Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video

Överdesignade doftdetektorer

3 Jan 2022. Lästid: Ca 3 minuter.

Bananflugornas förmåga att sniffa sig till sprängämnen spränger evolutionsmyten.

Överdesign i naturen är ett problem för evolutionen. Det finns otaliga, redan kända exempel på detta - varelser som har "extrautrustats" för miljöer de aldrig har mött eller som inte existerar naturligt någonstans på jorden.

Exempelvis kan trögkrypare 1 (eller björndjur) överleva att utsättas för extrem behandling i laboratorier (bestrålning, kyla, vattentryck) som är mycket värre än i någon jordisk miljö. Som en evolutionist påpekade:

"Med en sådan arsenal av anpassningar för överlevnad, tycks trögkrypare vara överdesignade". [2]

På liknande sätt kan bakterienDeinococcusradioduransöverleva stråldoser på 120 000 Gy gammastrålning, medan jordens naturliga strålning ingenstans är mer än en liten bråkdel av detta.

"Det är sannerligen ett mysterium hur denna egenskap har utvecklats och varför den kvarstår"

... sade en evolutionsbiolog som samtidigt avfärdade desperata förslag från evolutionistkollegor om att den uppstått någon annanstans i solsystemet.

Problemet för försvarare av evolutionen är, enligt deras egen teori, att en organism endast kommer att ha de egenskaper den behöver för att överleva. Det är det enda det naturliga urvalet kan selektera fram! Så när man upptäcker organismer med supraoptimal design förbryllar det evolutionister.

Evolutionsforskare

Det senaste exemplet är bananflugan, Drosophila melanogaster, mer specifikt den förmåga dess doftreceptorer har att upptäcka obekanta kemiska substanser från narkotika och sprängämnen. De evolutionsforskare som gjorde upptäckten skrev: "Receptorerna hos Drosophila förefaller förvånande kapabla att urskilja kemiska ämnen de inte har utvecklats för att bearbeta". [4]

Inte nog med det - forskningsledaren professor Thomas Nowotny vid brittiska Sussexuniversitetet sade återigen att "tvärtemot vad vi förväntat inte bara upptäcktes" obekanta dofter, "utan även igenkändes i stor utsträckning med samma exakthet som dofter mer relevanta för en flugas beteende." [5]

Denna exakthet är av särskilt intresse för forskningsingenjörerna, vars mål är att bygga robotar som kan imitera 6 doftreceptorer hos varelser som dessa bananflugor och spårhundar [7] (som för närvarande används inom polisen för att upptäcka droger och sprängämnen).

"Det långsiktiga målet med denna forskning är att ’återskapa’ djurnosar för tekniska ändamål." [8]

Notera: "återskapa". Ordet pekar implicit mot originalen som själva är skapade - ett bannlyst begrepp av evolutionssamfundet, vilket kan förklara varför ordet skrevs med ifrågasättande citattecken. Notera också att forskningsingenjörernas återskapade versioner av bananflugans eller hundens luktorgan långt ifrån kommer att nå upp till den mästerliga ingenjörskonst som präglar Guds original. Professor Nowotny förklarade:

"Men det skulle vara ganska svårt att återskapa hela nosen. Bara att få till alla sensorer skulle vara alltför svårt. Man kanske kan göra fem eller kanske tio av de 43 hos bananflugan eller de hundratals hos hunden. Så frågan är vilka tio vi ska använda och skulle det fungera?

I denna rapport visar vi att det kan fungera med så få som 10 bananflugereceptorer och vi identifierar de mest troliga kandidaterna att nyttja." [5]

Man kan fråga sig - om bara tio receptorer krävs, varför skulle man då bry sig om att överdesigna med många fler? Kanske var en orsak till att Gud överdesignade sina skapelser att "vi aldrig skulle glömma" hur allsmäktig vår allvetande, evige Skapare verkligen är.

Referenser och noter

  1. Se: Catchpoole, D., Life at the extremes, Creation 24(1):40-44, 2001; creation.com/extreme
  2. Copley, J., Indestructible, New Scientist 164(2209):45-46, 1999.
  3. Clark, S., Tough Earth bug may be from Mars, newscientist.com, 25 september 2002.
  4. Nowotny, T. och fyra andra, Drosophila olfactory receptors as classifiers for volatiles from disparate real world applications, Bioinspiration and Biomimetics 9:046007, 2014 | doi:10.1088/17483182/9/4/046007.
  5. Hakner, J., How the fruit fly could help us sniff out drugs and bombs, sussex. ac.uk, [21] oktober 2014.
  6. Design och konstruktion av robotar inspirerade av design i naturen är en snabbt växande disciplin som kallas biomimetik. Se t ex: creation.com/biomimetics och creation.com/burgess .
  7. För tidigare artiklar om spårhundar och doftdetektion, se creation.com/sniff1, creation.com/sniff2, och creation.com/smell.
  8. Iacurci, J., Fruit flies could sniff out bombs, drugs, natureworldnews.com
David Catchpoole
B.Ag.Sc. (Hons), PhD, Tidigare verksam som växtfysiolog och lärare i naturvetenskap. Numera forskare, föreläsare och skribent hos CMI i Australien.

Tidigare publicerad i: Genesis 2018/4

Denna artikel är tidigare publicerat i magasinet Genesis 2018/4, med temat "Naturen som Gudsbevis?".

PrenumereraFler nummer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Språk
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19