Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Första cellen skulle krävt underverk: Minimal cell komplexare än man trott

27 Dec 2009. Lästid: Ca 3 minuter.

Evolutionsteorin, som skulle krävt färdiga självkopierande celler för att ens kunna börja, har fått ytterligare problem i och med resultatet av en ny studie

Evolutionsteorin menar att alla djur och växter härstammar från en enda urcell och anses drivas av mutationer och naturligt urval. Idag är det dock känt att de processerna ständigt försämrar djur och växter. Raka motsatsen till evolution med andra ord. Detta beror på att nya skadliga mutationer uppkommer så ofta att inte naturliga urvalet klarar att rensa bort dem1.

Till råga på allt måste det redan finnas en färdig, självreplikerande organism innan mutationer och naturligt urval kan verka. Evolutionen fungerar alltså inte, men även om den skulle fungera skulle den alltså inte ens kunna börja innan det redan finns fungerande celler! Ett olösligt hönan-eller-ägget problem alltså.

En grupp forskare har nu försökt ta reda på närmare hur avancerad den första självreplikerande cellen skulle ha behövt vara2. De undersökte en av de absolut minsta organismerna man känner till, bortsett från de som behöver hjälp av en annan organism för att överleva och reproducera (t.ex. virus). Resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapstidskriften Science.

Undersökningen gjordes på tre huvudtyper av molekyler i cellen. Detta för att täcka in så mycket som möjligt av cellens funktioner. Från alla tre undersökningarna blev resultatet detsamma: En minimal (d.v.s. med bara det nödvändigaste komponenterna) cell måste vara mer komplex än man tidigare trott.

Bland annat upptäckte man att proteiner (molekylära "maskiner" som utför alla möjliga sysslor i cellen) ofta har fler än en funktion samtidigt. Det ger stora problem för evolutionsteorin eftersom mutationer som ska förbättra en viss funktion, samtidigt med all säkerhet försämrar en annan funktion. Det blir en omöjlig ekvation.

Man upptäckte också att cellen ofta kopplar ihop processer som sker i följd efter varandra, till ett enda maskineri. D.v.s. ungefär som när man lägger maskiner efter varandra i en löpande-band-fabrik. Detta ger ett liknande problem som ovan eftersom varje protein då måste både passa in i maskineriet och utföra sina normala uppgifter. Det blir då extra svårt att förklara hur de skulle kunnat uppkomma genom steg-för-steg evolution, eftersom flera oerhört osannolika saker skulle måste råka hända samtidigt.

Den nya studien gör det alltså ännu svårare att tro på evolution av dagens växter och djur från en enda urcell. Resultaten passar däremot utmärkt med Bibelns uppgifter om färdiga grundslag av växter och djur, inom vilka variation sedan kan ske, inom givna ramar, "efter sina slag", som Bibeln säger (1 Mos 1:11-12).

Källor

  1. J C Sanford "Genetic Entropy & The mystery of the Genome", ILN (2005), Feed My Sheep Foundation, Inc. (2008)
    (ISBN-10: 0981631606, ISBN-13: 978-0981631608)
  2. Physorg.com (Nov 2009), "First-ever blueprint of a minimal cell is more complex than expected"
    http://www.physorg.com/news178459055.html
  3. Physorg.com (Dec 2009), "Simplest bacteria unravelled at the cellular level"
    http://www.physorg.com/news181239259.html

Fotnot: I artikeln nämns att den studerade organismen är extremt flexibel och evolverbar. Detta har dock ingenting med evolution i dess vanliga betydelse att göra. Tvärtom är det ett starkt argument mot evolutionen att organismen fortsäter att vara samma typ av organism, år efter år, trots en så stor möjlighet till variation och anpassning (inom givna ramar, eller "efter sina slag" som Bibeln kallar det). Hos bakterier borde evolution, om den fanns, gå hundratusentals gånger snabbare än hos människor (deras reproduktionstakt räknas i antal minuter istället för år), men ändå fortsätter bakterierna att vara just bakterier!

Edit (30/12 2009): Lade till referens (ytterligare artikel på samma ämne)

S.L.
Civ. Ing, Dr.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk