron” berättar Collins om hur han, som tidigare uppfattade sig som ateist, i sin läkartjänst mötte en levande tro bland äldre troende, en tro som han inte kunde förstå sig på. Denna inre livskraft vid livets ändstation förbryllade honom och gjorde att han började tänka om, inte minst efter att ha läst [1] C.S. Lewis kända bok ”Kan man vara kristen?”. Collins berättar om detta även i den nya upplagan av videomaterial till de välkända Alphakurserna.

I andra delen av sin bok förklarar Collins hur han som kristen bejakar forskning reservationslöst, inklusive evolutionsteorin med alla dess naturalistiska utgångspunkter. Jag var naturligtvis nyfiken på hur han skulle reflektera över det Bibeln säger om skapelsen, om Adam och Eva och syndafallet. Och visst berör han dessa tankar i sin bok, men utan att egentligen klargöra på vilket sätt dessa bibliska tankar om vårt ursprung skulle kunna förenas med evolutionsteorin.

Gud förs liksom in i ekvationen, men när han försöker lösa den visar det sig att ”Gudsfaktorn” har ett värde som är lika med noll, och som därmed ramlar ur
ekvationen igen. Alla vackra ord om Gud visar sig i praktiken vara innehållslösa när det handlar om att förklara verkligheten. Det som gäller är uteslutande traditionell Darwinism!

Det är lätt att förstå att webbsidan BioLogos kan upplevas väldigt inbjudande och attraktiv för dem som är uppvuxna med tron och försöker orientera sig i ursprungsfrågorna. Man inbjuds till att se på ett antal korta videor, där man snart inges känslan av att allt nog är i sin ordning. Man skriver ju uttryckligen att man betraktar Bibeln som Guds inspirerade ord, och tror på dess auktoritet. [2] Det är klart att det väcker förtroende när man läser sådant, för det är ju tvärtemot hur ateister resonerar. Men i samma andetag understryks att man betraktar den evolutionära vetenskapen som den bästa beskrivningen av hur Gud skapade livets mångfald på jorden. För den som är ny på området och inte är medveten om de omfattande bristerna i evolutionsteorins förklaringskraft, som idag t.o.m. öppet erkänns och diskuteras även bland icke-troende evolutionister [3], är det väldigt lätt att anamma dessa tankar. Dels känns det tryggt att Collins presenterar sig som kristen. Dels berör han sina läsare genom berättelsen om sin livsförändring till att börja tro på Gud. När han sedan dessutom uppfattas som en väldigt kunnig forskare – vilket han bevisligen är – så kan han väl knappast ha fel?!

Det är på detta sätt som man kan ana att många inte minst ungdomar kan förledas att tro att evolution nog kan betraktas som en acceptabel tolkning, speciellt om man inte är van bibelläsare och regelbundet konfronteras med själva bibeltexterna och då per automatik jämför dem med tankarna i evolutionsteorin. Men om man verkligen gör en sådan jämförelse kan man lätt förstå att konsekvensen måste bli att Gud använt döden som sitt främsta redskap, och att Adam och Eva i verkligheten helt enkelt var ett par av alla primater som Gud utvalde och vid något tillfälle ”lyfte” till att bli ”levande själar” och som på så vis fick kontakt med Gud. Men kan man verkligen hävda att Gud efter den utdragna evolutionen som skulle ha lett till att Adam och Eva blev till människor [4], kunde se på sin skapelse och säga att allt var mycket gott? Efter alla som dött? Knappast! Det var i så fall inte efter en dag utan efter många miljoner år som Gud måste ha tyckt att nu, äntligen, nu är det faktiskt riktigt bra! Adams ättlingar är ju riktiga nykomlingar jämfört med alla dem som då måste varit före honom, enligt evolutionsberättelsen. Och kan man då fortfarande påstå att detta hände i skapelsens början, som ju Bibeln meddelar oss? Eller blir vi tvingade att tro att Bibeln nog måste ha fel även här? [5] Nej allt detta står i bjärt kontrast mot Bibelns faktiska ord, inte bara när det gäller berättelsen i Bibelns första kapitel utan också mot allt som Bibeln i övrigt säger oss om hans skapelsearbete:

”Genom Herrens ord blev himlarna till, dess här genom hans muns ande.... För han talade, och det blev till, han befallde, och det stod där.”

Läs gärna hela sammanhanget i Ps 33:6 som förstärker insikten om att Gud inte skapade genom en ytterst långdragen process som pågick under många miljoner år, utan just genom att tala ett ord och så hände det omedelbart! Det sista känner vi igen som något som kännetecknar Guds handlande, och som sker i många berättelser i Bibeln. Tänk bara på alla gånger då Jesus talade ett ord och där personen blev frisk i samma ögonblick. [7] Även när det stormar på sjön och lärjungarna är livrädda så talar Jesus till vinden och vågorna och det blir tyst med en gång! [8] Det är ju just den omedelbara händelsen som gör att vi människor häpnar och förundras över en sådan makt!

Om vi tittar på litteraturlistan på BioLogos webbsida hittar vi titlar som kan uppfattas som mycket intressanta. Vad sägs t.ex. om en bok med titeln ”The Grand Canyon, Monument to an Ancient Earth: Can Noah’s Flood Explain the Grand Canyon?”. Den som inte läser noggrant, lär kanske förvänta sig intressanta kopplingar till Noas flod som det ju flitigt talas om i Bibeln, inte minst av Jesus själv. [9] Läser man informationen om boken står det dock klart att man avfärdar Bibelns dokumentation av en global syndaflod. I stället vill man omtolka den som en av många lokala översvämningar. Det är alltså den vanliga uniformistiska geologin som framhävs som förklaringsmodell för hur Grand Canyonområdet blivit till. Dessbättre har boken recenserats av en skribent på den engelskspråkiga webbsidan creation.com som klargör att det finns ett mycket mer genomtänkt och relevant sätt att förklara detta bergsområdes utseende genom att utgå från Noas flod. [10] Böcker som tar Bibelns händelser på allvar måste man tyvärr leta förgäves efter på webbsidans boksida.

Det är naturligtvis bra om man själv är beredd att undersöka dessa saker – det uppmuntrar vi att man gör! Samtidigt rekommenderar vi speciellt ovana läsare att också ta del av recensionerna från skapelsesidor som t.ex. creation.com.

För oss i föreningen Genesis är det obegripligt hur man å ena sidan omfamnar Bibelns budskap och säger sig erkänna dess auktoritet, men å andra sidan väljer bort Guds tankar om universums ursprung till förmån för en teori om livets och människans tillkomst och tidiga historia som bygger på lösa antaganden, obevisade idéer och spekulationer. På BioLogos webbsida används flitigt formuleringar om design, ändamålsenlighet och syfte, men hela deras argumentation om hur Gud skapade världen bygger på slumpmässighet och kaos. Denna retorik måste avvisas som både oförnuftig, ologisk och osann. Den framställer Gud på ett sätt som är helt främmande för hur Han presenterar sig i Bibeln. Vi kan därför inte rekommendera BioLogos som en trovärdig källa när det gäller ursprungsfrågorna. [11]

Noter och referenser

 1. Collins, Francis S. - The language of God - A Scientist Presents Evidence for Belief, Juli 2006, s. 19, 20
 2. biologos.org/common-questions/christianity-and-science/biologos-id-creationism
 3. Ett exempel är Brittiska Royal Societys konferens i november 2016 med temat “New Trends in Evolutionary Biology” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5566817/. Ett annat exempel illustreras av boken ”The Altenberg 16 – An Exposé of the Evolution Industry” skriven av evolutionisten Suzan Mazur: www.amazon.com/Altenberg-16-Expos%C3%A9-Evolution-Industry/dp/1556439245. Ett referat finns att läsa på creation.com/review-altenberg-16.
 4. 1 Mos.1:26
 5. Mark 10:6
 6. Ps 33:6, 9
 7. Matt. 8:3, 13
 8. Matt. 8:26
 9. Matt 24:37-39
 10. creation.com/review-of-grand-canyon-monument-to-an-ancient-earth
 11. Läs gärna mer om kritiken mot BioLogos, t.ex. på creation.com/biologos-evolutionary-syncretism
Theodor van der Waard
Socionom, varit verksam inom bankväsendet tidigare. Jobbar numera inom socialtjänsten. Sedan tidig ålder intresserad av kopplingen mellan ursprungsfrågor och Bibeln.

Tidigare publicerad i: Genesis 2018/2

Denna artikel är tidigare publicerat i magasinet Genesis 2018/2, med temat "Teistisk evolution".

PrenumereraFler nummer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk